Plener w Kazimierzu Dolnym Podsumowanie

                         W dniach od 25.08. do 02.09.2018 r. odbył się Ogólnopolski Plener Plastyczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Urzędu Miasta Kazimierza Dolnego pt. „Na szlaku Renesansu”w Kazimierzu Dolnym-Uściąż. Organizatorami wym. Pleneru byli:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach z Prezesem Zarządu- Małgorzatą Szalą i Zarząd Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński. Komisarzem Organizacyjnym Pleneru była- Ewa Macek a Komisarzem Artystycznym- Krzysztof Szala. W Plenerze uczestniczyło 60 osób, w tym: 26 twórców/24 malarzy( w tym 4 twórców malarzy zaproszonych z grupy orange),1 fotografik i 1 poeta/wraz z osobami towarzyszącymi,a także członkowie wym. Koła i Prezes Koła SEiRP w Bytomiu-Leszek Lorenc z Małżonką. Z gości zaproszonych przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach-Ryszard Mędrzyk wraz z Małżonką i Członek ZW SEiRP w Lublinie- Maria Kaim z Małżonkiem (także Twórcą-malarzem). Zakwaterowanie i wyżywienie było w Pensjonacie „Willa Prezydent” w Uściążu.

                    Zgodnie z programem w dniu 30.08.2018 r. odbyła się:Wystawa prac Twórców w pasażu przy Rynku w Kazimierzu Dolnym a 31.08.br. Wernisaż Poplenerowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury,Promocji i Turystyki. Na wym. Wernisaż przybyli : Burmistrz UM Kazimierza Dolnego- Andrzej Pisula,Z-ca Burmistrza- Artur Pomianowski,Dyrektor KOKPiT- Mariusz Płoszaj- Mazurek( jako gospodarz obiektu),radny,przewodnik-Marcin Pisula a także artyści-malarze z Kazimierza Dolnego.

                     Twórcy z rąk Burmistrza Urzędu Miasta Kazimierza Dolnego- Andrzeja Pisuli,Państwa Prezesów:Małgorzaty Szali i Ryszarda Purzyńskiego otrzymali dyplomy za wykonane prace na wym. Plenerze. Twórcy weny twórczej poszukiwali w przepięknych pejzażach końca lata w Kazimierzu Dolnym i jego okolicach. W swoim wystąpieniu Burmistrz i Dyrektor KOKPiT bardzo wysoko ocenili prace Twórców oraz zaznaczyli,że wym. Plener zorganizowany został w sposób profesjonalny,na wysokim poziomie i podkreślili bardzo dobrą współpracę z Komisarzem Organizacyjnym-Ewą Macek. W prezencie od Władz Miasta uczestnicy otrzymali przejażdżkę eko-busikami po Kazimierzu Dolnym i okolicach /wąwozach/ oraz darmowe wejście na zamek,basztę i wzgórze 3 krzyży. W dowód uznania Burmistrz zaprosił Organizatorów Pleneru ,Twórców i osoby towarzyszące do Kazimierza Dolnego na kolejne Plenery w następnych latach.

                   Z kolei Prezes ZW SEiRP w Katowicach - Ryszard Mędrzyk serdecznie podziękował zarówno Burmistrzowi Urzędu Miasta Kazimierz Dolny, Zastępcy Burmistrza, Dyrektorowi KOKPiT, Prezesowi KM nr 12 SEiRP w Katowicach, Pani Prezes OSTiAK Silesia Tak Art w Tychach, komisarzowi Artystycznemu, Komisarzowi Organizacyjnemu za wzorową organizację wym. Pleneru i bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi a Twórcom pogratulował przepięknych prac wystawionych na Wernisażu i życzył im dalszej weny twórczej i osiągnięcia wielu sukcesów.

                 Miłym akcentem było wręczenie z rąk Pani Prezes -Małgorzaty Szali i Komisarza Artystycznego-Krzysztofa Szali Włodarzom Miasta wybranych prac Twórców Malarzy z odbytego Pleneru.                        

Oprócz pracy twórczej odbył się również uroczysty wieczór poezji przy świecach poetów: Tadeusza Krzysztofa Knyziaka z Warszawy oraz Teresy Synowieckiej z Gdańska.

                  Dużą atrakcją była wycieczka autokarowa do Sandomierza z uroczym przewodnikiem- Marcinem Pisula,która wywarła na uczestnikach Pleneru ogromne wrażenie a zwłaszcza zabytki tego pięknego miasta.

                 Kolejnym punktem programu była przejażdżka statkiem po Wiśle do Janowca i z powrotem do Kazimierza Dolnego,przepięknego zakątka ziemi lubelskiej, a także wizyta w Zamku i na Baszcie.

              W wolnych chwilach uczestnicy Pleneru relaksowali się na basenie termalnym w Nałęczowie, a także spacerowali po urokliwych lessowych wąwozach, odpoczywali w przytulnych kawiarenkach Kazimierza Dolnego i niektórzy zwiedzali zabytki Lublina i Puław.

                Podczas Pleneru odbyły się 2 spotkania integracyjne: uroczysta kolacja z muzyką do późnych godzin nocnych i 2 biesiady przy grillu i ognisku w Willi Prezydent w Uściążu, którego właściciele-P.P. Piekoś uraczyli nas swoimi specjałami. Twórcy, w dowód zadowolenia z pobytu w wym. ośrodku podarowali na pamiątkę Właścicielom jedną ze swoich prac.

                 Organizatorzy zapewnili także niespodziankę dla Uczestników Pleneru w postaci przejażdżki bryczkami po okolicy Kazimierza Dolnego,która była dużą atrakcją jednego ze spotkań integracyjnych.

                   Plener zakończył się 02.09.br. w bardzo miłej i wesołej atmosferze i wszyscy byli zadowoleni. Pogoda tym razem dopisała,było bardzo słonecznie i ciepło,o czym świadczą bardzo udane wspólne zdjęcia Twórców z członkami SEiRP. Ach było żal odjeżdżać !!!

 

Program Ogólnopolskiego Pleneru i sylwetki Twórców zamieszczone także zostały na stronie internetowej KOKPiT i Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

Zdjęcia zamieszczone w Galerii.

 

Opracowała: Komisarz Organizacyjny Pleneru

 

Ewa Macek