List A Rozenek 12.2020

Szanowni Represjonowani, Koleżanki i Koledzy!

 

Minęły 4 lata od uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Doszło do tego w specyficznych okolicznościach prawnych. Sala Plenarna była okupowana przez opozycję, dlatego obrady przeniesiono do mniejszej i niedostosowanej do tego celu Sali Kolumnowej. Zgodnie z dowodami zebranymi przez sędziego Igora Tuleyę na salę mogli wejść tylko posłowie partii rządzącej, innym skutecznie uniemożliwiono udział w obradach i głosowanie. Nie stwierdzono w sposób prawidłowy quorum, a samo głosowanie nie odbyło się w formie imiennej. Od strony formalno-prawnej sam akt przyjęcia tej ustawy był więc jawnym bezprawiem.

Mimo takich okoliczności zbrodnia parlamentarna się dokonała. Ustawę poparł ówczesny Senat, a następnie skwapliwie podpisał ją prezydent. Nieludzkie prawo weszło w życie 1 października 2017 r.

Główne wady tego bezprawnie uchwalonego aktu to:

1. Zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej,

2. Odebranie praw nabytych,

3. Ograniczenie konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu,

4. Jednostronne zerwanie porozumienia między rządem a grupą zawodową,

5. Jawna sprzeczność z Konstytucją i umowami międzynarodowymi.

Ustawą zostało jak dotąd objętych około 40 tysięcy emerytów mundurowych (ZER nadal wystawia kolejne decyzje o odebraniu części uposażenia). Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM) ma udokumentowane 62 przypadki zgonów, które wystąpiły bezpośrednio wskutek wprowadzenia tej ustawy*. Są to samobójstwa, zawały serca, udary mózgu, zatrzymania krążenia, odstawienia leków, a nawet pożywienia. Blisko 1500 osób objętych tą haniebną legislacją umarło z przyczyn naturalnych (starość, choroba) nie doczekawszy jakiejkolwiek sprawiedliwości.

Odwołania do sądów złożyło około 26 tysięcy osób. Jak dotąd w blisko 500 sprawach w pierwszej instancji zapadły pozytywne wyroki. W apelacji wygrało dopiero kilku mundurowych, którym ZER z oporami zwraca zaległe świadczenia. Można powiedzieć, że w znaczącej większości spraw sądowych triumfuje sprawiedliwość, problemem jest opieszałość.

W sprawie ustawy głos zabrał Sąd Najwyższy. Główne przesłanie orzeczenia, które zapadło 16 września tego roku, jest nadzwyczaj korzystne dla represjonowanych: nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej, każdą sprawę trzeba rozstrzygać indywidualnie. W sprawie ustawy zbierał się też Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Po kilku rozprawach ogłoszono, że Trybunał przeanalizował całość sprawy i zamierza ogłosić wyrok. Od tego czasu mijają miesiące, a rozstrzygnięcie nadal nie zapadło.

11 grudnia 2020 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.” Dzięki uprzejmości władz Senatu, a w szczególności wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Michała Kamińskiego mogliśmy się połączyć on-line z wybitnymi prawnikami, którzy od strony eksperckiej odpowiedzieli na wiele istotnych pytań dotyczących sytuacji prawnej represjonowanych.

W konferencji, poza wymienionymi wicemarszałkami, wzięli udział: eksperci Aleksandra Karnicka, Sławomir Cybulski (FSSM), Tomasz Oklejak (RPO), Marcin Szwed (HFPC), prof. Marek Chmaj; posłowie Andrzej Rozenek, Wiesław Szczepański i przewodniczący FSSM Zdzisław Czarnecki. Całość moderował Jakub Stefaniak (Senat RP).

Poniżej załączam link do zapisu tego wydarzenia (wystarczy na stronie kliknąć „OGLĄDAJ KONFERENCJĘ W SENACIE”, żeby obejrzeć całość konferencji.

https://lewica2019.pl/.../1543-sytuacja-prawna-emerytow...

Mam nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedzi na wiele istotnych pytań prawnych związanych z ustawą represyjną i toczącymi się przed sądami rozprawami odwoławczymi.

W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku nie odbędzie się demonstracja pod Sejmem. Federacja nie przewiduje też innych okolicznościowych wydarzeń. Dziś najważniejsze jest Wasze zdrowie, gromadzenie się w tak niesprzyjających okolicznościach byłoby niepotrzebnym ryzykiem.

Obyśmy wszyscy w zdrowiu doczekali przywrócenia bezprawnie ukradzionych świadczeń i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej zbrodni.

Życzę Wam tego z całego serca, Wasz nieustająco oddany przyjaciel,

Andrzej Rozenek /-/

 

* Ukazał się właśnie wywiad z Grażyną Piotrowicz, która prowadzi „Białą księgę FSSM” rejestrującą zgony spowodowane bezpośrednio ustawą z 16 grudnia 2016 r. Zapraszam do lektury:

https://weekend.gazeta.pl/.../1,152121,26609524,grazyna...