30-lecie Koła SEiRP w Nowym Sączu

XXX Lecie SEiRP

XXX LAT KOŁA w NOWYM SĄCZU STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI !!!

(a nawet już 31 z powodu pandemii).

W DNIU 22.10.2021 r. od godz. 14.00 w DW "GRZEŚ" w NAWOJOWEJ

CZŁONKOWIE KOŁA i LICZNIE PRZYBYLI GOŚCIE ŚWIĘTOWALI TĘ ROCZNICĘ !

Zebranych powitał Prezes Koła Kol. Marek SADLISZ i powierzył dalsze prowadzenie uroczystości Kol. Markowi HEBDA.

Rozpoczeto od wspólnego odśpiewania Hymnu RP. Następnie uczczono zmarłe Koleżanki i Kolegów MINUTĄ CISZY.

Prowadzący przedstawił zaproszonych Gości :

-przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, nadkom. W. GÓROWSKIEGO - N-ka Wydz. Prewencji KMP,

-Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Janusza JANIKA i Jerzego BYRSKIEGO - Przew. KR ZW SEiRP,

-Wiceprezes Koła SEiRP w Katowicach Kol. Ewę MACEK,

-Wiceprezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Kol. Andrzeja MROZA,

-Prezesa i Sekretarza Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu - płk w st. spocz. Adama LESZYŃSKIEGO i ppłk w st. spocz. Bogusława SURDY,

-Rzecznika Prasowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Nowy Sącz - ppłk SG w st. spocz, Jerzego JANKOWSKIEGO,

-p. Gerarda DRĄGA - właściciela Firmy Usługi Transportowe,

-p. Wiesława LEŚNIAKA - właściciela Firmy Zakłady Mięsne "LEŚNIAK",

-p. Dariusza POPIELĘ - sportowca formatu światowego, właściciela Hotelu "BESKID" w Nowym Sączu,

-p. Zbigniewa ZALEWSKIEGO - firmy budowlane.

Kolejnym punktem było odznaczenie 21 Członkiń i Członków

"MEDALEM XXX LECIA KOŁA SEiRP w NOWYM SĄCZU".

Tym Medalem wyróżniono również 8 zaproszonych Gości wtym Ewę Macek oraz 6 sponsorów i Członków wspierających.

Następnie Prezes Koła kol. Marek SADLISZ - przedstawił rys historyczny - utworzenia Koła i jego działalności w ciągu minionych 30 lat oraz wspomniał szczególnie zasłużone osoby.

Kolejnym punktem było :

odczytanie listu okolicznościowego od Prezesa Stowarzyszenia Generałów Rzeczpospolitej Polskiej nadinps. w st. spocz. Adama RAPACKIEGO - do Członków naszego Koła,

wystąpienia zaproszonych Gości, którzy wręczali okolicznościowe adresy, upominki oraz pamiątkowe Medale na ręce Prezesa Marka SADLISZA, wykonanie pamiątkowych fotek. Reprezentująca nasze koło Ewa Macek wręczyła wręczyła pamiątkowy grawer i okolicznościowe pamiątki.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część biesiadno-rozrywkowa z tańcami do godz. 22.00.

CAŁA UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ Z NASZYCH STATUTOWYCH ZASOBÓW FINANSOWYCH ORAZ SKŁADEK UCZESTNIKÓW. RÓWNIEŻ WSPOMOGLI NAS CZLONKOWIE WSPIERAJĄCY ORAZ SPONSORZY OKAZJONALNI - KTÓRYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

PREZES KOŁA i CAŁY ZARZĄD DZIĘKUJĄ

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ i WSPANIAŁĄ ZABAWĘ !

DO SPOTKANIA NA XL-LECIE !!!!