Smutna wiadomość

W dniu 11 września 2021 r. zmarł Zdzisław CIELEBAN, lat 85. Pierwszy prezes Zarządu Koła Nr 12 SEiRP z roku 1992 oraz I Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach. W Jego ostatniej drodze w dniu 16. 09.br towarzyszyły Mu delegacje zarządów: Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach i Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach. Cześć Jego Pamięci.