OGŁOSZENIE

W związku z coraz większą liczbę ogłaszanych wyroków w Sądach Okręgowych i pierwszych wyrokach Sądów Apelacyjnych w sprawach obniżonych emerytur i rent z uwagi na ograniczoną możliwość działalności Koła w okresie pandemii proszę o śledzenie strony Zarządu Głównego SEiRP oraz strony Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP gdzie zamieszczane są aktualne i potwierdzone informacje dot. Ustawy Represyjnej i możliwości podejmowania działania w indywidualnych sprawach. 

Zarząd Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach