30 Lecie NSZZ FSG W Raciborzu

 

 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  

Udział przedstawicieli ZEiRSG wraz z przedstawicielami stowarzyszeń członków FSSM w obchodach 30-lecia powstania NSZZ FSG w Raciborzu

 

W dniu 19 listopada 2021 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:

 

kol. Sławomir Matusewicz,

 

kol. Mariusz Kosmaty,

 

kol. Kazimierz Cisowski,

 

kol. Edward Grzeczny,

 

wsparta przez przedstawicieli stowarzyszeń będących członkami Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w osobach:

 

kol. Ewa Macek - koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,

 

kol. Jan Ogar - Prezes Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego

 

wzięła udział w uroczystych obchodach 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu.

 

W czasie jubileuszowej akademii, złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu, kol. Mariusza Wiśniewskiego, serdeczne gratulacje za pracę i osiągnięcia w 30-letnim okresie działalności związku, dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Podniosła atmosfera spotkania była także okazją do złożenia w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej gratulacji dla Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Adama Jopek z okazji nominacji na stopień generalski.

 

Kol. Ewa Macek w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach odznaczyła gen. bryg. SG Adama Jopek Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

 

W imieniu ZŻWP kol. Jan Ogar wyróżnił kol. Marisza Wiśniewskiego Honorowym Medalem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

W tym uroczystym dniu decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, pamiątkowym medalem XXX-lecia NSZZ FSG wyróżnieni między innymi zostali:

 

kol. Ewa Macek

 

kol. Mariusz Kosmaty;

 

kol Jan Ogar,

 

kol. Kazimierz Cisowski

 

W trakcie dalszej części spotkania wspominano czasy służby i działalność związków zawodowych na przestrzeni minionych lat.

 

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, kol. Mariusz Wiśniewski, uroczyście przekazał na ręce kol. Sławomira Matusewicza - sekretarza ZO NSZZ FSG w roku 1991, założoną przez niego księgę protokołów Zarządu Oddziałowego. Księga dokumentuje powstanie NSZZ FSG w Raciborzu i jego działalność do 2004 r.

 

W rozmowach kuluarowych omówiono współpracę pomiędzy Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Efekt prowadzonych rozmów niebawem uwidoczni się w pracy obu związków, dla dobra emerytów i rencistów, a także obecnie służących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Sławomir Matusewicz

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu ZOW SE i RP w Katowicach dziękuję za zaproszenie na obchody XXX Lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu i odznaczenie mnie pamiątkowym medalem. Zobowiązuje mnie to, do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz Służb Mundurowych. Dziękuję za dotychczasową współpracę z ZG EiR Straży Granicznej, a szczególnie z Prezesem - Sławomirem Matusewiczem. Cieszy mnie fakt, że ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i ZO NSZZ FSG w Raciborzu doceniają naszą współpracę z SE i RP w Katowicach. Oczywiście w swoim wystąpieniu poruszyłam bardzo ważny, nasz wspólny temat dot. Represjonowanych Mundurowych. Dziękuję za ciepłe przyjęcie i miłą atmosferę spotkania integracyjnego.

                                                                                                                                                                                         Ewa Macek