Historia

 

Rys historyczny Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach.

                Zebranie założycielskie Koła Rejonowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych w Katowicach odbyło się 30 września 1992 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności 182 emerytów i rencistów, z których deklarację wpisową na członka Stowarzyszenia złożyło 165 osób. Zebranie prowadziła Zdzisława PASŁAWSKA.

            Cele powołania do życia Stowarzyszenia i jego zadania przedstawił zgromadzonym członek Komitetu Założycielskiego SRiR RSW RP na terenie Śląska płk Kazimierz KALIŚ, a treść opraco-wywanego statutu Stowarzyszenia, członek ww. Komitetu Założycielskiego, współtwórca statutu – gen. Zdzisław WEWER.

            W świetle obu wystąpień zgromadzeni podjęli uchwałę o powołaniu do życia Koła Miejskiego SEiR RSW RP w Katowicach. Jednocześnie wybrano jedenastoosobowy skład Zarządu Koła oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną. Nowo wybrane składy Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej odbyły zebrania konstytuujące. Pierwszym Prezesem Zarządu Koła został wybrany Zdzisław CIELEBAN.

            Na zebraniu wystąpił także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jacek SOLEJDOWICZ, który wskazał na obszary współpracy Stowarzyszenia oraz NSZZ Policjantów, mające na celu obronę praw zarówno policjantów w służbie, jak i ich kontynuację po przejściu na rentę lub emeryturę.

 

Historyczne, pierwsze składy  personalne nowo wybranych organów zarządczych Koła:

      Zarząd Koła

1. Prezes Koła                                        - CIELEBAN Zdzisław

2. W-prezes                                            - BUDZYŃSKI Wacław

3. W-prezes                                            - SKOWROŃSKI Jan

4. Sekretarz                                            - KRZĄKAŁA Helena

5. Sekretarz                                            - ZIĘTECKA Romualda

6. Skarbnik                                             - PIOTROWSKI  Bolesław

7. Członek                                              - PONIEWIERA Józef

8. Członek                                              - KRYSIAK Bogdan

9. Członek                                               - KRZEMIEŃ Bogumił

10.                     Członek                                     - ZEMBALA Władysław

11.                     Członek                                     - CZUŃ Józef

     Komisja Rewizyjna

1.   Przewodniczący                                 - JASKÓLSKI Tadeusz

2.   Sekretarz                                            - LEWANDOWSKA Maria

3.   Członek                                              - PAWŁOWSKI Tadeusz

4.   Członek                                              - RAJCZYK Jan

5.   Członek                                              - SZYMIK Leopold

Prezesi Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach od roku 1992.

1.  CIELEBAN Zdzisław                                        30.09.1992 r  -  15.11.1992 r

2.  BUDZYŃSKI Wacław                                      15.11.1992 r  -  24.01.1995 r

3.  SKOWROŃSKI Jan       p.o.                             24.01.1995 r  -  27.06.1995 r

4.  FUEGEMANN Jerzy                                        27.06.1995 r  -  25.02.1997 r

5.  KRYSIAK Bogdan                                            25.02.1997 r  -  30.12.1999 r

6.  KRASUCKI Józef                                             30.12.1999 r  -  21.02.2005 r

7.  WYSZKOWSKI Bolesław                                 21.04.2005 r  -  26.01 2012 r

8.  PURZYŃSKI Ryszard                                       26.01.2012 r  -  nadal

Aktualna nazwa Koła to:

                                               Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach

                                      40-838 Katowice, ul. Lompy 19

                            tel. 32/200 19 79,    tel. kom. 506 123 862  

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

http//seirp.katowice.pl

https//seirp.katowice.pl

 

Aktualny skład Zarządu :

PREZES ZARZĄDU            - PURZYŃSKI Ryszard   tel. 661 325 207

W-CE PREZES                  -

                                   W-CE PREZES                  - 

                                   SEKRETARZ                     - 

                                   SKARBNIK                       - 

                                   CZŁONEK                        - JÓZEF GRYGIEL

                                   CZŁONEK                        - 

                                   CZŁONEK                        - 

                                   CZŁONEK                        - EDWARD KRZYSZTOFIK

                                   CZŁONEK                        - KAZIMIERZ SZATA 

                                   CZŁONEK                        - ZOFIA SKRZYŃSKA

 

                       SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

                                 PRZEWODNICZĄCA             - 

                          

                                SEKRETARZ                         - 

                                CZŁONEK                            - 

                                CZŁONEK                            -