Konferencja 21.03.2019 Katowice

M O C N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I   E U R O P E J S K I E J

N A   S P O T K A N I U   W   K A T O W I C A C H   W   D N I U   2 1. 0 3. 2 0 1 9 r.

Ś R O D O W I S K A   E M E R Y T Ó W,   R E N C I S T Ó W   I   I C H R O D Z I N

S Ł U Ż B   M U N D U R O W Y C H   W O J.   Ś L Ą S K I E G O

 

 

     Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z b. Posłem na Sejm RP, W-ce Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem (kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 21.03.2019 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. Posłem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM ROZENKIEM, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

     W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Poseł na Sejm RP z Nowoczesnej- W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, gen. Jan Pyrcak – b. Dyrektor Służby Więziennej, W-ce Przewodniczący ZG Służby Więziennej- Stanisław Jaguś, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk, Prezes Koła Miejskiego i I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Henryk Mikosz, a także W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Służby Więziennej.,

     Ogółem było ponad 150 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające.

 

     Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.. Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

  

Link do nagrania : Konferencja 21.03.2019 Katowice                                   Link do relacji "na żywo" Relacja z konferencji   dzięki Video - KOD

      Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych, w tym 3 osoby z woj. śląskiego.

     Wym. Posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych.

     Posłowie partii opozycyjnych ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego,a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w taki sposób,aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym).

     Członkowie Koalicji Europejskiej,a szczególnie W-ce Przewodniczący PO- Tomasz Siemoniak zapewnił,że porozumienie 5 partii:PO,Nowoczesnej,SLD,PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

     Zaznaczył,że Koalicja Europejska zaproponuje 1 miejsce dla kandydata z służb mundurowych zarówno do wyborów do Parlamentu Europejskiego jak i do Sejmu i Senatu RP.

     Obecni członkowie Koalicji Europejskiej,tj. Posłowie na Sejm RP z PO i Nowoczesnej jak i SLD jednomyślnie złożyli deklaracje,że po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych w pierwszej kolejności cofnięta zostanie ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r.. Przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe, a także GODNOŚĆ i HONOR. Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani.

     Kandydat do PE z SLD Marek Balt apelował,że przed nami długi maraton, pomagamy sobie razem,wszyscy dobiegniemy do mety i WYGRAMY.

     Z kolei Poseł Nowoczesnej-Mirosław Suchoń zaznaczył, że wspólne wsparcie i pomoc pozwoli wygrać wybory do PE i do parlamentu polskiego i pozwoli wówczas rozliczyć partię rządzącą.

     Posłanka z PO-Ewa Kołodziej podkreśliła, że mundurowym: emerytom, rencistom, wdowom i sierotom prawa nabyte zostaną przywrócone po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych.

     Andrzej Rozenek z SLD, który bardzo wspiera środowisko represjonowanych mundurowych, w swoim wystąpieniu powiedział, że „pieniądze,które ukradł wam PIS, zostaną zwrócone, a państwo będzie musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone, a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję, że system więziennictwa temu podoła”.

     Z kolei Prezydent FSSM RP -Zdzisław Czarnecki agitował do koniecznego pójścia do wyborów zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP.

 

    W dyskusji zabierali głos przedstawiciele środowiska mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Wojska, którzy zapewnili, że pójdą na wybory wiosenne i jesienne i będą głosować na Koalicję Europejską, bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych.

    Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-Ewa Macek podziękowała gościom i wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów, rencistów, wdów, sierot środowiska wszystkich mundurowych i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE i Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych, a także godności i honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. W jedności siła, wspólnie osiągniemy VICTORIĘ.

 

    Zapraszam do obejrzenia ciekawej transmisji z wym. spotkania,a także do zapoznania się z artykułem red. M. Pietraszewskiego w Gazecie Wyborczej(dodatek katowicki) pt.”Mocne słowa w Katowicach:Czy system więzienny podoła po upadku PIS?”

 

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

EWA MACEK