Spotkanie 17.05.2019 Opole

         W dniu 17.05.2019 r. odbyło się w Opolu spotkanie emerytów mundurowych z przedstawicielami Koalicji Europejskiej - "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.   

         W spotkaniu tym wzięły udział przedstawicielki woj. śląskiego Ewa Macek i Beata Wójcik.   Przebieg spotkania napawa optymizmem i nadzieją, że zatryumfuje sprawiedliwość. 

 

Link do nagrania spotkania w Opolu   https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/349709269237496/UzpfSTEwMDAxNTk0MDgxMzU5Mzo0NjU2MTcyNDM5Nzk2MzI/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBvdMD9rqWwYBvsQMJ_PiUhDPJc2xrd5GSYr9EBCTHiozoWA25UiT7gnCbNUo7hrWHO1IB1hbhKosDW