Podziękowanie dla Poseł Krystyny Łybackiej

 

 

Szanowna Pani

 

Poseł dr KRYSTYNA ŁYBACKA 

Pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Pani za okazane wsparcie , zaangażowanie i wszelkie działania , które Pani podjęła lub inicjowała na rzecz środowiska mundurowego. 

Od 1991 do 2014 nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz jako deputowana w Parlamencie Europejskim VIII kadencji wyróżniała się Pani pracowitością , szacunkiem dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem ,w tym mundurowych. 

Zaangażowanie Pani dostrzeżono w 2019 roku kiedy została Pani uznana za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez „The Parliament Magazine[. 

Pani wiedza była wsparciem dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną. 

Dziękujemy Pani,jak i europosłom:prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr Januszowi Zemke za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania pt.” Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz zaproszonym eurodeputowanym z 4 komisji PE,którzy uznali,że łamanie podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej. 

Dziękujemy także Pani jak i wym. europosłom za wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez KE rozmów z polskim Rządem w sprawie ustawy represyjnej,która narusza zasady demokratycznego państwa prawa.

 

Jesteśmy wdzięczni, że znalazła Pani czas i zechciała zaangażować się w nasze sprawy . 

Czas spędzony w Pani towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. Pani serdeczność pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. 

 

Opr. ZW SEiRP Katowice- E. Macek i B. Wójcik