Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską

 

Po otrzymaniu kilkunastu listów z życiorysami od kobiet pokrzywdzonych haniebną ustawą z 16 grudnia 2016 r. i wzruszającego Apelu z prośbą o spotkanie, Pani Prezydentowa JOLANTA KWAŚNIEWSKA w dniu 13 czerwca br. przyjęła w biurze swojej Fundacji „Porozumienie Bez Barier” delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.

Tematem spotkania było omówienie negatywnych skutków wprowadzenia tej represyjnej ustawy,niezgodnej z Konstytucją RP,prawem polskim i prawem unii europejskiej oraz przedstawienie warunków socjalno-bytowych rodzin mundurowych. Poruszono też zagadnienia związane ze stosunkiem Państwa do emerytów mundurowych,którzy swoją służbę już zakończyli.

Pani Prezydentowa JOLANTA KWAŚNIEWSKA zapewniła,że podczas spotkań będzie informować o represji,ze strony partii rządzącej,(która uchwaliła tę haniebną ustawę),wobec emerytów,rencistów inwalidzkich oraz wdów i sierot po funkcjonariuszach mundurowych. Nadmieniła,że 10 października br. w Katowicach będzie uczestniczyć w Kongresie Kobiet, na który serdecznie zaprosiła przedstawicielki delegacji. Pani Prezydentowa zwróciła szczególną

uwagę na dużą aktywność i zaangażowanie Kobiet, które walczą o przywrócenie godności i honoru emerytowanym funkcjonariuszom oraz wdowom i sierotom po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych. Zaznaczyła, że: „Siła jest w Kobietach”.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, miłej atmosferze,co jest zasługą Pani Prezydentowej.

Za zorganizowanie tak ważnego spotkania duże podziękowania należą się byłym Dowódcom Biura Ochrony Rządu: gen. bryg. Mirosławowi Gaworowi i gen. bryg. Pawłowi Marianowi Bielawnemu, którzy byli razem z nami.

Przedstawiciele delegacji serdeczne podziękowania kierują na ręce Pani Prezydentowej JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ i Pana Prezydenta ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO.