I CZYTANIE PROJEKTU USTAWY

W dniu 22.03.2018 r. odbyło się w Sejmie RP  I czytanie  obywatelskiego projektu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)  (wystąpienie A.Rozenek)     i związana z tym pikieta. Na zdjęciach wśród naszej grupy z woj. śląskiego był W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP - Edward Lesiewicz z Żoną Alicją, był także b. minister Henryk Majewski, który godnie nas bronił a Brukseli i kol. Alicja Gołaszewska z Warszawy - FSSM.

 

 

 

Mimo iż projekt zmiany ustawy został odrzucony w I czytaniu nie spoczniemy w dochodzeniu swoich praw.