Pożegnanie Marka Meszyńskiego

 

P O Ż E G N A N I E

 

MARKU – PRZYJACIELU

 

Odszedłeś od Nas pokonany przez chorobę, a przecież w swoich planach miałeś jeszcze tak wiele do zrobienia, tak wiele planów do realizacji i przedsięwzięć, a wszystko na rzecz swoich przyjaciół ze służby.

Swoje dorosłe życie poświęciłeś nie tylko ukochanej rodzinie, którą starałeś się otaczać opieką i która dla Ciebie była największą radością. Cieszyłeś się sukcesami swoich dzieci i wnuków, co napawało Cię dumą
i dawało Ci siły i chęci do dalszych dla nich poświęceń i obdarowywania Ich wielką miłością. Życie swoje poświęciłeś również społeczeństwu i krajowi, któremu, na co dzień służyłeś oraz przyjaciołom i środowisku, w którym żyłeś.

Wiele lat oddałeś pracy na rzecz środowiska emeryckiego ukochanej Twojej służby ochrony pogranicza. Zawsze byłeś uczynny i ofiarowujący swą pomoc. Cechowała cię uczciwość, a swoją szczerą dobrocią obdarowywałeś wszystkich, którzy Cię otaczali i którzy mieli okazję iść przez życie obok Ciebie.

Uczestnicząc w życiu naszego emeryckiego mundurowego środowiska byłeś przykładem jak można czerpać radość z życia i cieszyć się drobnymi przyjemnościami. Swoim codziennym zachowaniem umiałeś zarażać radością
i pogodą ducha innych. Z wielką sympatią i życzliwością pomagałeś koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, co przysporzyło Ci wielu przyjaciół. Moje osobiste spotkanie z Tobą po latach oraz współpraca dała mi wiele satysfakcji, radości i odnowiła starą przerdzewiałą, ale nigdy niezapomnianą przyjaźń. Wspólna służba, połączyła nasze serca na zawsze.

Życie nie oszczędziło Ci doświadczyć kłopotów, przykrości, a nawet życiowych tragedii, które dzielnie znosiłeś.

Dziś w smutku pozostawiłeś nie tylko swoich najbliższych, ale również kolegów i przyjaciół.

Wszyscy przyjaciele dzisiaj łączą się z Twoją rodziną w smutku i żalu, a Tobie oddajemy hołd za Twoją przyjaźń i dobroć Twego serca. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Byłeś z nami, gdy świeciło słońce i gdy życie przynosiło pochmurne dni.

Dziękujemy Ci za te chwile.

Cześć Twojej pamięci.

 

W imieniu koleżanek i kolegów

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach

P R E Z E S

Ryszard Mędrzyk