Spotkanie SENIORÓW 05.11.2018

  • Drukuj

Emeryci wymieniają doświadczenia

      W godzinach popołudniowych 05 listopada br., w sali konferencyjnej /obok kasyna/, w Katowicach przy ul. Lompy 19 miało miejsce spotkanie integracyjne kierownictw i członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Katowic i Sosnowca z przedstawicielami emeryckiego Stowarzyszenia Aktywni Silesia z Katowic. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes ZW SEiRP w Katowicach i Prezes KM SEiRP w Sosnowcu- Ryszard Mędrzyk z Małżonką,Wiceprezes ZW i Prezes Zarządu Kola Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach-Ryszard Purzyński, Przewodnicząca Zespołu Seniorów Koła- Krystyna Kuta. Spotkanie prowadziła- Wiceprezes ZW i Wiceprezes wym. Koła- Ewa Macek.

        Goście w osobach trzech pań: dr Ewy PIASKOWSKIEJ-Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach, Elżbiety Dąbrowskiej Sewryn- Członka Rady Seniorów Miasta Katowice, Małgorzaty Kozłowskiej oraz jednego pana Andrzeja Skwary-Małżonka p. Prezes w niezwykle atrakcyjny sposób przedstawili działalność swego Stowarzyszenia, prezentując to w interesującym materiale filmowym.

      Następnie Prezes Stowarzyszenia, pani dr Ewa PIASKOWSKA, w dynamicznie zaprezentowanym wykładzie przedstawiła problematykę postaw, zachowań i modeli osobowościowych, jakie stoją przed środowiskiem emeryckim w naszym kraju. Ważnym elementem tego wystąpienia było położenie nacisku na aktywność ludzi 60+ jako niezbędnej postawy w życiu społeczeństwa. Podkreśliła także znakomitą zmianę w nastawieniu władz samorządowych wobec ludzi, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową, stanowiąc coraz większy odsetek naszego, starzejącego się społeczeństwa.

      Merytoryczna wartość wymiany wzajemnych doświadczeń z działalności naszych Stowarzyszeń podniosły, już zrealizowane wspólnie, projekty warsztatów filmowych i warsztatów aktywizujących działania kobiet pozbawionych pracy zawodowej. Mamy przekonanie, że odbyte spotkanie będzie miało dalsze pozytywne elementy wspólnych przedsięwzięć. Nasze koleżanki i koledzy mieli poczucie powiewu nowej energii a także orientację, jak wielu jest w naszym otoczeniu emerytów, którzy nie są niewolnikami telewizyjnego pilota.

         Prezentowany materiał fotograficzny jest jedynie namiastką dobrej atmosfery, jaka panowała wśród uczestników spotkania.

        Należy podkreślić,że członkowie wym. Koła : Ewa Macek, Jacek Przybylak, Renata Kłóskiewicz, Małgorzata Horska i Jadwiga Barańska byli zaproszeni prze P. Prezes Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach i uczestniczyli w warsztatach filmowych przy produkcji filmu pt.”Ślaskie Emancypantki”,w którym główne role aktorskie przypadły doświadczonym członkom Stowarzyszenia Aktywni Silesia. Należy zaznaczyć, że reżyserem wym. produkcji była Pani-dr Ewa Piaskowska,która z pewnością zaskoczy trafnymi pomysłami środowisko Seniorów.

 Zdjęcia i film w Galerii.

 

Oprac. Ewa Macek i Jacek Przybylak