5 lat „SILESII” Tak ART

 

 

W dniu 21 maja 2018 r., w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu ŚL.,

 

miał miejsce Wernisaż Plastyczny, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta, poświęcony pierwszemu pięcioleciu działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury „Silesia „ Tak Art w Tychach. Elementami uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu malarskiego uczniów liceum plastycznego Wodzisławiu Śl., występ młodzieżowego zespołu muzyki kameralnej z Wodzisławia, uhonorowanie dyplomami i odznakami Stowarzyszenia animatorów kultury miasta Wodzisław Śl. Wśród uhonorowanych znalazło się również Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach, współpracujące ze Stowarzyszeniem „SILESIA” Tak Art od trzech lat w zakresie poszerzania możliwości prezentacji twórczości artystycznej dla artystów wywodzących się z kręgu seniorów, członków SEiRP woj. śląskiego. Wym.Koło reprezentowali:W-ce Prezes Zarządu-Ewa Macek(Komisarz Plenerów),W-ce Prezes-Edward Krzysztofik i Sekretarz Koła-Jacek Przybylak.Kulminacyjnym punktem Wernisażu była wystawa przepięknych prac Twórców Silesii Tak Art oraz Twórców Ziemi Wodzisławskiej.

 

Za całość perfekcyjnie przygotowanej imprezy wyrazy uznania składamy Pani Prezes-Małgorzacie Szala,W-ce Prezesowi-Arkadiuszowi Konaszewskiemu,Komisarzowi Artystycznemu-Krzysztofowi Szala, Piotrowi SOLISOWI-Twórcy i członkowi także Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.Ponadto w wernisażu uczestniczyli Twórcy wym.Stowarzyszenia:Barbara Zientara Chmiel,Ryszard Maresz z osobami towarzyszącymi. Dokumentację fotograficzną z obecności delegacji Koła na tej sympatycznej uroczystości prezentujemy poniżej.

 

 

 

 

 

Na pierwszy jubileusz                                                                                                 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Twórców i Animatorów Kultury

SILESIA” TAK ART

w Tychach

 

Na ręce Pani Prezes

Małgorzaty SZALA

5 lat to nie jest dużo,

Ale i nie za mało.

Dopiero się zaczęło,

A już się wiele działo.

I Wam się to udało,

By z razu iść „z kopyta”.

Dziś liczne grono Twórców

„SILESIĘ” z sercem wita.

Przyjaciół macie wielu

I rośnie Wam pozycja.

Widać idea słuszna,

Trafiona propozycja.

Do wielu dobrych życzeń

My też się dołączamy.

Zwłaszcza, że Wasze wzory,

Troszeczkę powielamy.

A zatem, niech Wam rosną

Szeregi sympatyków, I staną się powodem

Satysfakcji z wyników.

I niech plany przyszłości,

Przebogate w wartości,

Będą dla Waszych Twórców

Źródłem wielu radości.

 

W imieniu członków Koła Miejskiego Nr 12

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach

 

życzenia przekazuje

 

Prezes Koła

 

Ryszard PURZYŃSKI

Wodzisław, 21 maja 2018 r. z DELEGACJĄ