Konferencja Katowice 13.08.2021

13.08.2021 r w Wyższej Szkole Techniczne w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem  „ ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM” 

 

ROLA  SŁUŻB  MUNDUROWYCH   W  SPOŁECZEŃSTWIE  OBYWATELSKIM”

 

 

13 sierpnia 2021 r w Wyższej Szkole Technicznej przy ul Rolnej 43 w Katowicach na zaproszenie Wicemarszałkini Senatu RP- Gabrieli Morawskiej -Staneckiej, przy udziale Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach zorganizowano spotkanie poświęcone szerokiemu omówieniu zagadnień związanych z „ROLĄ SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM.,

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Wielowątkowe spectrum zagadnień zagwarantowali znakomici Goście reprezentujący zarówno Parlament RP (obie Izby Parlamentu) jak i przedstawiciele Stowarzyszeń Emerytowanych środowisk Mundurowych. Dyskusje wzbogaciły głosy reprezentantów Parlamentu Obywatelskiego i profesjonalne podejście osób zajmujących się czynnikami społecznymi wykonując zawód dziennikarza reżysera czy prowadząc badania do pracy doktorskiej z tzw. Ustawy dezubekizacyjnej. Na marginesie ,nazwa „ustawa dezubekizacyjna” , powinna być zakazana z powodu braku kompatybilności tej nazwy i uregulowań które się tam znajdują, tzw. Ustawą „represyjną”.

I tak, swoją obecnością oprócz organizatorki spotkania Wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej Staneckiej wzbogacili i uświetnili Konferencję

 

 • MICHAŁ KAMIŃSKI  -  WICEMARSZAŁEK SENATU RP          

 • ANDRZEJ  ROZENEK -  POSEŁ NA SEJM RP

 • EWA  KOŁODZIEJ  -      POSŁANKA NA SEJM RP

 • MIROSŁAW  SUCHOŃ –POSEŁ NA SEJM RP 

 • JERZY  WOŹNIAK  -      WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE PRZEWODNICZĄCY RM NOWEJ LEWICY w KATOWICACH

 

 • ANDRZEJ  DZIEDZIC - DZIENNIKARZ, REŻYSER, AUTOR FILMÓW:

                        „ LISTY ŚMIERCI” oraz  „ 19.X.2019 r., WE WŁOCŁAWKU ”

 

 • ANTONI  DUDA  -    PREZES  ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP

 • JAN PYRCAK -  GENERAŁ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 • ZDZISŁAW CZARNECKI – PRZEWODNICZĄCY FSSM RP

 • HENRYK  BUDZYŃSKI  -  SEKRETARZ GENERALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 • JANUSZ  KWIECIEŃ -  PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW  i  RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 • SŁAWOMIR MATUSEWICZ- W-CE PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 • REWIZYJNEJ ZE i R STRAŻY GRANICZNEJ

 • PRZEWODNICZĄCY KT E i R SW – STANISŁAW JAGUŚ

 • MAREK TRZYBIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU ZBFSOP

 • PRZEWODNICZĄCY OFICERÓW WYWIADU „NOWY ŚWIATOWID”

 • dr SYLWIA RAPICKA- PRZEDSTAWICIELKA RP BRACTWA MUNDUROWEGO, PRACOWNIK NAUKOWY UP w KRAKOWIE

 • WŁODZIMIERZ  GIDZIELA – SZEF ŚLĄSKIEGO  KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI

 • MIECZYSŁAW  SKOWRON - OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW                                                

 • KATARZYNA MAJCHRZAK – OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET

 • RYSZARD  MĘDRZYK  -   PREZES  ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH  w  KATOWICACH  

                                                 

oraz emeryci, renciści służb mundurowych wraz z rodzinami  z woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego,  przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych.

Prasa była reprezentowana w osobie Piotra Jastrzębskiego , dziennikarza z „Dziennika Trybuna”, VIDEO-KOD- Jacek Mykita oraz TVN, TV Silesia i TVP 3.

                                                         

Spotkanie otworzyła jego organizatorka Wicemarszałkini Senatu RP- Gabriela Morawska Stanecka .

 

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez prowadzącą spotkanie Ewę Macek- Wiceprezeskę ZOW SE i RP w Katowicach i koordynatorkę woj. śląskiego ds. ustawy represyjnej Emerytów, Rencistów Policyjnych i ich rodzin do obejrzenia premiery  filmu pt.” Oczekując na sprawiedliwość” w reżyserii Danuta Beata Postnikoff- Moskalewicz. Ten film, to przejmujący obraz nieszczęścia,tragedii i dramatu byłych funkcjonariuszy i ich rodzin opowiedziany na przykładzie Pani Barbary. Jest to film, który powinien obejrzeć każdy, a każdy „mundurowy” obowiązkowo. W filmie padają przejmujące słowa Prezesa FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, że Państwo dla którego funkcjonariusze narażali życie i zdrowie w „podziękowaniu” za tą służbę określiło świadczenia emerytalne na poziomie:„ za mało ,żeby żyć, ale tyle żeby nie umrzeć”.

Każdy ,kto obejrzy ten film zapozna się z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o tej haniebnej ustawie , która stała się powodem dramatu wielu funkcjonariuszy i złamała ustalenia z 1990r. stosując przy tym odpowiedzialność zbiorową. To w tym filmie, głośno wybrzmiało , że 14 tyś. osób nie wniosło odwołań, a na ok. 40 tyś. decyzji obniżających świadczenia emerytalne rozstrzygnięć sądowych jest niewiele ponad 1 tysiąc.

Po prezentacji filmu wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili dowody wsparcia i sympatii dla obecnej na sali doświadczonej bezdomnością Pani Barbary ,która była bohaterką filmu „Oczekując na sprawiedliwość”.

Te wzruszające chwile przywołały we wspomnieniach wszystkich byłych „mundurowych” , którzy odeszli nie mogąc się pogodzić z tą infamią jaką Państwo Polskie objęło swoich funkcjonariuszy .

Prowadząca spotkanie Ewa Macek zwróciła się do zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy zmarłych w  wyniku drastycznego obniżenia świadczeń emerytalno- rentowych.

Ustawa ,która niesie za sobą nieszczęście wielu mundurowych została uchwalona 16 grudnia 2016 roku.

Od tego czasu środowisko prowadzi działania w celu odkłamania narracji ,która uzasadnia rozwiązania ustawy represyjnej. W tym celu m.in. organizowane są konferencje/spotkania podczas, których następuje wymiana informacji o grupie funkcjonariuszy objętych ustawą z przedstawicielami Parlamentu . Była również akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy. Akcja zakończona sukcesem w zakresie zbierania podpisów i fiaskiem na etapie postępowania parlamentarnego. To wszystko oraz działania na poziomie Europarlamentu zgromadzeni zobaczyli w krótkim filmiku prezentującym dotychczasowe działania na rzecz zmiany Ustawy z 16.12.2016.

Bezpośrednio po prezentacji Ewa Macek w swoim krótkim wystąpieniu nawoływała do jedności, zarówno na poziomie organizacji służb mundurowych jak i opozycji parlamentarnej.

Z dużymi emocjami mówiła o pomocy jakiej udzielają koleżankom i kolegom ci ,którym jest teraz lepiej. Wśród osób objętych ustawą represyjną jest grupa znajdująca się w sytuacji nie dającej nadziei nie tyle na godne życie,ile po prostu na przeżycie.

 

Przywołana Opozycja Parlamentarna zabrała głos.

Wicemarszałkini Senatu RP - Gabriela Morawska Stanecka swoje wystąpienie rozpoczęła od omówienia warunków, w jakich 16 grudnia 2016r uchwalono w Sali kolumnowej 3 Ustawy ,w tym „Ustawę o zmianie zaopatrzenia emerytalnego…… „ zwaną represyjną, jawnie i brutalnie łamiąc obyczaj parlamentarny. Przypomniała, o postępowaniu sądowym i wyroku jaki w jego wyniku wydał Sędzia Igor Tuleja. Wyroku, który stał się jego początkiem walki o praworządność. Pomimo , że istnieją poważne wątpliwości co do legalności „Ustawy represyjnej” z powodów błędów formalnych ona dalej jest w obrocie prawnym.

Dlatego jedynym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest postępowanie sądowe, gdzie każdy poszkodowany odwołuje się od Decyzji, którą otrzymał z ZER.

Nadzieją na zmianę sytuacji emerytowanych mundurowych jest to, że Sędziowie orzekają stosując bezpośrednio Konstytucję RP i nie czekają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznaje naszą sprawę już kilka lat.

Pani Wicemarszałkini Senatu RP - zwróciła uwagę na znaczenie „Uchwały 7 Sędziów SN”, która m.in. mówi o konieczności indywidualnej oceny służby każdego objętego Ustawą z 16.12.2016r.

Kończąc wystąpienie przywołała przejmujący list Powstańca Warszawskiego do RPO Adama Bodnara. Powstańca, który po wojnie leczył ludzi, a następnie został ukarany w postaci obniżenia świadczenia emerytalnego. Ta i inne , podobne historie są świadectwem stosowania ślepej odpowiedzialności zbiorowej.

W wystąpieniu Pani Wicemarszałkini Senatu RP -Gabrieli Morawskiej Staneckiej padły bardzo znamienne zdania:

 • .Narażaliście życie dla Polski i Polska Wam za to odpłaciła …

 • Nie można zamykać oczu na krzywdę

 • To była nasza Ojczyzna

 • Emerytura to nie przywilej.

Na zakończenie Pani WiceMarszałkini Senatu RP poinformowała zebranych o powołaniu zespołu w Senacie ,który wypracuje formy wykorzystania potencjału byłych funkcjonariuszy w realizacji bieżących zadań. Członkiem zespołu jest Wicemarszałek Senatu RP - Michał Kamiński ,który wystąpił po Wicemarszałkini Senatu RP.

 

Emocjonalne wystąpienie Wicemarszałka Michała Kamińskiego spotkało się z bardzo pozytywną reakcją zebranych. Wicemarszałek zaczął od stwierdzenia ,że nie było najmniejszych przyczyn, żeby taka krzywda spotkała byłych funkcjonariuszy i że w „Nowej Polsce” zostaną te krzywdy wyrównane. Jego zdaniem wszyscy powinni być wdzięczni tym, którzy w 1990r .siedli do jednego stołu i przeprowadzili pokojowo proces transformacji.

Pan Senator podziękował za każdy oddany na Niego głos ze środowiska mundurowego zapewniając tym samym , że ma świadomość , iż jest to zobowiązanie , które spłaca każdego dnia reprezentując tych ,którzy mu zaufali i wybrali do Senatu RP.

 

Bardzo „mocne” i emocjonalne wystąpienie Posła Andrzeja Rozenka jak zawsze spotkało się z żywa reakcją mundurowych. Kierując do zebranych słowa „jestem farciarzem”, że spotkałem na swojej drodze ludzi , którzy pomagają spowodował ,że choć przez chwile można było zapomnieć o upokorzeniu i wykluczeniu. Poseł na Sejm RP- Andrzej Rozenek jest ze środowiskiem „mundurowym” bardzo blisko na co dzień, stanowiąc wsparcie i poczucie ,że jesteśmy reprezentowani w Parlamencie. Żartobliwie można by powiedzieć ,że wszędzie gdzie jest, głośno słychać o krzywdzie mundurowych.

Poseł jak zawsze, pamięta również o ludziach ,którzy odeszli, przedwcześnie w poczuciu ogromnej krzywdy. Zapowiedział ,że jak każdego miesiąca wystosuje do mundurowych list.

Inne spojrzenie na sprawę Ustawy z 16 grudnia 2016 roku zaprezentowała Posłanka na Sejm RP - Ewa Kołodziej. Jej stwierdzenie, że nie jest łatwo bronić „esbeków”, choć początkowo spotkało się to z odruchem sprzeciwu, to po uzasadnieniu przez Posłankę tego zdania nasunęły się refleksje ,że musimy sobie z tego zdawać sprawę i wykonywać codziennie pracę na rzecz zmiany tego stanowiska. Posłanka mówiąc ,że obecna władza zrobiła wszystko, by grupę osób wykluczyć i przedstawić tak, by zostali sami bez żadnych praw, ma świadomość ,że tą sytuację trzeba zmienić. W tym celu sama napisała ok.30 interpelacji dot. spraw osób objętych ustawą.

 

Poseł na Sejm RP - Mirosław Suchoń zwrócił uwagę , że środowisko mundurowe było pierwszą ofiarą obecnej władzy. Podkreślał, że wspólnie musimy działać, aby zmienić nasz kraj, po to, aby zapanowała sprawiedliwość, praworządność i żeby każdy obywatel w Polsce był szanowany.

Kolejne już znacznie krótsze wystąpienia ,ze względu na ograniczenia czasowe miały elementy wspólne. Nawoływanie do jedności ,aktywności w obronę swoich praw, zmiany komunikatów, z którymi wychodzimy na zewnątrz (Sylwia Rapicka). Dodatkowo:

 

 • Sławomir Matusiewicz złożył w imieniu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego podziękowanie dla Edwarda Pierzchały za realizację spraw organizacyjnych spotkania 26 września 2020 r. w Cieszynie pt. ”Alert graniczny trwa”.

 • Antoni Duda Prezes ZG SEiRP zaznaczył ,ze wśród osób objętych ustawą represyjna zmarło 1660 osób nie doczekawszy sprawiedliwości . Przy utrzymaniu tego trybu orzekania w Sądach, potrzebujemy 20 lat na rozpoznanie wszystkich spraw.

 • Włodzimierz Gidziela -KOD nawoływał by interesować się każdą sprawą ,walczyć nie tylko o swoją sprawę, „nikogo nie zostawiać samemu sobie”.

 • Adam Mazguła – zachęcał by nie spuszczać głowy , bo wykonywaliśmy obowiązki. Trzeba docierać do osób znajdujących się w potrzebie , żeby im pomóc.

 • Zdzisław Czarnecki Przewodniczący FSSM RP – zaznaczył ,że represje wobec byłych funkcjonariuszy oprócz odebrania świadczeń polegają również na ograniczeniu dostępu do niektórych stanowisk.

 

W trakcie spotkania w Katowicach w imieniu represjonowanych głos zabrał Robert Piętka. Jego wystąpienie spotkało się z emocjonalną reakcją zebranych represjonowanych. Robert Piętka wyraźnie powiedział ,że na głosy środowiska mogą liczyć Ci ,którzy nas faktycznie, a nie tylko deklaratywnie reprezentują ,pomagają i są z nami. My też dokonujemy cyklicznych analiz działań osób ,które deklarowały pracę na rzecz zmiany ustawy z 16.12.2016r.

 

Spotkanie w Katowicach miało jeszcze jeden bardzo ważny punkt . Podziękowania dla tych, którzy są z nami, w tych dobrych ale co ważniejsze i w tych gorszych chwilach. To podziękowanie za stałą owocną współpracę. Podziękowanie wyrażone poprzez przyznanie:

 

 • Honorowej Odznaki ZOW SE i RP Katowice

Wicemarszałkini Senatu RP- Gabrieli Staneckiej Morawskiej

Wicemarszałkowi Senatu RP- Michałowi Kamińskiemu

Odznaki wręczył Prezes ZOW SE i RP w Katowicach - Ryszard Mędrzyk w asyście Prezesa ZG SE i RP – Antoniego Dudy

 

 • Odznaczenia „Za wybitne osiągnięcia dla SE i RP” otrzymali:

Poseł na Sejm RP- Andrzej Rozenek

          Reżyser- Andrzej Dziedzic

Odznaki wręczył Prezes ZG SE i RP – Antoni Duda w asyście Prezesa ZOW SE i RP

W Katowicach – Ryszarda Mędrzyka .

 

Jeżeli komuś wydaje się , że to szczegółowy opis wym. spotkania to nic bardziej mylnego .To tylko zaproszenie do spotkania z tymi wszystkimi osobami. Spotkania poprzez materiał nagrany przez nieocenionego kolegę - Jacka Mykitę .

Zapis konferencji odszukacie pod linkiem:

Za sprawne zorganizowanie spotkania wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili na czele z Wiceprezeska ZOW SE i RP w Katowicach - Ewą Macek, która, jak zawsze, zapewniła odpowiednią atmosferę i sprawny przebieg spotkania. Wielkie podziękowania.

 

Rzecznik Prasowy

ZOW SEiRP

Beata Wójcik

 

 

 

Relacja na żywo z nagrania Viedo KOD:  relacja z konferencji 13.08.2021

 

Foto w Galerii