Skutki Ustawy represyjnej

W wyniku uchwalenia 16 grudnia 2016 r. Ustawy Represyjnej do domów ponad 56,5 tys emerytów mundurowych, wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach listonosze doręczyli decyzje Dyrektora ZER obniżające świadczenia emerytalne lub rentowe. Dla wielu z zainteresowanych to praktyczne "wyroki śmierci" zaocznie wydane przez ustawodawcę, które wprowadziły odpowiedzialność zbiorową.

Do chwili obecnej udokumentowanych jest 58 przypadków śmierci byłych funkcjonariuszy lub wdów bezpośrednio związanych z otrzymaniem decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalno-rentowego.

Nieduży fragment tego dramatu ludzi, którzy poświęcili swoje życie służeniu krajowi przedstawia film w reżyserii Andrzeja Dziedzic "LISTY ŚMIERCI" który od 16 Września br można obejrzeć na portalach społecznościowych.

 

Zachęcam do obejrzenia tego filmu.      Link : LISTY ŚMIERCI