SENIORIADA 2020

 

 

 

Informacja

 

o spotkaniu integracyjnym członków Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach pn. „Senioriada’2020”

dniu 24 czerwca 2021 r.

 

W dniu 24. 06. 2021 r. w pomieszczeniu Sali konferencyjnej KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 (obok siedziby Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach), odbyło się w godz. 12.00-13.30, spotkanie integracyjne członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP pn. „Senioria-da’2020”, które nie doszło do skutku w ubiegłym roku z uwagi na stan pandemiczny w kraju wywołany wirusem Covid-19. (Osoby uczestniczące w spotkaniu były zaszczepione p-ko wirusowi Covid-19).

 

Spotkaniu przewodniczył prezes Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach – Ryszard PURZYŃSKI. Gośćmi honorowymi na spotkaniu byli: I zastępca Komendanta Miejskiego w Katowicach – mł. insp. dr Artur ORMAN, Naczelnik Wydziału Gabinet KWP w Katowi-cach – nadkom. Marcin BUDZICH, Przewodniczący Komisji Socjalnej EiR Policyjnych KWP w Katowicach – podinsp. Krzysztof SZALA, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, opiekun Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach – Sylwia ROMANIUK.

 

Celem spotkania było uhonorowanie członków Koła SEiRP członkostwem zwyczajnym w Stowarzyszeniu (19 osób), dyplomami jubileuszowymi seniorów – jubilatów (21 osób), medalami „Za zasługi dla Koła SEiRP” (11 osób) oraz statuetkami pn. „Zasłużony Senior Koła SEiRP”(3 osoby). Uhonorowania dokonał Prezes Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Przebieg uroczystości udokumentowano fotograficznie.

 

Spośród gości głos zabrał podinsp. Krzysztof SZALA, który zachęcił członków Koła SEiRP do większej aktywności w korzystaniu z funduszy Komisji Socjalnej KWP przeznaczonych do pomocy socjalnej emerytom i rencistom policyjnym garnizonu KWP w Katowicach. Sporządzono stosowny wniosek do Sekcji Socjalnej KWP w Katowicach o refundację kosztów cateringowych spotkania.

 

Opracował:

Sekretarz Zarządu Koła

 

J. PRZYBYLAK

 

Prezes Zarządu

                                                                                                                                                   Koła Miejskiego nr 12 SEiRP

w Katowicach

 

Ryszard PURZYŃSKI

Całość foto. w galerii