Spotkanie 05.04.2018 dot. ustawy represyjnej

  • Drukuj

 

S P O T K A N I E   Z   P E Ł N O M O C N I K I E    M K I U 

A N D R Z E J E M    R O Z E N K I E M ,   

PREZYDENTEM   FSSM   RP   -   ZDZISŁAWEM CZARNECKIM

W   D N I U   O5.04.2018r.   W   K A T O W I C A C H

 

         Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi SLD : - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim zorganizowali 5.04.2018 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – Panem ANDRZEJEM ROZENEK i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN„.

         W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii- Jerzy Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, Przedstawiciel Biura Posłanki na Sejm RP – Izabeli Leszczyny – Pan Łukasz Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD: Marek Balt i Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach- Pani Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej Piotrowski,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik,Pan Dariusz Sierocki z FSSM RP oraz Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński i W-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska.

        Ogółem było ponad 130 osób,wśród nich emeryci,renciści,rodziny i osoby wspierające.

        Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych. Spotkanie trwało ponad 3 godziny.

         Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych.

         Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej/ w tym woj. śląskie/, zbiórkę podpisów pod zmianą Ustawy/ ponad 250 tys. w całym kraju/.Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie – 22 marca br.,pierwsze czytanie zmiany projektu Ustawy. Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL,Demokratów, SLD/która nie jest w Sejmie/, a także uczestnikom pikiety. Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych.

        Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych- Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r., reakcję Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii Europejskiej.

       Wym. Posłowie jednomyślnie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych.

       Posłowie partii opozycyjnych , przedstawiciele KOD ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że należy połączyć wspólne siły/ Komitet ds. Wyborów Samorządowych, Europarlamentarnych i Parlamentarnych/. W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w taki sposób, aby pokonać partie PIS/ uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucja RP i prawem polskim i unijnym.

Zebrani uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne manifestacje i marsze.

  

Zapraszam do obejrzenia ciekawego filmu z relacji wym. spotkania.   (Relacja ze spotkania)

  

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

EWA MACEK