Rozprawa W TK w sprawie ustawy represyjnej

17.03.2020. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Dowiedzieliśmy się o tym w dniu 6 lutego 2020 roku ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego:

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Miejsce: Sala rozpraw, Data: 17 III 2020 godz.: 12.30

Pytanie prawne, czy:

a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18,    http://trybunal.gov.pl/s/p-418

Przypominamy dokumenty które zostały ujawnione w tej sprawie, które wielokrotnie prezentowaliśmy na naszej stronie w infotece nr 18 w ktorej w pozycji nr 1 umieściliśmy tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem:: Sygn. akt XIII 1 U 326/18

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf

Przypominamy również, że wiele kontrowersji wywołała opinia Sejmu, której poświęciliśmy całą infotekę nr 18 - http://www.seirp.pl/infoteka-17 /pod linkiem jest również infoteka 18 w całości poświęcona opinii Sejmu/.

 Infoteka nr 18 - przegląd mediów - 10.10. 2018 r. Tematy wywołane opinią Sejmu do  sprawy P 4-18 w Trybunale Konstytucyjnym

Biorąc pod uwagę burzę w szklance wody wywołaną posiedzeniem Komisji Ustawodawczej Sejmu  w dniu 4 października 2018 roku, która czkawką odbija się w mediach i to w sytuacji, kiedy opinia Marka Kuchcińskiego nosi datę 5 października 2018 roku, chcemy ułatwić zainteresowanym dostęp do dokumentów i materiałów medialnych. Zebraliśmy zatem w tej infotece: postanowienie z 24 stycznia 2018 roku, dyskusję na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, treść opinii Sejmu i doniesienia mediów z ostatnich paru dni.

O dalszych kontrowersyjnych wypowiedziach ówczesnego Marszałka Sejmu informowaliśmy w infotece nr 19 - Infoteka nr 19 poz. 9. Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej,aktualizacja:2018-10-10       https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze.

Ostateczna treść stanowiska Sejmu na naszej stronie: file:///C:/Users/seirp/Desktop/T%20%20K/Stanowisko%20Sejmu%20do%20TK/P_4_18.pdf

O rozprawie informuje PAP: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C583849%2C17-marca-trybunal-konstytucyjny-zajmie-sie-tzw-ustawa-dezubekizacyjna.html oraz inne media: https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html   

https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna

 

Wyborcza.pl: Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki. Jakub Łukaszewski, 6.02.2020, 19:58. https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html   17 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Obradom TK przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska. Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej komunistycznemu MSW lub w specsłużbach MON. Nie ma znaczenia, że po

weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych służbach mundurowych.

Sprawa leży w Trybunale od lutego 2018 r. Pytanie prawne skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd uznał, że występują „istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności wskazanych przepisów z Konstytucją RP”. Stwierdził też, że działania państwa mogą mieć „charakter represyjny i dyskryminacyjny i mogą stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do państwa”. Jednocześnie ostateczne rozstrzygnięcie sąd zostawił TK. Za tym orzeczeniem poszły inne sądy w analogicznych sprawach.

Gdyby Trybunał zgodził się z sugestiami warszawskiego sądu, kilkadziesiąt tysięcy emerytów i rencistów odzyskałoby pełne świadczenia, a budżet państwa czekałoby małe trzęsienie ziemi, bo odebrane przed rokiem pieniądze trzeba byłoby zwrócić. Szacunkowo w skali roku to grubo ponad 300 mln zł.

NSA nie zostawia suchej nitki na dezubekizacji

Jak dowiedziała się PAP, do końca stycznia bieżącego roku do warszawskiego sądu okręgowego wniesiono 24 tys. 290 odwołań od decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Sąd ten uwzględnił dotychczas dziewięć roszczeń. Ponad 6 tys. 680 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia innym sądom. Z kolei 15 tys. 435 spraw zostało zawieszonych w związku z postępowaniem przed TK.

Na początku tygodnia ostro o dezubekizacji wypowiedział się Naczelny Sad Administracyjny. "Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów" - brzmiało orzeczenie NSA. Sprawa dotyczyła funkcjonariusza, który wysłał wniosek do szefa MSWiA, aby wyłączyć go z ustawy. MSWiA wyrzuciło jednak wniosek skarżącego do kosza. Policjant odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a na końcu do NSA. I wygrał.

 

wPolityce.pl: Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzie. opublikowano: 2 godziny temu. Na 17 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania sprawy pytania warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. 

https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna 

Przewodniczącą składu rozpoznającego pytanie prawne będzie prezes TK Julia Przyłębska. Trybunał wyznaczył też dwóch sprawozdawców, którymi będą sędziowie: Justyn Piskorski i Jakub Stelina.

Pytanie prawne w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL zostało skierowane do TK przez Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia 2018 r. Warszawski SO w wystąpieniu do TK zapytał o kwestię zgodności przepisów ustawy dezubekizacyjnej „w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją”.

Pytanie sądu dotyczy także sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz „wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia”. Na podstawie ustawy, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r., prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury i renty; nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Na mocy tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys. zł, renta rodzinna - 1,7 tys. zł.

Jak dowiedziała się PAP do końca stycznia br. do warszawskiego sądu okręgowego wniesiono 24 tys. 290 odwołań od decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd ten uwzględnił dotychczas dziewięć roszczeń. Ponad 6 tys. 680 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia innym sądom. Z kolei 15 tys. 435 spraw zostało zawieszonych w związku z postępowaniem przed TK.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, przyjęta została przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej. W grudniu 2017 r. warszawski sąd uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. tego posiedzenia Sejmu. Wskazał m.in., że prokuratura w uzasadnieniu umorzenia nie wyjaśniła z jakiego powodu, kiedy i kto podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej.

W kwietniu 2018 r. prokuratura ponownie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Jak wyjaśniała wówczas prokuratura, podstawą umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że „nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełniania czynów w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji”.

Na początku 2018 r. w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej interweniował m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. RPO wystąpił wtedy do szefa MSWiA, aby rozważył zmianę tej ustawy. Rzecznik podnosił, że „obniżenie świadczenia nie ma żadnego związku z indywidualną oceną” postępowania funkcjonariuszy, a sprowadza się do „negatywnej oceny wyboru miejsca pracy”.

as/PAP, autor: Zespół wPolityce.pl