Dalsze działania represjonowanych

Wersja skrócona ....(...)eurodeputowani SLD podjęli bezprecedensowe działania, by kwestia naruszenia praw podstawowych obywateli UE w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej – została uwzględniona przez Komisję Europejską w agendzie rozmów z rządem Polski, jako jeden z elementów naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego. Dzięki tym działaniom w dniu 5 kwietnia 2018 r. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę represji wobec emerytów mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

(...) już dzisiaj w obliczu nadchodzącego terminu złożenia przez Komisarza Marianne Thysen informacji na temat naszej sytuacji przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi chcemy rozpocząć akcje którą nazywamy „kartka do Junckera” .
Ma ona na celu pokazać przewodniczącemu KE, skalę zjawiska i że jesteśmy zdeterminowani swoje walce. Przygotowaliśmy tekst w języku angielskim, który należy ręcznie przepisać na kartkę i wysłać do Komisji Europejskiej. Kartkę należy zaadresować na przedstawiony poniżej od adres, przykleić znaczek za 5 zł i bez koperty wysłać do Brukseli. W naszym przekonaniu najlepszym rozwiązaniem będzie wysłanie kartki z widokiem miejscowości, z której pochodzicie lub pobliskiej waszego miejsca zamieszkania. Nie jest to działanie, które w sposób bezpośredni „załatwi” naszą sprawę, ale bez wątpienia pomoże nam budować konieczną do pochylenia się przez struktury unijne nad naszym losem. Jak wiecie, degradacja systemu prawnego w Polsce, postępuje mimo rekomendacji z Unii Europejskiej. Dlatego zainwestujcie te 6 zł (1 zł na kartkę i 5 zł znaczek) wyślijcie je do Brukseli. Nasze zwycięstwo jest wprost proporcjonalne do naszej jedności. Dlatego im więcej wyślemy kartek tym bardziej nasze szanse na uzyskanie pomocy są większe. Pomagajcie napisać je tym załamanym, przekonujcie wątpiących i motywujcie tych leniwych. 

Panie Przewodniczący Juncker, jestem jednym/jedną z 55 tysięcy osób objętych w ramach odpowiedzialności zbiorowej niekonstytucyjną ustawą wprowadzoną przez rząd PIS dotyczącą emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. W wyniku tej ustawy łamiącej zarówno Polską Konstytucję jak i podstawowe prawa człowieka zmarło już 42 osoby. Wprowadzone w sądownictwie polskim zmiany nie dają mi szans bronić się. Proszę bronić obywateli UE. Pozdrawiam
Mr. Chairman Juncker, 


I am one of the fifty five thouusand people falling under an unconstitutional law of collective responsibility regarding retired officers of uniformed services introduced by the government of the Law and

Justice. As a result of breaking the Polish Constitution and the basic human rights already forty people have died. Due to changes introduced in the Polish justice system I don't have the chance to fairly

fight for my rights. Please, defend me, the EU citizen, against discrimination introduced by the Law and Justice goverment. Best Regards


Adres: 

Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium

 

Dla przypomnienia:

· Kartki należy wysłać jak najszybciej;

· Wypisujemy je  tylko w języku angielskim;

· Kartki nie wkładamy do koperty;

· Znaczek do Brukseli kosztuje 5 zł, kartka około 1 zł – najlepiej aby przedstawiała ona widok Waszego miasta;

· Kartkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.

WERSJA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH

Dear Sir,

I am deeply moved by the situation of fifty thousand persons affected by an unconstitutional law introduced by the ruling party in Poland.The law imposes a collective responsibility

and punishment on retired police officers and and other members of the Polish law enforcement agencies. The bill which is breaking both the Polish constitution and basic human

rights has resulted so far in the death of forty two persons. The changes introduced to the Polish legal system deprive them of any chance to defend their rights and find justice in the

Polish courts. Help them, please! They are also the EU citizens!

Best  regards

 

Adres: 
Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium