Rozprawa w TK po raz kolejny

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY KOLEJNY RAZ!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

15.07.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia następnego terminu.