Aktualności

Komunikat 5 - Zespół Twórców i Animatorów Kultury

W dniu 07 lutego 2018 r. w siedzibie Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach, decyzją Zarządu Koła, powołany został spośród członków Koła zespół twórców i animatorów kultury. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie twórców i pasjonatów spośród grona naszych emerytów do prezentacji swych pasji i talentów zarówno w środowisku emerytów, jak i na szerszej płaszczyźnie.

W skład zespołu wchodzą:

1/ Ewa Macek,2/ Krzysztof Szala,3/Ryszard Purzyński,4/Piotr Solis,5/ Ewa Kowalczyk, 6/ Janina Rutkowska/ „Inka”/, 7/ Wiesława Prętkiewicz, 8/ Jacek Przybylak, 9/Kazimierz Szata 10/Roman Gieszczyk, 11/Irena Hładun,12/Roman Hładun,13/Krystyna Kuta,14/Adam Słonina,15/Pikora Grażyna,16/Pikora Mirosław.

Powołano inicjatywny zarząd tego zespołu w osobach Piotra SOLISA-Przewodniczącego, Romana GIESZCZYKA-Członka i Jacka PRZYBYLAKA-Sekretarza, którzy doprowadzą do określenia celów działalności zespołu oraz form jego funkcjonowania.

Pierwszym widocznym przejawem działalności zespołu będzie oprawa plastyczna najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 16 marca br. Przewidywany jest współudział organizacyjny członków zespołu w przygotowaniu III Pleneru Twórców w Kazimierzu nad Wisłą na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Działalność członków zespołu znajdzie swe odzwierciedlenie na stronie internetowej Koła.

Kontakt z szefem grupy inicjatywnej

Piotrem SOLISEM:

tel.501 797 461; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m

Katowice, 08 lutego 2018r. Jacek Przybylak

 

Komunikat 4

W Kole Miejskim Nr 12 w Katowicach powstał ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ który zajmuje się zbieraniem informacji sytuacji prawnej związanej z ustawą represyjną, przekazywaniem informacji o nich i przede wszystkim pomocą członkom koła przy sporządzaniu pism na drodze sądowej, doradztwem o możliwości postępowania (nie jest to zespół prawny i nie wyręczy wynajętych prawników).

W skład zespołu weszli

1. Przewodniczący               Krzysztof Buchacz      te.    663208208

2. Z-ca Przewodniczącego    Andrzej Florczak

3. Sekretarz                       Andrzej Denkowski

4. Członek                         Jacek Świderski

5. Koordynatora woj.śląskiego emerytów i  rencistów policyjnych    Ewa Macek

 

 

Od tej chwili wszelkie informacje Zespołu będą publikowane w nowej Zakładce    "ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ"

Spotkanie z żołnierzami w Cieszynie

Spotkanie z żołnierzami.

 

W dniu 6 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów służb mundurowych odbyło się spotkanie z Koordynatorem FSSM woj. śląskiego Ewą Macek i Koordynatorem- Krzysztofem Buchacz. Celem spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej „ustawę represyjną” z dnia 16 grudnia 2016 r.

Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy 33 ofiar obowiązującej od października 2017 r. ustawy. Ewa Macek przedstawiła aktualny status ustawy złożonej w dniu 11 stycznia przez OKIU na ręce Marszałka Sejmu. W skali kraju udało się zebrać 250 000 podpisów poparcia. W województwie śląskim zebrano ich ponad 30 000. Należy podkreślić, że przedstawiciele służb mundurowych z Cieszyna byli bardzo mocno zaangażowani w zbierania podpisów i wspierali działania OKIU.

W dalszej części spotkania poinformowano zebranych o odbytych 5 konferencjach z udziałem Posłow na Sejm RP partii opozycyjnych: PO,Nowoczesnej, SLD, Kola. Ewa Macek podkreśliła bardzo duże wsparcie i zaangażowanie Pani Poseł na Sejm RP z PO- Ewy Kołodziej.E.Macek i K.Buchacz poiformowali zebranych owyjeździe przedstawicieli środowisk mundurowych do siedziby PE w Brukseli. W dniu 28 lutego nastąpi wysłuchanie na forum PE delegatów środowisk mundurowych dotkniętych „ustawą represyjną.”,Woj. śląskie i wdowy reprezentować będzie- Ewa Macek. Spotkanie zorganizowane zostało przez uerodeputowanych SLD z inicjatywy Posła Janusza Zemke.

Wspólnie uzgodniono, ze aktualnie najważniejszą sprawą jest docieranie do osób starszych, nieporadnych, niepełnosprawnych i samotnych, dotkniętych ustawą. Zwrócono uwagę na konieczność udzielania wsparcia tym osobom. Nie bez znaczenia jest również dalsza integracja środowisk służb mundurowych.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 30 osób zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Jana Ogara-Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Cieszynie. W spotkaniu wziął udział Prezes Koła SEiRP w Cieszynie- Pan Józef Hanzel, oraz przedstawiciele ZEiR SG.

 

 

W imieniu Koordynatorów woj. śląskiego

Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Ewa Macek i Krzysztof Buchacz

 

 

KOMUNIKAT !

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poinformowała, że Ustawa Represyjna została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

 

              Jeden z sędziów Sekcji ds Odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom (...) XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, wydając stosowne postanowienie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zmienionej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., z Konstytucją RP. Konsekwencją tej decyzji są już i będą kolejne postanowienia SO w Warszawie o zawieszeniu postępowań do czasu rozstrzygnięcia przez TK ww. pytania prawnego.

 

             Taka sytuacja spowoduje zawieszenie postępowań na obecnie nieokreślony czas wszystkich wpływających z ZER odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty. Znając szybkość toczących się spraw w naszym sądownictwie na orzeczenie w I instancji możemy poczekać kilka lat.

 

APEL FEDERACJI W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

BARDZO WAŻNE!

Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.
Z punktu  widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!    

W związku z powyższym zwracamy się ponownie do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy już otrzymali lub otrzymają z Sądu Okręgowego w Warszawie Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Sądu, o pilne przekazanie tej informacji Zespołowi Prawnemu Federacji (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zobacz więcej: APEL FEDERACJI W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

Spotkanie z Barbarą Dolniak Sosnowiec 18.01.2018

 

Koło Miejskie nr 12 w Sosnowcu , w tym powołany Zespół do zagadnień związanych z ochroną interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno- bytowych oraz do reprezentowania ich interesów w tym zakresie wobec organów władzy i administracji państwowej, zwany Zespołem do przeciwdziałania represjom wspólnie z Fundacją Vicinitas, w dniu 18 stycznia 2018 roku zorganizowało spotkanie z Panią Wicemarszałek Barbarą Dolniak. Tematem spotkania była sytuacja prawna emerytów mundurowych. Spotkanie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania byli oprócz środowiska mundurowych przedstawiciele seniorów z Sosnowca z Przewodniczącym Rady Seniorów Jerzym Karpińskim na czele oraz przedstawiciele KOD-u i radnych miasta Sosnowca. Ogółem uczestniczyło ok 150 osób. Pani Marszałek B. Dolniak oprócz ustosunkowania się do sytuacji mundurowych objętych ustawą represyjną odniosła się również do kwestii tworzenia prawa w obecnym parlamencie .Spotkanie zdominowały pytania uczestników, na które udzielała odpowiedzi Pani Marszałek B.Dolniak. W wyniku tej dyskusji zaprosiła do współpracy przedstawicieli środowiska mundurowego. 

Zobacz więcej: Spotkanie z Barbarą Dolniak Sosnowiec 18.01.2018

Relacja ze spotkania z Andrzejem Rozenek w dn 5.01.2018

 

         Koło  Miejskie  nr 12  SEiRP  w  Katowicach  przy  akceptacji  ZW  SEiRP  w  Katowicach, wraz  z  Wiceprzewodniczącym  SLD Markiem  Baltem,  zorganizowało w dniu 5 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Konferencyjnym przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejem Rozenkiem pt. „Obywatelska  Inicjatywa Ustawodawcza a ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot. funkcjonariuszy  mundurowych oraz ich rodzin". Na spotkanie zaproszeni zostali posłowie na Sejm RP z PO Ewa Kołodziej, Mirosława Nykiel, Marek Wójcik i „.Nowoczesnej” Monika Rosa, członek Zarządu SLD Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu KOD-u w Katowicach Magdalena Nurzyńska, mecenas Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezesi Zarządu Wojewódzkiego SEiR w Katowicach oraz Prezes Koła Mojskiego nr 12 w Katowicach Ryszard Purzyński. Spotkanie prowadziła Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych Ewa Macek, która oficjalnie przekazała Pełnomocnikowi  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejowi Rozenek listy z podpisami ok 10 tys osób. Łącznie woj. śląskie zebrało na dzień dzień 5 stycznia ponad 20 tys podpisów.

        W spotkaniu uczestniczyło ok 120 osób. Zapraszamy do zapoznania się z całością konferencji.

Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

 Ewa Macek

Link do nagrania a relacją spotkania 5.01.2018 r w Katowicach :

 Spotkanie z A. Rozenek

WYRÓŻNIENIE red. ANDRZEJA ROZENEK

                              ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH Z WIELKĄ RADOŚCIĄ INFORMUJE, ŻE W DNIU 16. 11. 2017 r. O GODZ. 13.00 ZAPROSIŁ DO RESTAURACJI „KLUB 99” W KATOWICACH PEŁNOMOCNIKA KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP - red. ANDRZEJA ROZENEK ORAZ PREZYDENTA FSSM RP – ZDZISŁAWA CZARNECKI NA OBCHODY 25- LECIA POWSTANIA WYM.KOŁA. NA POWYŻSZĄ CEREMONIĘ ZAPROSZENI ZOSTALI RÓWNIEŻ : PREZES ZG SEiRP W WARSZAWIE- ANTONI DUDA , PREZES ZW SEiRP W KATOWICACH- PIOTR STYPA , W-CE PREZES ZW I ZM SEiRP W KATOWICACH EDWARD KRZYSZTOFIK, PREZES KOŁA MIEJSKIEGO SEiRP W KATOWICACH RYSZARD PURZYŃSKI, SEKRETARZ KOŁA, A TAKŻE KOORDYNATOR WOJ. ŚLĄSKIEGO FSSM RP- EWA MACEK, SKARBNIK KOŁA-RENATA KŁÓSKIEWICZ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ WYM KOŁA- JACEK PRZYBYLAK ORAZ OSOBY TOWARZYSZĄCE. JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW POW. IMPREZY BYŁO WRĘCZENIE ODZNAKI / NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZG SEiRP W WARSZAWIE / „ZA ZASŁUGI DLA SEiRP” WRAZ Z DYPLOMEM -PEŁNOMOCNIKOWI FSSM RPANDRZEJOWI ROZENEK.

Zobacz więcej: WYRÓŻNIENIE red. ANDRZEJA ROZENEK

25-lecie KOŁA NR 12 SEIRP w KATOWICACH

Na 25 lecie Koła Miejskiego nr 12 SEiRP

                 w Katowicach

         (Życzenia Prezesa i Zarządu Koła)

Dziś nas tu przywiodła okazja szczególna

Ma dwadzieścia pięć lat nasza droga wspólna.

     I gdyby kłopotów nie było tak wiele,

     Powiedzielibyśmy, że „srebrne wesele”.

Wesela, co prawda, nie będzie wielkiego,

Warto jednak uczcić ćwiartkę wieku tego.

     I chociaż nas państwo w drugi sort wtrąciło,

     Znajdźmy w sobie siłę, by się to zmieniło.

Natura naszego całego działania

Ma wpisane zmiany w sferze zarządzania.

     Nie mamy problemu z prezesów kadencją.

     Czas nieubłagany jest tu z interwencją.

A czas jest istotny w życiu emerytów.

Nie ma co odkładać na rzecz przyszłych bytów.

     I chociaż wśród członków są matuzalemy,

     To jednak nie wszyscy tak długo żyjemy.

Lecz dzisiaj życzymy wszystkim na tej sali,

By w Stowarzyszeniu do stu lat wytrwali.

  Katowice, 16 listopada 2017 r. 

 

S P R A W O Z D A N I E

---------------------------------

Z OBCHODÓW 25 LECIA POWSTANIA KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

 W dniu 16. 11. 2017 r. o godz. 15.00 w Restauracji „Klub 99” w Katowicach przy ul.Brackiej 16 Prezes Zarządu- Ryszard Purzyński powitał na uroczystości obchodów 25 lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach zaproszonych Gości,członków Koła oraz osoby towarzyszące.Gości przedstawiła Sekretarz Koła - Ewa Macek, która wraz z Prezesem Zarządu prowadziła pow. uroczystość. Na wym. spotkanie zaproszona została Pani Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej- Ewa Kołodziej. Pani Poseł nie mogła przybyć ze względu na obowiązki w Sejmie RP i w zastępstwie reprezentowała Panią Poseł- Ewę Kołodziej- pracownik Biura Poselskiego – Małgorzata Chojnacka.Kolejnym gościem zaproszonym był Pan Prezydent Miasta Katowice- Marcin Krupa, także nie mógł przybyć, ze względu na zagraniczny wyjazd, reprezentował Pana Prezydenta – Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego - Mirosław Cygan. Z Komendy Miejskiej Policji w atowicach zaproszony został- Komendant – insp.Paweł Barski, on taKże był na wyjeździe zagranicznym i reprezentowany był przez Z-cę Komendanta- nadkom. Tomasza Kępa. 

 

Zobacz więcej: 25-lecie KOŁA NR 12 SEIRP w KATOWICACH

INFORMACJA Z KONFERENCJI W DNIU 19.08.2017

INFORMACJA Z KONFERENCJI  W  DNIU  19.08.2017 r. w  BIELSKU  BIAŁEJ

pt. "USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY A OBYWATELSKI  KOMITET  INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ  FSSM RP"

W   dniu  19.08.2017 r. w  godz.od 15-18.30  w  sali konferencyjnej w Hotelu „Beskidy Park” w  Bielsku Białej przy ul.Armii Krajowej 316 odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli: Poseł z PO- Marek Wójcik, Posłowie z Nowoczesnej :Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, Pełnomocnik OKIU - red.Andrzej Rozenek,Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki, Przedstawiciel SLD z Bielska Białej- Przemysław Koperski,W-ce Prezes ZW SEiRP w  Katowicach - Edward Lesiewicz, Koordynatorzy woj.ślaskiego FSSM RP - Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.

Zobacz więcej: INFORMACJA Z KONFERENCJI W DNIU 19.08.2017

Spotkanie 26.06.2017r. z Posłami PO

 

                           W  dniu  2 6. 0 6. 2 0 1 7 r. w siedzibie  Biura Zarządu Górnośląskiej

Platformy  Obywatelskiej  w  Katowicach  odbyło się  spotkanie koordynatorów  Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych  z  woj.śląskiego,małopolskiego  i  podkarpackiego,członków Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych oraz emerytów i  rencistów,wdów pokrzywdzonych Ustawą represyjną z 16.12.2016 r. z Posłami RP  z  PO- b.Ministrem Sprawiedliwości- Borysem Budka i  Panią-Ewą  Kołodziej.Było nas ok.30 osób,bo tyle mogła pomieścić sala.

Inicjatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w  Katowicach/przy akceptacji ZW SEiRP Katowice/.

                            Jednym  z  celów  spotkania było zainteresowanie Posłów RP PO stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej  związanej z  przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o  zmianie Ustawy z 18.02.1994 r. o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej,Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej  i  Służby Więziennej,a  przede wszystkim rozpoczęcia akcji zbierania wymaganych co najmniej 100 tys.podpisów popierających obywatelski wym.projekt.

Zobacz więcej: Spotkanie 26.06.2017r. z Posłami PO

Konferencja w Sejmie - 12.06.2017r

W dniu 12.06.2017 r. odbyła się Konferencja w Sejmie /budynek G,sala nr 18/im. Bronisława Geremka poświęcona rentom rodzinnym i rentom inwalidzkim funkcjonariuszom mundurowym.Organizatorem było Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów. W Konferencji brali udział: Poseł UED-Michał Kamiński, Posłowie z „Nowoczesnej”: Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz, Senator PO - Grzegorz Napieralski, gen.Mirosław Gawor, Prezes BP CBŚ - Leszek Sucholewski.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: mec.Jarosław Kaczyński i Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uczestniczyło 81 osób.

Głos zabierali w następujacej kolejności:

1/ Senator PO-Grzegorz Napieralski powitał Pokrzywdzonych Ustawą represyjna z 16.12.2016r. i zadeklarował pomoc.

2/ Poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zaznaczył,iż złożył Interpelację do Rządu dot.pow. Ustawy / z zaznaczeniem, iż decyzje o zmniejszeniu świadczeń emerytalnych i rentowych zbyt póżno są wysyłane/.

3/Posłanka z Nowoczesnej-Kornelia Wróblewska pozytywnie oceniła projekt Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej.Nawoływała do wspólnych demonstracji.

4/ Prezes BP CBŚ-Leszek Sucholewski podziekował za przybycie wdowom,sierotom,posłom.

 

Zobacz więcej: Konferencja w Sejmie - 12.06.2017r

Konferencja Częstochowa- 20.07.br.

                                                       I N F O R M A C J A

             Z   KONFERENCJI  W  CZĘSTOCHOWIE  W  DNIU  20.07.2017 r. pt.

    „USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY  A    KOMITET

                     OBYWATELSKI  INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ   FSSM RP „.

 

                       W  dniu 20.07.2017 r. w godz.15.00-  18.00   w  Hali  Sportowej w  Częstochowie przy ul.Żużlowej 4  odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z pokrzywdzonymi Ustawą represyjną z  16.12.2016r. Organizatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w  Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD/b.Posłem RP/-Markiem Balt.W konferencji  uczestniczyli:Pełnomocnik KOIU/b.Poseł RP- red.Andrzej Rozenek,W-ce Przewodniczący SLD- Marek Balt,Prezes Stowarzyszenia „Tarcza”- płk Adam Mazguła,przedstawicielka KOD w Czestochowie- M.Kucharska oraz  koordynatorzy woj.śląskiego:Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.Na pow.spotkanie przybyła TV kablowa „Orion” z  Częstochowy.Na spotkanie przybyło pow.100 osób,wśród nich byli funkcjo- nariusze represjonowani pow.Ustawą i ich rodziny.

Zobacz więcej: Konferencja Częstochowa- 20.07.br.

Konferencja Katowice-19.07.br

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 Z  KONFERENCJI  W  DNIU  19.07.2017 r.  w  KATOWICACH 

pt. „USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY  A  OBYWATELSKI

KOMITET   INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ  FSSM RP „.

  

               W  dniu 19.07.2017r. w  godz.15.00-18.00   w  Centrum Konferencyjnym„Silesia” w  Katowicach przy ul.Żeliwna 38  odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z  pokrzywdzonymi Ustawą represyjną z 16.12.2016 r. Organizatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego SEiRP  w   Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD-Markiem Balt.W konferencji uczestniczyli:Pełnomocnik OKIU FSSM RP-red.Andrzej Rozenek,Z-ca Pełnomocnika-gen.Marek Dukaczewski,Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki,W-ce Przewodniczący SLD-Marek Balt,Prezes Stowarzyszenia „Tarcza”-płk Adam Mazguła,W-ce Prezes ZW i ZM  SEiRP w Katowicach-Edward Krzysztofik, przedstawiciel prasy „Gazeta  Wyborcza”- red.Marcin Pietraszewski.Oprócz członków SEiRP z całego woj. śląskiego przybyli również przedstawiciele:Wojska,Straży Granicznej, Słuzby Więziennej, a także byli Komendanci:gen.Kazimierz Szwajcowski,gen.Janusz Bieńkowski,płk  Andrzej  Florczak. Spotkanie prowadziła koordynator wojewódzki Komitetu Protestacyjnego z ZM SEiRP- Ewa Macek.Ogółem przybyło ok.130 osób.

                

Zobacz więcej: Konferencja Katowice-19.07.br

Komunikat - Wzory odwołań

 

                 W  ZWIĄZKU  Z  POJAWIENIEM  SIĘ  INFORMACJI  O  ODEBRANIU PIERWSZYCH  DECYZJI  DYREKTORA  ZAKŁADU  EMERYTALNEGO MSWiA ZMNIEJSZAJĄCYCH  WYSOKOŚCI  EMERYTURY  LUB  RENTY , WYDANYCH

NA  PODSTAWIE  REPRESYJNEJ  USTAWY  EMERYTALNEJ  Z  16.12.2016 r. PROSIMY  OSOBY, KTÓRE JE  OTRZYMAŁY, O JAK  NAJSZYBSZE  ZGŁOSZENIE TEGO  FAKTU  NA  ADRES E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz więcej: Komunikat - Wzory odwołań

Konferencja Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w lokalu „CLUB 99” w Katowicach, odbyła się konferencja pod nazwą „Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy”, zorganizowana przez Koło Miejskie nr 12  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, przedmiotem której była tzw. „druga ustawa dezubekizacyjna z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie represjonowania „funkcjonariuszy zbrodnicze-go, totalitarnego państwa o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa”. 

Zobacz więcej: Konferencja Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy

Odeszli od nas

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Była honorowym członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, sekretarzem i kronikarzem tego Zarządu.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna życia i radości.

Zostawiła w nas same miłe wspomnienia.

 

 Ostatnie Pożegnanie

 

W sobotę 26.02.2022r. zgasło światełko naszego Stowarzyszenia i część naszego serca przestało bić. Nasza Koleżanka Ewa Stec odeszła na wieczną służbę. Odeszła zbyt wcześnie. Cierpienia i ból towarzyszyły jej w ciężkiej chorobie. Pomimo tego bólu i cierpienia zawsze miała dobre słowo i ogrom życzliwości dla koleżanek i kolegów zatroskanych jej stanem zdrowia.

        Praca na rzecz Stowarzyszenia, a raczej na rzecz Koleżanek i Kolegów była przez Nią wykonywana z pasją, oddaniem i niezwykłą rzetelnością. Przez wiele ostatnich lat zawsze w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SE i RP, bądź bardzo blisko niego. Nie miało to znaczenia. Zawsze mocno zaangażowana. Była twórczynią Kroniki, która jest „Perełką informacyjną” Stowarzyszenia, a Ewuni radością i dumą. Starała się zapisywać w niej ślady życia członków Stowarzyszenia. Te ważne i te śmieszne. Jest w „Kronice Ewy Stec” i radość, i nostalgia. Ktoś może powiedzieć, że czegoś w niej brakuje. Być może. Jedno jest na pewno - jest w niej życie. Życie ludzi ze środowiska, z którego się wywodziła, które znała i rozumiała – środowiska mundurowego. Jest życie, które kochała i starała się nie tracić ani chwili.

        Ewuniu, nikt Cię nie zastąpi, a my będziemy musieli nauczyć się żyć bez Ciebie.

        Ewa Stec, nadkomisarz Policji w stanie spoczynku, ur. 19 października 1959 roku w Gołdapi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Łodzi, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Studia Podyplomowe z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz z zakresu pedagogiki w procesie systemowego rozwoju kadr służb społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a także liczne kursy doskonalące. Swoją karierę zawodową zaczęła od stanowiska maszynistki w Wydziale Kryminalnym KWMO w Katowicach, następnie doszła do stanowiska specjalisty w sekcji ds. przestępczości gospodarczej by później realizować zadania instruktora BHP w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP Katowice. Karierę zawodową zakończyła jako wykładowca w zakładzie taktyki i techniki interwencji Szkoły Policji w Katowicach.

        Po zakończeniu służby związana ze środowiskiem mundurowym poprzez prace społeczną na rzecz SE i RP w Katowicach. Przez wiele lat sekretarz /kronikarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Katowicach a także członkini Koła Miejskiego nr 12 SE i RP w Katowicach bardzo aktywnie uczestnicząca w pracach Zarządu Koła w którym również pełniła funkcje kronikarza. W naszej pamięci pozostaną cudowne i pełne śmiechu chwile z Ewą ze spotkań, wycieczek, wczasów i plenerów.

Ewa Stec była wielokrotnie odznaczana zarówno w służbie jak również w czasie pracy społecznej.

 

Ewę Stec pożegnamy 2 marca w mieście którym żyła i pracowała, Katowicach.

Wszystkich pogrążonych w żałobie i pragnących wziąć udział w Ostatnim Pożegnaniu Ewy Stec informujemy, że Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się

 

2.03.2022 r. o godz.14.00

W KAPLICY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W KATOWICACH PRZY UL. MURCKOWSKIEJ 9


W imieniu Zarządu SE i RP w Katowicach
Prezydium ZOW w Katowicach
składa wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim pogrążonym w żałobie.

 

Ewuniu,

dziękujemy Ci, że swoją obecnością dawałaś radość,

że niosłaś pomoc potrzebującym,

że nie szczędziłaś sił na rzecz pracy w Stowarzyszeniu,

że śmiałaś się z innymi i pocieszałaś potrzebujących.

Dziękujemy, że z nami byłaś. Spoczywaj Ewuniu w spokoju

 

 

Prezydium Zarządu ZOW w Katowicach

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Z M A R Ł A    R E N A T A   K Ł U S K I E W I C Z

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 77 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

________________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł A    H E L E N A   B O D E R A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  12.11.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 90 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

__________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł     B R O N I S Ł A W    M I S I A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 05.11.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 90 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

______________________________________________________________________________________

Z M A R Ł     M A C I E J    M A Z U R

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 10.10.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 85LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

_______________________________________________________________________

 

Z M A R Ł     A D A M    L E W A N D O W S K I

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ LATEM BR

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 88LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO  

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Z M A R Ł     A L O J Z Y   Ł A T A C Z

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 84 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ,  CZŁONKA KOŁA OD 02.02.2017R, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A    A L I N A    F L A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  30,07.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 89 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z M A R Ł A     W Ł A D Y S Ł A W A    N I K I E L

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  09.04.2021

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 94 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Z M A R Ł      R O M A N   G I E S Z C Z Y K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  2.11.2020r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 73 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, CZŁONKA KOMISII REWIZYJNEJ KOŁA, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


Z M A R Ł A      J A N I N A  G A J D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  21.05.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 86 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł      T A D E U S Z   G A J E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ  06. 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 75 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

Z M A R Ł A      I R E N A    C I C H O Ń

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ   01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 96 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  

 

 


 

Z M A R Ł A       A N T O N I N A     B O R G U L A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 25.01.2020

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 87 LAT 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 

 


 

 

Z M A R Ł       E U G E N I U S Z   A D A M C Z E W S K I  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2019r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 82 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  

Z M A R Ł      J E R Z Y    J A Ń C Z A K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 09.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 80 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

  


  

Z M A R Ł       K A R C Z      J A N  

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 31.12.2018r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 68 LAT 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


Z M A R Ł A       Z A P I Ó R     W Ł A D Y S Ł A W A   

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W DN 06.09.2018 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 84 LAT

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A     I M I E Ł O W S K A     A N N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

DŁUGOLETNIĄ CZŁONKINIĘ NASZEGO KOŁA

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

  


 

 Z M A R Ł     R O Z L A C H      M I C H A Ł

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 08.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


  Z M A R Ł     A D A M C Z Y K      Z D Z I S Ł A W

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 17.02.2017 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 4 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S K R Z Y P C Z Y Ń S K A     E D W A R D A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł A    K A S P R Z Y K     B O Ż E N A

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 

NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH 

 


 

Z M A R Ł     F R A N C I S Z E K   K U Ś M I E R E K

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ 07.12.2016 r.

POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 5 LAT

NASZEGO PRZYJACIELA,KOLEGĘ,EMERYTA POLICYJNEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 


 

Z M A R  Ł      Z B I G N I E W    C H M I E L E W S K I

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
28.03.2016 r.  ZMARŁ W WIEKU 8 2 LAT
NASZ PRZYJACIEL, KOLEGA, EMERYT POLICYJNY

 

 

  

KOLEŻANKI I KOLEDZY

 Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 SEiRP W KATOWICACH

 

 


 

Z M A R Ł    B E N E D Y K T   C A D E R  

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 
22.11. 2016 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 9 1 LAT  
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 S E i R P W KATOWICACH 

 


 

 Z M A R Ł A    Z D Z I S Ł A W A   P A S Ł A W S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU
2 2.0 3. 2 0 1 6 r. POŻEGNALIŚMY W WIEKU 7 3 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

  

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     J E R Z Y    B O B O Ń

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W PAŻDZIERNIKU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 8 LAT
NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POICYJNEGO

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

Z M A R Ł A     S T E F A N I A   K O W A L S K A

 

ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W MARCU 2016 r. 
POŻEGNALIŚMY W WIEKU 8 2 LAT 
NASZĄ PRZYJACIÓŁKĘ, KOLEŻANKĘ, EMERYTA POLICYJNEGO

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 


 

 Z M A R Ł     T A D E U S Z    L O R E N C

 

ZE ZMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, IŻ W 2 0 1 6 r.,

W WIEKU 9 2 LAT

POŻEGNALIŚMY NASZEGO PRZYJACIELA, KOLEGĘ, EMERYTA POLICYJNEGO 

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOŁA MIEJSKIEGO NR 12  S E i R P W KATOWICACH

 

Podkategorie

 • Wycieczki
 • Wernisaże
  • Plener Plastyczny "Marzenie pod Nosalem w Zakopanem /informacja po plenerze/

                                           W  dniach od 02.09. do  10.09.2017 r. odbył się Plener  Plastyczny pod Honorowym  Patronatem Burmistrza Urządu Miasta Zakopane pt. „Marzenie pod Nosalem”w  Zakopanem.Organizatorami wym.Pleneru byli:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Silesia Tak Art w  Tychach   z  Prezesem  Zarządu- Małgorzatą  Szala i  Zarząd Koła Miejskiego nr 12  Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w  Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński.Komisarzem Organiza- cyjnym Pleneru była- Ewa  Macek.W  Plenerze uczestniczyło 40  osób, w  tym: 17 twórców/13 malarzy,1 pirograf,1 rzeżbiarz,1 poeta,1 fotografik/wraz z osobami towarzyszącymi,a także członkowie wym.Koła.Zakwaterowanie i  wyżywienie było w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” w  Zakopanem.

   Zgodnie z  programem odbyły się: Wystawa prac Twórców w dniu-04.09.br. oraz Wernisaż Poplenerowy w dniu-09.09.br.w  Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem,ul.Kaspru-sie 35a.

   Twórcy wraz z Panią Prezes-Małgorzatą Szala z  rąk Przedstawicielki Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane otrzymali dyplomy  za wykonane prace na wym.Plenerze. Twórcy weny twórczej poszukiwali w  przepięknych pejzażach końca lata w Zakopanem i jego okolicach.Komisarzowi  Pleneru-Ewie Macek został wręczony List Pochwalny od Z-cy Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane za zorganizowanie w  sposób profesjonalny,na wysokim poziomie i bardzo dobrą wspołpracę z  Wydziałem Kultury wym.Urzędu.Organizatorzy Pleneru podarowali 3 prace-obrazy dla: Burmistrza  Urządu Miasta Zakopane, dla Dyrekcji ZCE- Domu Kultury i Dyrekcji Liceum Plastycznego.

                                              Odbył się również uroczysty wieczór poezji przy świecach poetów: Tadeusza Krzysztofa Knyziaka z Warszawy oraz  Elżbiety Buganik z  Gromadki.

                                              Miłym akcentem była wycieczka autokarowa na Słowację:Łomnica/ wjazd kolejką linową do  Łomnickiego Stawu pod szczyt/,Smokowiec i spacer wokół jeziora w Szczyrbskim Plesie utrwalony wspólnym zdjęciem.

                                              Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pracowni :rzeżby, malarskich,rzeżby,grafiki i meblarstwa  w  Liceum Plastycznym w  Zakopanem, którego przewodnikiem był  Dyrektor - Stanisław Cukier/rzeżbiarz/.

                                              W  wolnych chwilach uczestnicy Pleneru relaksowali się na basenach termalnych w: Szaflarach oraz w  Chochołowie,a także spacerowali szlakami turystycznymi po górach,podziwiając przepiękne widoki  Tatr i  tradycyjne Krupówki.

                                              Na zakończenie Pleneru odbyło się również spotkanie integracyjne przy uroczystej kolacji z muzyką do póżnych godzin nocnych w KWR „Marzenie”w Zakopanem, którego właściciele-P.P. Marzena i Władysław Ustupscy Każmik uraczyli nas swoimi specjałami. Twórcy, w  dowód zadowolenia z pobytu w wym.kompleksie „Marzenie”/profesjonalnej obsłudze/ podarowali  na pamiątkę Właścicielom jedną ze swoich prac.

                                               Plener zakończył się 10.09.br. w  bardzo miłej i wesołej atmosferze  i  wszyscy byli zadowoleni.Ach było żal wyjeżdżać!!!

   Wszyscy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnym Plenerze w  następnym roku.

    

   Opis przebiegu Pleneru i sylwetki Twórców na stronie internetowej:www.zakopane.eu.

   Zapraszamy do artykułu w Głosie Podhalańskim z dn.02.10.br.

    

   Opis Pleneru/poezja/ na stronie internetowej.

   Zdjecia  zamieszczone w  Galerii.

    

    

                                                                                    Opracowała: Komisarz Organizacyjny Pleneru

    

                                                                                                         Ewa  Macek

 • Zebrania sprawozdawcze
 • Życzenia świąteczne
 • Życzenia na Dzień Kobiet
 • Zabawy
 • Spotkania integracyjne
 • Spotkania jubilatów
 • Posiedzenia Zarządu