NIE ŻYJE WIELKA DAMA POLSKIEJ POLITYKI

NIE ŻYJE WIELKA DAMA POLSKIEJ POLITYKI -


dr KRYSTYNA ŁYBACKA - POSŁANKA SLD.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci Pani dr Krystyny Łybackiej,która była posłanką na Sejm RP w latach 1991-2014, posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2014- 2019 r.,a także piastowała przez wiele lat funkcje : Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,a także Wiceprzewodniczącej SLD.
Środowisko emerytów,rencistów mundurowych wraz z rodzinami wyraża ogromną wdzięczność za zaangażowanie i wszelkie działania,które Pani posłanka podejmowała,szczególnie w ostatnich latach,w sprawie dla nas tak fundamentalnej,jaką jest ustawa represyjna.
Pani dr Krystyna Łybacka była współinicjatorką i współorganizatorką wraz z posłami do PE z SLD: dr Januszem Zemke i prof.Bogusławem Liberadzkim wysłuchania dla 52-osobowej
delegacji z FSSM RP pt."Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" - 28 lutego 2018 ro- ku w PE w Brukseli.Nigdy nie zapomnimy bardzo odważnego i wzruszającego wystąpienia Pani posłanki w PE w obronie naszych praw nabytych.
Będziemy pamiętać także, że Pani posłanka dr Krystyna Łybacka podpisała się wraz z w/wym.posłami do PE pod wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej,w celu podjęcia przez KE rozmów z polskim Rządem w sprawie ustawy represyjnej,która narusza zasady demokratycznego państwa.
Wiemy,że Pani posłanka była osobą zdecydowaną,twardą,kompetentną,bardzo pracowitą,
a przy tym bardzo inteligentną, empatyczną i bardzo wrażliwą na krzywdę osób słabszych.
Ukoronowaniem ciężkiej pracy Pani posłanki - dr Krystyny
Łybackiej było wyróżnienie w 2019 r.jako najlepszy europoseł
w dziedzinach:edukacji,kultury i mediach,w konkursie MEP Awards.
Pani posłanka dr Krystyna Łybacka zawsze dotrzymywała słowa,imponowała swoją postawą,budziła szacunek,gdziekolwiek pojawiała się,miała niesamowite poczucie humoru.
Czas spędzony w towarzystwie Pani posłanki i jej serdeczność
wobec naszego środowiska mundurowego pozostaną na zawsze w naszych sercach.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

RODZINIE, BLISKIM
LUDZIOM LEWICY

składa kondolencje

ŚRODOWISKO EMERYTÓW
MUNDUROWYCH I ICH RODZINY