SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

                                                                                                                                   

 

GABRIELA MORAWSKA STANECKA WICEMARSZAŁKINI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych w Katowicach

zapraszają na spotkanie

 

ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”

które odbędzie się w piątek,

13 sierpnia 2021r. w godz. 16.00 – 18.30,

w Wyższej Szkole Technicznej przy ul. Rolnej 43 w Katowicach

 

Zaproszeni goście:

 

MICHAŁ KAMIŃSKI - WICEMARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAREK BALT - POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ŁUKASZ KOHUT - POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ANDRZEJ ROZENEK - POSEŁ NA SEJM RP

TOMASZ TRELA - POSEŁ NA SEJM RP

EWA KOŁODZIEJ - POSŁANKA NA SEJM RP

MONIKA ROSA - POSŁANKA NA SEJM RP

WOJCIECH KRÓL - POSEŁ NA SEJM RP

MIROSŁAW SUCHOŃ – POSEŁ NA SEJM RP

JERZY WOŹNIAK - WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

ANDRZEJ DZIEDZIC - DZIENNIKARZ, REŻYSER, AUTOR FILMÓW:

LISTY ŚMIERCI” oraz „ 19.X.2019r., WE WŁOCŁAWKU ”

ANTONI DUDA - PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW

i RENCISTÓW POLICYJNYCH

MAREK DUKACZEWSKI- GENERAŁ BRYGADY SIŁ ZBROJNYCH RP

TADEUSZ FRYDRYCH – GENERAŁ BRYGADY STRAŻY GRANICZNEJ

JAN PYRCAK - GENERAŁ SłUŻBY WIĘZIENNEJ

ZDZISŁAW CZARNECKIPRZEWODNICZĄCY FSSM RP

HENRYK BUDZYŃSKI - SEKRETARZ GENERALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU

ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

JANUSZ KWIECIEŃ - PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW

i RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MARIAN SZŁAPA – PREZES BRACTWA MUNDUROWEGO

WŁODZIMIERZ GIDZIELA – SZEF ŚLĄSKIEGO KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI

MIECZYSŁAW SKOWRON - OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

KATARZYNA MAJCHRZAK – OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET

RYSZARD MĘDRZYK - PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH w KATOWICACH

 

oraz emeryci, renciści służb mundurowych wraz z rodzinami z woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, prasa( dziennikarz- Piotr Jastrzębski z „Dziennika Trybuna”, Video-Kod- Jacek Mykita).

Spotkanie poprowadzi Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SE i RP w Katowicach.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 1. Uroczyste otwarcie spotkania

Gabriela Morawska Stanecka Wicemarszałkini Senatu RP, Senatorka RP

 1. Premiera filmu pt.” Oczekując na sprawiedliwość” – reżyser Danuta Beata Postnikoff- Moskalewicz dot. Represjonowanych Mundurowych- (ok.25 minut)

 2. Minuta ciszy dla upamiętnienia zmarłych w wyniku drastycznego obniżenia świadczeń emerytalno- rentowych

 3. Wprowadzenie w tematykę spotkania – jego główne cele:

 1. Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych , zwłaszcza emerytów wobec

istniejących zagrożeń;

 1. Zainteresowanie problemami emerytów służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza

parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych;

 1. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działaniach

na rzecz obronności , bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

 1. Zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych

i stabilności wynikających z praw nabytych;

 1. Rola Służb Mundurowych w utrzymaniu praworządności w kraju –

Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych

( podczas spotkania pokaz zdjęć z wspólnych działań Parlamentarzystów z Represjonowanymi Mundurowymi, SE i RP, FSSM RP );

 1. Wystąpienie Wicemarszałka Senatu RP – Michała Kamińskiego, Senatora RP

 2. Przedstawienie sytuacji emerytów i rencistów Służb Mundurowych i podejmowanie

działań na Forum Sejmu RP - Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm RP

 1. Wręczenie odznaczeń ZG SE i RP i ZOW SE i RP w Katowicach wyróżnionym Gościom-

Prezes ZOW SE i RP – Ryszard Mędrzyk i Prezes ZG SE i RP – Antoni Duda ( asysta)

 1. Wystąpienia zaproszonych Gości

 2. Omówienie sytuacji prawnej Represjonowanych Mundurowych w świetle orzeczeń sądowych - Przedstawiciele Zespołów Prawnych: FSSM RP i ZG SE i RP

 3. Przedstawienie pytań, wniosków, propozycji przez uczestników spotkania

 4. Podsumowanie spotkania

Gabriela Morawska Stanecka - Wicemarszałkini Senatu RP

 1. Zakończenie spotkania