101 rocznica powstanie SW

OBCHODY    1 0 1    ROCZNICY    POWSTANIA     SŁUŻBY   WIĘZIENNEJ

 

          W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101 rocznicy powstania Służby Więziennej. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący wym. Koła- Stanisław Jaguś,który powitał zaproszonych gości:Prezydenta Miasta Katowice- Marcina Krupę,Posłankę na Sejm RP z PO- Ewę Kołodziej,Przewodniczącego FSSM RP- Zdzisława Czarneckiego,Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach- Ryszarda Mędrzyka, Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach- Ewę Macek, Przewodniczącego KZG SEiR SW- Janusza Kwietnia,dyrekcje SW i wielu innych przedstawicieli instytucji,z którymi prężnie współpracuje wym. Koło oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej.

           Goście wręczyli Przewodniczącemu – Stanisławowi Jagusiowi listy gratulacyjne za dotychczasową współpracę,jednocześnie życząc pomyślności na dalsze lata. Były również odznaczenia i wyróżnienia dla członków Koła,a także odznaczenia za dobrą współpracę dla Posłanki na Sejm RP-Ewy Kołodziej i Prezydenta Miasta Katowice- Marcina Krupy.

           Miło było się spotkać i porozmawiać o dalszej współpracy z koleżankami i kolegami z Koła Terenowego KZEiR SW w Katowicach,a także z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i umożliwiło wymianę poglądów istotnych dla ruchu emeryckiego służb mundurowych.

 

          Życzymy wszystkim pracownikom Służby Więziennej satysfakcji zawodowej z wypełnianych obowiązków oraz szacunku i pełnego zrozumienia społeczeństwa.

Zarządowi i Członkom Koła Terenowego KZ SEiR Służby Więziennej w Katowicach dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszej dobrej współpracy,pomyślności,wielu wspaniałych inicjatyw na kolejne lata.

 

Opr.tekstu i zdjęcia                                                                                                                Zdjęcia w GALERII

Ewa Macek