Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym cd.

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY PONOWNIE!

 

Wyznaczony został nowy termin rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

 

02.06.2020 r. godz. 11.00

 

Należy jednak się spodziewać wyznaczenia kolejnego terminu.