Z wizytą u Prezydenta Katowic

 

W dniu wczorajszym, tj. 25 października 2021r. mieliśmy zaszczyt odznaczyć Pana Prezydenta Miasta Katowice - dr Marcina Krupę w Urzędzie Miasta Katowice medalami: Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, "Za Zasługi dla Koła Miejskiego nr 12 SEIRP w Katowicach" , a także wręczyć obraz z tegorocznego Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego pn: Beskidzkie Klimaty" z Ustronia, którego autorką jest wspaniała Tworczyni - Krystyna Bileńki z Rzeszowa, członkini Stowarzyszenia Silesia TAK Art w Tychach. Jednocześnie zaznaczyć należy, że Patronat Honorowy wym. Pleneru Plastycznego objął Pan Prezydent Miasta Katowice - dr Marcin Krupa, któremu serdecznie podziękowaliśmy za zaangażowanie i dofinansowanie wym. przedsięwzięcia na rzecz Seniorów. Złożyliśmy również podziękowania dla :Wiceprezydenta Miasta Katowice - Jerzego Woźniaka, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Rodziny - Małgorzaty Moryn-Trzesimiech i Jej Zespołu, którzy aktywnie działają na rzecz Seniorów. Pan Prezydent zapewnił nas, że Seniorów będzie bardzo wspierał w dalszych działaniach i wszelkich inicjatywach. I za aktywność Pana Prezydenta w imieniu Seniorów naszego Stowarzyszenia serdecznie podziękowali: Prezes ZOW SEIRP w Katowicach - RYSZARD Mędrzyk, Wiceprezeska ZOW i KM SEIRP w Katowicach (Komisarz Organizacyjny Pleneru) - Ewa Macek i Wiceprezes KM SEIRP w Katowicach - Józef Grygiel.