Rozprawa w TK po raz kolejny.

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY KOLEJNY RAZ!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

15.07.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia następnego terminu.

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym cd

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

02.06.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia kolejnego terminu.

 

 

Waloryzacja '20

W związku z licznymi pytaniami w sprawie decyzji waloryzacyjnych 2020 rent i emerytur ZER Katowice poinformował, że będą one rozsyłane jak co roku do poszczególnych osób na przełomie maja i czerwca. Wobec powyższego proszę cierpliwie czekać na ich otrzymanie.

 

Zarząd Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach SEiRP

Rozprawa w TK - informacja

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

19.05.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia kolejnego terminu.