Rozprawa w TK 18.08.2020

         Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie konstytucyjności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Trybunał wysłuchał zaproszonych stron (z obozu rządzącego) tj. parlamentarzystów i prokuratorów, którzy odpowiadali na zadawane przez sędziów pytania.

         Zainteresowani mogli śledzić przebieg rozprawy na żywo gdyż była transmitowana w internecie.

         Przewodnicząca TK sędzia Julia Przyłębska zakończyła rozprawę ogłaszając przerwę do 11 września 2020 r. godz. 11.00

 

Miejmy nadzieję że w następnym terminie ogłoszony zostanie wyrok korzystny dla wszystkich pokrzywdzonych.