Odeszli od nas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Była honorowym członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, sekretarzem i kronikarzem tego Zarządu.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna życia i radości.

Zostawiła w nas same miłe wspomnienia.

 

 Ostatnie Pożegnanie

 

W sobotę 26.02.2022r. zgasło światełko naszego Stowarzyszenia i część naszego serca przestało bić. Nasza Koleżanka Ewa Stec odeszła na wieczną służbę. Odeszła zbyt wcześnie. Cierpienia i ból towarzyszyły jej w ciężkiej chorobie. Pomimo tego bólu i cierpienia zawsze miała dobre słowo i ogrom życzliwości dla koleżanek i kolegów zatroskanych jej stanem zdrowia.

        Praca na rzecz Stowarzyszenia, a raczej na rzecz Koleżanek i Kolegów była przez Nią wykonywana z pasją, oddaniem i niezwykłą rzetelnością. Przez wiele ostatnich lat zawsze w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SE i RP, bądź bardzo blisko niego. Nie miało to znaczenia. Zawsze mocno zaangażowana. Była twórczynią Kroniki, która jest „Perełką informacyjną” Stowarzyszenia, a Ewuni radością i dumą. Starała się zapisywać w niej ślady życia członków Stowarzyszenia. Te ważne i te śmieszne. Jest w „Kronice Ewy Stec” i radość, i nostalgia. Ktoś może powiedzieć, że czegoś w niej brakuje. Być może. Jedno jest na pewno - jest w niej życie. Życie ludzi ze środowiska, z którego się wywodziła, które znała i rozumiała – środowiska mundurowego. Jest życie, które kochała i starała się nie tracić ani chwili.

        Ewuniu, nikt Cię nie zastąpi, a my będziemy musieli nauczyć się żyć bez Ciebie.

        Ewa Stec, nadkomisarz Policji w stanie spoczynku, ur. 19 października 1959 roku w Gołdapi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Łodzi, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Studia Podyplomowe z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz z zakresu pedagogiki w procesie systemowego rozwoju kadr służb społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a także liczne kursy doskonalące. Swoją karierę zawodową zaczęła od stanowiska maszynistki w Wydziale Kryminalnym KWMO w Katowicach, następnie doszła do stanowiska specjalisty w sekcji ds. przestępczości gospodarczej by później realizować zadania instruktora BHP w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP Katowice. Karierę zawodową zakończyła jako wykładowca w zakładzie taktyki i techniki interwencji Szkoły Policji w Katowicach.

        Po zakończeniu służby związana ze środowiskiem mundurowym poprzez prace społeczną na rzecz SE i RP w Katowicach. Przez wiele lat sekretarz /kronikarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Katowicach a także członkini Koła Miejskiego nr 12 SE i RP w Katowicach bardzo aktywnie uczestnicząca w pracach Zarządu Koła w którym również pełniła funkcje kronikarza. W naszej pamięci pozostaną cudowne i pełne śmiechu chwile z Ewą ze spotkań, wycieczek, wczasów i plenerów.

Ewa Stec była wielokrotnie odznaczana zarówno w służbie jak również w czasie pracy społecznej.

 

Ewę Stec pożegnamy 2 marca w mieście którym żyła i pracowała, Katowicach.

Wszystkich pogrążonych w żałobie i pragnących wziąć udział w Ostatnim Pożegnaniu Ewy Stec informujemy, że Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się

 

2.03.2022 r. o godz.14.00

W KAPLICY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W KATOWICACH PRZY UL. MURCKOWSKIEJ 9


W imieniu Zarządu SE i RP w Katowicach
Prezydium ZOW w Katowicach
składa wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim pogrążonym w żałobie.

 

Ewuniu,

dziękujemy Ci, że swoją obecnością dawałaś radość,

że niosłaś pomoc potrzebującym,

że nie szczędziłaś sił na rzecz pracy w Stowarzyszeniu,

że śmiałaś się z innymi i pocieszałaś potrzebujących.

Dziękujemy, że z nami byłaś. Spoczywaj Ewuniu w spokoju

 

 

Prezydium Zarządu ZOW w Katowicach

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Z M A R Ł A    R E N A T A   K Ł U S K I E W I C Z

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 77 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

________________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł A    H E L E N A   B O D E R A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  12.11.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 90 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

__________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł     B R O N I S Ł A W    M I S I A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 05.11.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 90 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

______________________________________________________________________________________

Z M A R Ł     M A C I E J    M A Z U R

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 10.10.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 85LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

_______________________________________________________________________

 

Z M A R Ł     A D A M    L E W A N D O W S K I

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ LATEM BR

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 88LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Z M A R Ł     A L O J Z Y   Ł A T A C Z

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 84 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ,  CZŁONKA KOŁA OD 02.02.2017R, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A    A L I N A    F L A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  30,07.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 89 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł A     W Ł A D Y S Ł A W A    N I K I E L

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  09.04.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 94 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Z M A R Ł      R O M A N   G I E S Z C Z Y K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  2.11.2020r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 73 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, CZŁONKA KOMISII REWIZYJNEJ KOŁA, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


Z M A R Ł A      J A N I N A  G A J D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  21.05.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 86 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł      T A D E U S Z   G A J E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  06. 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 75 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

Z M A R Ł A      I R E N A    C I C H O Ń

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ   01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 96 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  

 

 


 

Z M A R Ł A       A N T O N I N A     B O R G U L A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 25.01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 87 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

 

Z M A R Ł       E U G E N I U S Z   A D A M C Z E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 82 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  

Z M A R Ł      J E R Z Y    J A Ń C Z A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 09.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 80 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  


  

Z M A R Ł       K A R C Z      J A N  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 31.12.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 68 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł A       Z A P I Ó R     W Ł A D Y S Ł A W A   

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 06.09.2018 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 84 LAT

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A     I M I E Ł O W S K A     A N N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

DŁUGOLETNIĄ CZŁONKINIĘ NASZEGO KOŁA

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

  


 

 Z M A R Ł     R O Z L A C H      M I C H A Ł

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 08.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  Z M A R Ł     A D A M C Z Y K      Z D Z I S Ł A W

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 17.02.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 4 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S K R Z Y P C Z Y Ń S K A     E D W A R D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A    K A S P R Z Y K     B O Ż E N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł     F R A N C I S Z E K   K U Ś M I E R E K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 07.12.2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 5 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R  Ł      Z B I G N I E W    C H M I E L E W S K I

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
28.03.2016 r.  ZMARŁ W WIEKU 8 2 LAT
NASZ PRZYJACIEL, KOLEGA, EMERYT POLICYJNY

 

 

  

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


 

Z M A R Ł    B E N E D Y K T   C A D E R  

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 
22.11. 2016 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 9 1 LAT  
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 S E i R P W KATOWICACH 

 


 

 Z M A R Ł A    Z D Z I S Ł A W A   P A S Ł A W S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
2 2.0 3. 2 0 1 6 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 7 3 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

  

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     J E R Z Y    B O B O Ń

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W PAŻDZIERNIKU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 8 LAT
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S T E F A N I A   K O W A L S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W MARCU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 2 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     T A D E U S Z    L O R E N C

 

ZE ZMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2 0 1 6 r.,

W WIEKU 9 2 LAT

POŻEGNALIŚMY NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH