Wystąpienie min. A. Milczanowiskiego przekazane Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Panu Franciscus Timmermans

W dniu 23 stycznie 2019 r. w  Krakowie w czasie Konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Panu Franciscus Timmermans   zostało przekazane wystąpienie min. Andrzeja Milczanowiskiego w sprawie skierowania do Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu Ustawy Represyjnej z 16 grudnia 2016 roku .

Poniżej tekst tego wystąpienia

milczanowski-nie-ustaje-w-obronie-represjonowanych