List A Rozenek 05.2021

Warszawa, 16.05.2021 r.

 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Wiem jak boleśnie odebraliście informację o negocjacjach z PiS-em podjętych przez liderów Lewicy. Rozumiem i podzielam Wasze oburzenie. Siadanie do stołu ze sprawcami zbrodni parlamentarnej, jaką niewątpliwie była ustawa z 16 grudnia 2016 roku, uważam nie tylko za błąd polityczny ale również za zachowanie niegodne, nie licujące z honorem.

Potajemne i samotne negocjacje z partią prowadzącą Polskę do autorytaryzmu, z piewcami narodowego - populizmu, nigdy nie powinny się zdarzyć. Dając wyraz swojemu oburzeniu wstrzymałem się od głosowania za Funduszem Odbudowy. To był manifest solidarności ze wszystkimi wyborcami Lewicy, w tym w szczególności z emerytami mundurowymi, którzy poczuli się zdradzeni i oszukani. Zrobiłem to po uprzednim poinformowaniu o swoim stanowisku klubu i przewodniczącego partii.

Chcę jednak stanowczo oświadczyć, że nie mam zamiaru zmieniać barw politycznych. Zostaje na Lewicy, bo to jest moje miejsce, zgodne z moimi przekonaniami i wartościami. Walka o najważniejsze dla mnie sprawy, w tym o przywrócenie świadczeń emerytalnych wszystkim represjonowanym, jest możliwa wyłącznie w silnej i zdeterminowanej grupie politycznej, za jaką nadal uważam naszą Lewicę. Jeśli zostały popełnione błędy, należy z nich wyciągnąć wnioski i wprowadzić w życie zmiany, które w przyszłości uchronią nas przed następnymi złymi decyzjami.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystosowała do trzech liderów Lewicy apel, pod którym również się podpisuję:

https://www.fssm.pl/stanowisko-fssm-rp-w-sprawie-poparcia-przez-lewice-krajowego-planu-odbudowy

Na apel odpowiedział tylko przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (list poniżej foto).

Pragnę z całą mocą zapewnić Was, że Lewica nadal wspiera środowisko emerytów mundurowych, a przywrócenie zagrabionych emerytur wciąż jest jednym z najważniejszych naszych postulatów. Negocjacje z rządem Morawieckiego nie przekreślają tej sprawy. Rozumiem Wasze rozgoryczenie i je podzielam, proszę jednak, żebyście dostrzegli, iż w Lewicy jest bardzo wiele osób nie zgadzających się na jakąkolwiek współpracę z PiS.

Przy okazji informuje Was, że nie są w żadnej mierze prawdziwe plotki o jakimś tajnym porozumieniu, którego przedmiotem miałaby być m.in. nasza sprawa. Tworzenie złudnych nadziei, życie mrzonkami i fantazjami, w żaden sposób nie przybliża nas do celu. Jeśli w najbliższych dniach atrapa TK wyda jakiekolwiek stanowisko, to z pewnością nie będzie ani winą, ani zasługą Lewicy.

Przepraszam Was za zachowanie Lewicy, które wywołało tyle zrozumiałych emocji i głosów krytycznych. Przyjąłem Wasze oburzenie z pokorą i smutkiem. Pozostaję Waszym przyjacielem i orędownikiem naszej sprawy.

 

Wasz zawsze oddany,

Andrzej Rozenek /-/