Spotkanie JUBILATÓW 2018

Sprawozdanie z „Jubilatówki „ 2018

W dniu 21 listopada 2018 r. miało miejsce, w Sali konferencyjnej KWP w Katowicach, doroczne, uroczyste spotkanie tegorocznych Jubilatów, członków Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach. Zaproszeni zostali obchodzący w br. rocznicę urodzin: 65-tą tzw.”juniorzy” (11 członków Koła), 70-tą tzw.”seniorzy” (4-czł.),75-tą także„seniorzy” (4-czł.), 80-tą tzw.”oldboje” (6-czł.), 85-tą także „oldboje” (6-czł.) oraz 90-tą tzw.”noblista” (1-czł.). Gospodarzem spotkania był Zarząd Koła nr 12, który zaprosił członków: Zarządu Koła i ZW, Komisji Rewizyjnej Koła i ZW i osoby towarzyszące.

Spotkanie prowadziła W-ce Prezes Zarządu Koła i ZW SEiRP w Katowicach-Ewa Macek,która szczególnie podkreśliła wagę, jaką przykłada się w Stowarzyszeniu do kultywowania tradycji uhonorowywania członków-Jubilatów Koła. Za stołem prezydialnym zasiedli ponadto:Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach – Ryszard Mędrzyk, Sekretarz ZW-Sylwia Romaniuk,Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych w KWP w Katowicach- podinsp. Krzysztof Szala, Prezes Zarządu Koła i I W-ce Prezes ZW- Ryszard Purzyński, członek Zarządu Koła- Andrzej Florczak i dostojny Jubilat i Solenizant Koła- Janusz Bieńkowski.

Zaproszonym Jubilatom kol. Ewa Macek pogratulowała Jubileuszu, a słowa życzeń dobrego zdrowia i zachowania pogody ducha przekazał Jubilatom także podinsp. Krzysztof Szala,Prezes ZW-Ryszard Mędrzyk i Prezes-Ryszard Purzyński. Odśpiewano Sto lat i toast wzniesiono lampką szampana. Z kolei Jubilatom w każdej grupie wiekowej,którzy zasiadali w „wielkim tronie-fotelu” wręczono dyplomy z życzeniami i złożono gratulacje. W sumie było 32 Jubilatów,niestety nie wszyscy przybyli na wym. uroczystość, m.in. zabrakło naszego kol. Antoniego Dudy-Prezesa ZG SEiRP w Warszawie.

Z ceremonii wręczenia dyplomów kol. Jacek Świderski (administrator naszej strony internetowej) nakręcił film, który zamieściliśmy w naszej Galerii. Ponadto nasz zaprzyjaźniony fotograf z KWP, administrator i kronikarz Koła uwiecznili na pamiątkowych zdjęciach naszych szacownych Jubilatów. Zdjęcia również dostępne w Galerii.

Jubilatom złożyła także życzenia Przewodnicząca Zespołu Seniorów w Kole-Krystyna Kuta,która serdecznie zaprosiła wszystkich Seniorów Koła na wspólne warsztaty dot. wykonywania nakryć głów i grę w brydża na dzień 22 listopada br.

Następnie spożyto wspólnie posiłek przy kawie, herbacie, cieście, kieliszku szampana i towarzyskich rozmowach mile spędzono czas.

Kol. Ewa Macek zabierając głos podkreśliła,że nie można zapomnieć o koleżankach i kolegach starszych,schorowanych i samotnych,należy ich otaczać opieką socjalną( zapomogi, paczki żywnościowe) a także zapraszać ich na wspólne spotkania i warsztaty. Szczególna uwagę zwróciła na osoby dotknięte ustawą represyjną z 2016r., którym drastycznie zostały od października ubiegłego roku obniżone emerytury,renty inwalidzkie i renty rodzinne. Przypomniała ,że mottem naszego Koła SEiRP jest hasło:”Nie będziesz sam, razem łatwiej”. I tego należy się trzymać. Wszystkim podziękowała za uczestnictwo w wym. spotkaniu Jubilatów.

W końcowej części spotkania Prezes Zarządu Koła podziękował kol. W-ce Prezes- Ewie Macek i kol. Sekretarzowi-Jackowi Przybylakowi za perfekcyjnie zorganizowanie pow. imprezy i złożył zebranym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej życiowej pomyślności.

 

Opr. Ewa Macek