Nr konta bankowego

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

SEIRP KOŁO NR 12

W KATOWICACH

 

 

81 1090 1186 0000 0001 3611 0045

  

Santander Bank

 

 

 

Składka członkowska w 2024 roku: 80 zł.