Rozprawa w TK po raz kolejny.

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY KOLEJNY RAZ!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

15.07.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia następnego terminu.

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym cd

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

02.06.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia kolejnego terminu.

 

 

Rozprawa w TK - informacja

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

19.05.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia kolejnego terminu.

 

Rozprawa w TK cd

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY!

W ślad za FSSM RP informujemy. "Wczoraj otrzymaliśmy z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

21 kwietnia 2019 r. Godz.11:00.

Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, zastanawia nas, czy jest ono związane z zagrożeniem "koranawirusem", czy też " Prezeska TK" ma problem z "przekonaniem" większości sędziów, by ocenili tę "ustawę" zgodnie z wolą "Nowogrodzkiej"? Tak, czy owak, wyznaczony termin może nie być ostatecznym."