Skład Zarządu

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES ZARZĄDU - RYSZARD PURZYŃSKI tel. 661 325 207

W-CE PREZES - EWA MACEK

 W-CE PREZES - JÓZEF GRYGIEL

SEKRETARZ - JACEK PRZYBYLAK

SKARBNIK - ANNA  KRASUCKA

ANDRZEJ FLORCZAK - CZŁONEK

EDWARD KRZYSZTOFIK - CZŁONEK

KRYSTYNA KUTA - CZŁONEK

KAZIMIERZ SZATA - CZŁONEK

ZOFIA SKRZYŃSKA - CZŁONEK   

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

PRZEWODNICZĄCA - LUCYNA MISIARA

SEKRETARZ - ANDRZEJ DENKOWSKI

CZŁONEK -BOŻENA GIESZCZYK

CZŁONEK - ELŻBIETA KOT