Podziękowanie dla Posła Janusza Zemke

Szanowny Pan

Poseł dr JANUSZ ZEMKE

pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Panu za okazane wsparcie , zaangażowanie i wszelkie działania , które Pan podjął lub inicjował na rzecz środowiska mundurowego.

Od 1989 do 2009 nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz w latach 2009-2019 w Parlamencie Europejskim wyróżniał się Pan pracowitością , szacunkiem dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem ,w tym mundurowych. Służbę mundurowych , jej blaski i cienie poznał Pan pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz będąc przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zasiadając w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w której okresowo Pan przewodniczył poznał Pan całe spektrum zagadnień.

Jesteśmy przekonani, że Pana zaangażowanie , mądrość ,empatia i chęć działania społecznego zostaną docenione i wykorzystane w jeszcze wielu projektach.

Pana wiedza ,która tak chętnie się Pan dzieli była wsparciem merytorycznym dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną.

Dziękujemy Panu jak i europosłom:prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr Krystynie Łybackiej za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania 28.02.2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli pt.”Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”,dla 52 osobowej grupy z FSSM RP oraz zaproszonych eurodeputowanych z 4 komisji PE ,którzy uznali, że łamanie podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej.

Dziękujemy także Panu,jak i wym. europoslom za wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez wym.komisję rozmów z polskim Rządem na temat „ustawy represyjnej,która narusza zasady demokratycznego państwa prawa”.

Jesteśmy wdzięczni,że znalazł Pan czas i zechciał zaangażować się w nasze sprawy wśród rozlicznych inicjatyw podejmowanych przez Pana na rzecz rozwoju okręgu Kujawsko -Pomorskiego.

Czas spędzony w pana towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. Pana serdeczność i szczodrość pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

W dowód uznania Pana wieloletniej pracy dla środowiska mundurowego, okazywanej nam życzliwości oraz przyjażni jak również stworzenie mechanizmów merytorycznych i podejmowanych działań w obronie respektowania praw człowieka oraz godności i honoru mundurowych został

Pan wyróżniony najwyższym odznaczeniem Zarządu Głównego„Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”,na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach,który również przyznał Panu Posłowi „Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowicach”.

Powyższe odznaczenia Panu eurodeputowanemu Januszowi Zemke wręczyły w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przedstawicielki ZW SEiRP w Katowicach: Ewa Macek i Beata Wójcik.

Panie Pośle jest Pan naszym WIELKIM PRZYJACIELEM.

 

 

Opr. E. Macek i B. Wójcik