PRZYPOMNIENIE

Przypominamy !!!

 

 

o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za 2022 rok

 

wpłaty można dokonać osobiście u skarbnika koła Ani Krasuckiej

 

lub na konto koła:

 

81 1090 1186 0000 0001 3611 0045

 

 

Santander Bank