Posiedzenie ZOW Katowice SEiRP 28.07.2021

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

 w Katowicach SEiRP

(28.07.2021)

           

28.07.2021r. w siedzibie KWP przy ul. Lompy 19 odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

Prezes ZOW w Katowicach Ryszard Mędrzyk rozpoczął posiedzenie od przywitania  zaproszonych Gości :

                               

 • nadinsp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 • podinsp. Krzysztof Szala – Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach

 • asp. sztab .Michał Szczęśniak – Przewodniczący NSZZP w Katowicach 

 • Alina Nowak - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

 • Krzysztof Debudaj – Przewodniczący WKR w Katowicach

 • Honorowy Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Piotr Stypa

 

 

W kolejnych słowach  Prezes Ryszard Mędrzyk przywołał postacie naszych Koleżanek
i Kolegów, którzy odeszli, a których pamięć jest w nas. Zwrócił się do wszystkich obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy  Koleżanek i Kolegów należących do Stowarzyszenia, którzy odeszli w 2020r. na wieczną wartę oraz Policjantów, którzy odeszli w czasie pełnienia służby.

Posiedzenie ZOW SEiRP w Katowicach  w części oficjalnej rozpoczął  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  nadinsp. Roman Rabsztyn, który zaszczycił swoją obecnością posiedzenie Zarządu. Nadinsp. Roman Rabsztyn złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Święta Policji. Podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji złożyli również  pozostali Goście, w tym Radna Sejmiku  Województwa Śląskiego Alina Nowak.

Nadinspektor Roman Rabsztyn zapewnił zebranych o wsparciu z Jego strony dla środowiska SEiRP w województwie śląskim oraz zadeklarował pomoc w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Komendant w swoim wystąpieniu przywołał słowa Marszałka Piłsudskiego, traktując je jako motto  działań:

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”.

Słowa nadinspektora Romana Rabsztyna stworzyły ciepłą i przyjazną atmosferę. Komendant zakończył wystąpienie słowami: „niech liczba pobrań emerytury będzie jak największa”.

W  miłej i podniosłej atmosferze rozpoczęto ważny i doniosły moment dla wielu członków Stowarzyszenia. Kolega Adam Zioło przeprowadził ceremoniał odznaczeń zarówno naszych Gości, jak i członków ZOW w Katowicach. Odznaczenia otrzymali:

 • Nadinspektor Roman Rabsztyn Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach został odznaczony Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP  w Katowicach.

Odznaczenia dokonał  Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk.

 

Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego wyróżniła członków SEiRP za zasługi dla Województwa Śląskiego:

 

 • Edward Krzysztofik, członek Prezydium Zarządu ZOW SEiRP w Katowicach- Złota Odznaka Honorowa  za zasługi dla Województwa Śląskiego,

 • Ryszard Mędrzyk, Prezes Zarządu ZOW SEiRP w Katowicach - Złota Odznaka Honorowa  za zasługi dla Województwa Śląskiego,

 • Ewa Macek, Wiceprezes Zarządu ZOW SEiRP w Katowicach- Srebrna  Odznaka Honorowa  za zasługi dla Województwa Śląskiego,

 • Sylwia Romaniuk, Sekretarz Zarządu ZOW SEiRP  w Katowicach– Srebrna  Odznaka Honorowa  za zasługi dla Województwa Śląskiego,

W imieniu Kapituły Sejmiku Województwa Śląskiego,  odznaczenia wręczyła Radna Sejmiku Śląskiego, członek Kapituły Alina Nowak.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów odznaczył  Medalem XXX-Lecia.

 • Ryszard Mędrzyk, Prezes ZOW SEIRP w Katowicach

 • Mieczysław Skowron, Prezes Koła SEiRP w Mysłowicach

Dekoracji na podstawie Uchwały Zarządu Głównego dokonał Pan Michał Szczęśniak Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP  w Katowicach.

Prezes Ryszard Mędrzyk  i Prezes Mieczysław Skowron w imieniu ZG SEiRP w Warszawie i ZOW SEiRP w Katowicach w podziękowaniu za dobrą współpracę z NSZZ Policjantów  wręczyli Asp. sztab. Michałowi Szczęśniak Dyplom uznania Zarządu Wojewódzkiego oraz na wniosek  Zarządu Koła Mysłowice Odznakę ZG za zasługi dla  SEiRP z Dyplomem

Po uroczystym wręczeniu Odznaczeń i Medali stanowiącym dla wyróżnionych  podziękowanie  za wkład pracy, zaangażowanie i  wrażliwość na drugiego człowieka  swoje wystąpienie zaprezentował kolejny Gość posiedzenia Zarządu. Krzysztof  Szala  omówił aktualną sytuację i możliwości udzielania pomocy socjalnej emerytom mundurowym. Zostały przekazane materiały do rozpowszechnienia w Kołach tak, by te informacje dotarły do wszystkich zainteresowanych.

 

Jeszcze raz

Gratulacje i podziękowania dla wyróżnionych

 

Po przerwie  rozpoczęło się posiedzenie Zarządu, z którego relacje będzie stanowił protokół, który w ustalonym  przez Zarząd terminie przekaże  Sekretarz Posiedzenia Grażyna Waryszak.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji sporządzonej przez Kol. Ewę Stec

Podziękowania dla:

Ewy Stec – zdjęcia

Grażyny Waryszak – protokół

Tekst opracowała:

Beata Wójcik

Rzecznik Prasowy

ZOW SEiRP w K-cach.