Zebranie Zarządu 30.06.2020

W dniu 30.06.2020 w sali konferencyjnej KWP w Katowicach ul. Lompy 19 odbyło się Zebranie Zarządu Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach, w którym udział wzięli zaproszeni goście w tym opiekun Koła Sekretarz ZOW SEiRP w Katowicach I V-ce Prezes Zarządu Koła w Mysłowicach Sylwia Romaniuk. Łącznie było 18 osób. Zebranie to z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną odbyło się zamiast planowanego w marcu Walnego Zebrania członków koła.

W trakcie zebrania zachowane były wymagania bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa.

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Koła Ryszard Purzyński.

Sekretarz Zarządu Jacek Przybylak zapoznał obecnych ze sprawozdanie z działalności koła za 2019r.

V-ce Prezes Zarządu Józef Grygiel przedstawił Plan Pracy Koła na 2020r, a kol. Jacek Przybylak zapoznał z realizacją tego planu w I półroczu 2020r.

Z kolei V-ce Prezes Zarządu Ewa Macek przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019r., a kol. Mira Krzysztofik zapoznała z preliminarzem finansów na rok 2020.

V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Krasucka zapoznała obecnych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2019r.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Ewa Macek omówiła działalność w 2019r. Zespołu Koordynatorów w sprawie Ustawy Represyjnej.

Kol. Edward Krzysztofik zapoznał obecnych z zasadami utworzenia Regulaminu Zarządu Koła i Regulaminu Pracy komisji Rewizyjnej zgodnie z nowym Statutem SEiRP.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o wyróżnieniu 8 członków koła za aktywność i zaangażowanie w realizacje bieżących zadań.

V-ce Prezes Zarządu Ewa Macek zreferowała organizację planowanego w październiku 2020r. Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego w Korbielowie pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice

Przewodnicząca Zespołu seniorów Krystyna Kuta zapoznała obecnych z realizacją zadań Zespołu Seniorów w 2020r.

V-ce Prezes Zarządu Ewa Macek poinformowała o planowanej na wrzesień wycieczce – rejsie kanałem gliwickim na trasie Gliwice – Pławniowice. Chętnych do udziału w tym projekcie powiadomimy odrębnym komunikatem.

Na wymienionym Zarządzie Koła została wysoko oceniona przez Komisję Rewizyjną praca członków Zarządu Koła.

W trakcie zebrania powołano Zespół ds. Inwentaryzacji mający dokonać spisu inwentaryzacyjnego całego sprzętu kola i dokumentacji.

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Ryszarda Purzyńskiego planuje się uruchomić pomieszczenie rehabilitacyjne dla członków koła gdzie będzie można skorzystać z niektórych ćwiczeń.

 

W trakcie zebrania Zarządu podjętych zostało 15 uchwał i 1 aneks do wcześniejszej uchwały. Ze względu na pandemię koronawirusa uchwały podjęte na ww. Zarządzie Koła mają taką samą moc jak uchwały podejmowane na rocznym zebraniu Koła

Wszystkie zdjęcia w Galerii

 

Opr. i zdjęcia Jacek Świderski