Wydarzenia 16.12.2019 r w Warszawie

 

Wysłuchanie sprawy represjonowanych w Senacie RP :  Senat RP

 

Warszawa, 16 grudnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy!

Represjonowani!Dziś minęły trzy lata od uchwalenia ustawy represyjnej. Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar śmiertelnych. To blisko 1000 represjonowanych, którzy z przyczyn naturalnych umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości. To około 50 tysięcy funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, oraz ich rodzin, którzy poprzez zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej zostali okradzenia z należnych im świadczeń i bezprawnie nazwani oprawcami, zbrodniarzami i bandytami.

W trzecią rocznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem wniósł do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Sensem tego projektu jest natychmiastowe przywrócenie emerytom mundurowym pełnego uposażenia emerytalnego, przeliczonego według współczynnika 2,6 za CAŁY okres służby (również za służbę przed 1990 rokiem).

Tego dnia odbyła się również w Senacie RP konferencja zatytułowana „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, możliwości zmiany”. Organizatorem tego wydarzenia był Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Mogliśmy skorzystać z gościnności Senatu dzięki zaangażowaniu i wielkiej pomocy wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Senatu RP, Michała Kamińskiego.

Konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić wraz z przewodniczącym FSSM Zdzisławem Czarneckim, rozpoczęliśmy od wyświetlenia wstrząsającego filmu dokumentalnego w reż. Andrzeja Dziedzica pt. „Listy śmierci”. Następnie w imieniu represjonowanych wystąpili:

Mirosław Gawor,

Grażyna Biskupska,

Ewa Macek,

Tatiana Aksamit,

Dariusz Jasiński,

Grażyna Piotrowicz,

oraz w formie wcześniej nagranego wystąpienia Vincent V. Severski.

Głos zabrali też znamienici goście:

Adam Bodnar (RPO),

Henryk Majewski (były minister SWiA)

Marek Dukaczewski (były szef WSI)

Leszek Szreder (Stowarzyszenie Generałów Policji RP)

Krzysztof Balcer (NSZZ Policjantów).

Odczytano też listy, które do obradujących skierowali minister Andrzej Milczanowski i minister Janusz Zemke.

Wystąpili parlamentarzyści:

wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska),

posłowie i posłanki Lewicy:

Wiesław Szczepański,

Joanna Senyszyn,

Hanna Gil-Piątek,

Monika Pawłowska,

Paweł Krutul.

Koalicję Obywatelską reprezentowali:

Ewa Kołodziej,

Mirosław Suchoń.

Następnie na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformowali o wynikach konferencji oraz o złożeniu przez Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem projektu ustawy cofającej skutki ustawy represyjnej z 2016 r. oraz ustawy z 2009 r.

Na koniec wszyscy udali się pod Sejm gdzie rozpoczęła się przygotowana przez FSSM demonstracja. Pod Sejmem głos zabrali wszyscy wyżej wspomniani, oraz przewodniczący Obywateli RP Paweł Kasprzak, poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, senator KO Jerzy Fedorowicz oraz generałowie Adam Rapacki i Tadeusz Frydrych.

Jak widzicie, Lewica dotrzymała słowa. Projekt ustawy opatrzony wymaganą liczbą podpisów został złożony. Będziemy też zabiegać o uchwalenie analogicznego projektu przez Senat RP, który w tej sprawie powinien skorzystać z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej.

 

Obiecuję, że nie jest to koniec naszej aktywności. Będziemy wykorzystywać każdą okazję, by upominać się o przywrócenie świadczeń emerytom mundurowym. Będziemy też aktywnie działać w Parlamencie, korzystając z ustanowionego niedawno Zespołu Parlamentarnego ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Pamiętamy i będziemy pamiętać o Waszej krzywdzie!

 

 

 

 

 

 

Manifestacja prze parlamentem : Manifestacja