VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

 

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP 

PŁOŃSK 26 – 27 października 2018 r.

 

W dniach 26 – 27 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SEiRP, który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań ia na kolejną czteroletnią kadencją. 

W pracach zjazdu uczestniczyło 71 delegatów ( na 75 wybranych) w związku z czym postanowienia Zjazdu uzyskały status prawomocnych decyzji. 

Z woj. śląskiego było 6 delegatów, wśród nich: Antoni Duda, Henryk Borowiński, Ryszard Mędrzyk, Ewa Macek, Edward Lesiewicz i Arkadiusz Rogala. 

W toku obrad Zjazdu udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz. 

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany dotychczasowy Prezes kol. Antoni Duda. 

W skład siedmioosobowego Prezydium, oprócz Prezesa weszli: 

- Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki , Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński, Wojciech Trzeciecki 

Wybrano również siedmioosobową Komisję Rewizyjną której przewodniczącym został kol. Ireneusz Koczan, a także przyjęto ostateczną wersję Statutu i Uchwałę Programową Zjazdu.

 

 

   

Więcej zdjęć w Galerii