20 lecie Zarządu Krajowego EiR SW

  • Drukuj

 

W dniu 16 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Jastrząb” w Poraju odbyła się uroczystość 20 lecia obchodów Krajowego Zarządu Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Gospodarzami wym. spotkania byli: Przewodniczący KZ EiR SW-ppłk i Wice Prezydent FSSM RP - Janusz Kwiecień i W-ce Przewodniczący KZ i Przewodniczący Terenowego Koła w EiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach -mjr w st.spocz.-Stanisław Jaguś.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej-Ewa Kołodziej,Prezydent FSSM RP- płk w st.spocz.- Zdzisław Czarnecki i Sekretarz FSSM RP-Bogusława Łukasiewicz,Dyrektor Biura Emerytalnego CZSW- por. Wioletta Szostak, Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach-ppłk Andrzej Baliński, Dyrektor Aresztu Śledczego SW w Katowicach-ppłk Grzegorz Janik, Członek Zarządu FSSM RP- Grzegorz Domaszewicz,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ewa Macek i członkowie Terenowego Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach.

 

Spotkanie prowadził- W-ce Przewodniczący KZ i Przewodniczący TK EiR SW w Katowicach- Stanisław Jaguś. Na wstępie uczestników wym.spotkania zapoznano ze szczegółową genezą powstania i działalnością KZ i wym.Koła SW w Katowicach. Następnie zabrali głos goście.

Pani Poseł na Sejm RP-Ewa Kołodziej zaznaczyła,że od wielu lat uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez TK EiR SW w Katowicach. Zaznaczyła,że wym. Koło jest najlepiej zorganizowanym i zintegrowanym w Polsce. Jest to zasługa Przewodniczącego-Stanisława Jagusia. Nadmieniła,że wspierała,wspiera i wspierać będzie emerytów i rencistów służb mundurowych, w dalszym ciągu będzie zabiegać o przywrócenie im emerytur,rent inwalidzkich i rent rodzinnych ,których dotknęła ustawa z 16 grudnia 2016 r.

 

Z kolei Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z KZ EiR SW, zwłaszcza z jej Przewodniczącym- Januszem Kwietniem. Zwrócił uwagę na integrację SW z innymi służbami należącymi do wym. Federacji, zwłaszcza Policji, Wojska. Nadmienił,że wzorując się na państwie niemieckim, w naszym kraju powinien być jeden związek zrzeszający wszystkie służby mundurowe a nie kilkaset różnych związków. W Niemczech to sprawdziło się, zintegrowało środowisko mundurowe.

Zaznaczył, że wszystkie służby mundurowe powinny walczyć o swoją godność i honor,zwłaszcza emeryci,renciści,wdowy i sieroty dotknięte ustawą z 16 grudnia 2016 r. Pochwalił KZ EiR Służby Więziennej za aktywność w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą dot. zmiany ustawy z 16.12.2016 r.,w wyniku której drastycznie obniżone zostały emerytury,renty inwalidzkie i renty rodzinne służb mundurowych.

W Liście skierowanym zarówno do KZ i TK EiR SW pogratulował wspaniałego Jubileuszu i życzył dalszej dobrej współpracy.

 

W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach -Ewa Macek pogratulowała Przewodniczącemu KZ EiR SW w Łodzi - Januszowi Kwiecień, W-ce Przewodniczącemu KZ i Przewodniczącemu Terenowego Koła EiR SW w Katowicach- Stanisławowi Jagusiowi i Członkom wym. Koła, przedstawicielom SW wspaniałego Jubileuszu. Oprócz wym. Jubilatów podziękowała także Pani Poseł na Sejm RP-Ewie Kołodzej i Prezydentowi i Członkom Zarządu FSSM RP- za współpracę,duże zaangażowanie, wspólne konferencje,spotkania dot. skutków wprowadzenia ustawy z 16.12.2016 r. wobec dotkniętych nią emerytów,rencistów, wdów i sierot środowiska mundurowego.

Podkreśliła duże zaangażowanie ze strony Przewodniczącego KZ EiR Służby Więziennej w Katowicach- Stanisława Jagusia i jego członków w zbieraniu podpisów pod wspomnianą IU dot. zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.. Nadmieniła, że woj. śląskie zajęło 2 miejsc e w kraju w zbiórce wym. podpisów.

Przedstawicielka ZW SEiRP w Katowicach odniosła się do odbytego 28 lutego br. wysłuchania w Europarlamencie w Brukseli dot. ”Represji wobec służb mundurowych”, gdzie jednoznacznie Eurodeputowani podkreślili, że „każda zmieniająca się władza w kraju powinna mieć wielki szacunek dla ciężkiej, niebezpiecznej służby MUNDUROWYCH i traktować ich z GODNOŚCIĄ i HONOREM”.

Ewa Macek odczytała i wręczyła List z gratulacjami dla Jubilata-Stanisława Jagusia i jego Członków Koła podpisany przez Prezesa ZW SEiRP w Katowicach-Ryszarda Mędrzyka.

Na zakończenie podziękowała za zaproszenie.

 

Należy zaznaczyć, że głos zabierali także zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej.

Były także odznaczenia i dyplomy dla Emerytów i Rencistów SW.

 

Podniosłym akcentem wym. uroczystości było wręczenie z rąk: Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego KZ EiR SW medali „20 Lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej” z Certyfikatem w podziękowaniu za współpracę i wsparcie działań na rzecz wym. Związku dla: Posłanki na Sejm RP – Ewy Kołodziej, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Ewy Macek, Dyrektorowi Okręgowemu SW w Katowicach-ppłk Andrzejowi Balińskiemu, Dyrektorowi Aresztu Śledczego SW w Katowicach-ppłk Grzegorzowi Janik oraz 2 Członkom wym. Koła SW.

 

Gospodarze wym. uroczystości-Przewodniczący KZ EiR SW-ppłk Janusz Kwiecień wraz z W-ce Przewodniczącym Terenowego Koła EiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach- mjr Stanisławem Jagusiem podziękowali gościom spotkania za piękne, wzruszające życzenia i pogratulowali wyróżnionym Gościom i Członkom Koła SW.

Uroczystość przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze.

W załączeniu zdjęcia.

 

Opr. Ewa Macek