Aktualności

Rozprawa w TK cd.

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY!

W ślad za FSSM RP informujemy. "Wczoraj otrzymaliśmy z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień

21 kwietnia 2019 r. Godz.11:00.

Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, zastanawia nas, czy jest ono związane z zagrożeniem "koranawirusem", czy też " Prezeska TK" ma problem z "przekonaniem" większości sędziów, by ocenili tę "ustawę" zgodnie z wolą "Nowogrodzkiej"? Tak, czy owak, wyznaczony termin może nie być ostatecznym."

 

PRZYPOMNIENIE

Do 30 kwietnia 2020 r. można przekazać 1 % podatku na cele Organizacji Pożytku Publicznego.

Zachęcamy więc do przekazania takiej kwoty na cele naszego stowarzyszenia aby poprawić sytuację finansową jego działalności. Można określić szczegółowo na jaki cel mają być przekazane te pieniądze.

 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

KRS: 0000043188

 

nr KRS należy wpisać w pozycji nr 440 - druk PIT 36, nr 132 - druk PIT 37

wyliczony 1 % podatku wpisać w pozycji nr 441 - druk PIT 36, nr 133 - druk PIT 37

 

Chcąc określić szczegółowy cel jak wykorzystać przekazane pieniądze w rubryce nr 442 - druk PIT 36. nr 134 - druk PIT 37 należy wpisać ce "Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych dla Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach"

 

W deklaracji znajduje się także pole, za pomocą którego można przekazać fundacji swoje dane osobowe oraz informacje o kwocie okazanego wsparcia. Jeżeli chce się to uczynić, należy w rubryce nr 443 - druk PIT 36, nr 135 - druk PIT 37 wstawić krzyżyk natomiast w rubryce nr 444 - druk PIT 36, nr 136 - druk PIT 37 można z kolei przekazać imię, nazwisko, kwotę, swój numer telefonu czy adres e-mail.

 

Zarząd Koła

Pilny komunikat !!!!

Z uwagi na coraz większe zagrożenie zachorowaniem na KORONOWIRUSA

 

Zarząd Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach SEiRP informuję że

 

Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok nie odbędzie się w terminie 19.03.2020 r.

 

O nowym terminie zebrania Zarząd Koła powiadomi w późniejszym czasie.

 

 

Jednocześnie informujemy że dyżury członków Zarządu w siedzibie koła

od dnia 12.03.2020 r. są odwołane wstępnie na dwa tygodnie

wobec czego prosimy o nie przychodzenie członków SEiRP do siedziby koła przy ul Lompy

101 rocznica powstanie SW

OBCHODY    1 0 1    ROCZNICY    POWSTANIA     SŁUŻBY   WIĘZIENNEJ

 

          W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101 rocznicy powstania Służby Więziennej. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący wym. Koła- Stanisław Jaguś,który powitał zaproszonych gości:Prezydenta Miasta Katowice- Marcina Krupę,Posłankę na Sejm RP z PO- Ewę Kołodziej,Przewodniczącego FSSM RP- Zdzisława Czarneckiego,Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach- Ryszarda Mędrzyka, Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach- Ewę Macek, Przewodniczącego KZG SEiR SW- Janusza Kwietnia,dyrekcje SW i wielu innych przedstawicieli instytucji,z którymi prężnie współpracuje wym. Koło oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej.

           Goście wręczyli Przewodniczącemu – Stanisławowi Jagusiowi listy gratulacyjne za dotychczasową współpracę,jednocześnie życząc pomyślności na dalsze lata. Były również odznaczenia i wyróżnienia dla członków Koła,a także odznaczenia za dobrą współpracę dla Posłanki na Sejm RP-Ewy Kołodziej i Prezydenta Miasta Katowice- Marcina Krupy.

           Miło było się spotkać i porozmawiać o dalszej współpracy z koleżankami i kolegami z Koła Terenowego KZEiR SW w Katowicach,a także z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i umożliwiło wymianę poglądów istotnych dla ruchu emeryckiego służb mundurowych.

 

          Życzymy wszystkim pracownikom Służby Więziennej satysfakcji zawodowej z wypełnianych obowiązków oraz szacunku i pełnego zrozumienia społeczeństwa.

Zarządowi i Członkom Koła Terenowego KZ SEiR Służby Więziennej w Katowicach dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszej dobrej współpracy,pomyślności,wielu wspaniałych inicjatyw na kolejne lata.

 

Opr.tekstu i zdjęcia                                                                                                                Zdjęcia w GALERII

Ewa Macek

 

 

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy represyjnej

17.03.2020. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 (dot. ustawy represyjnej)  w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Czytaj całość:   Rozprawa w TK

FSSM RP "DONOSI" DO PE NA PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE

 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP stosując zasadę że prawo UE jest nadrzędnym nad prawem krajowym, w dniu 06.02.2020 r. skierowała do instytucji UE listy licząc, że instytucje unijne zajmą się prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP jej prawem i prawem UE.

 

W załączeniu pisma do:

 

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego David Maria SASSOLI

Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula Von Der LEYEN

Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věra Jourová

Pisma FSSM RP do instytucji unijnych

 

INFORMACJA O ZMIANACH

Została dodana nowa zakładka z lewej strony "OGŁOSZENIA", w której umieszczane będą informacje bieżące

M. Balt i B. Liberadzki - Rozmowy w Parlamencie 28.01.2020

"Ustawa kagańcowa" i ustawa represyjna z 16.12.2016r. wobec służb mundurowych w ocenie posłów do PE:prof.Bogusława Liberadzkiego i Marka Balta.

 

Rozmowy w Europarlamencie 28.01.2020  : Rozmowa M. Balta i B. Liberadzkiego

   

W imieniu emerytów, rencistów, wdów i sierot służb mundurowych dziękujemy europosłowi - Markowi Baltowi z Nowoczesnej Lewicy za inicjatywę zorganizowania spotkania 22 stycznia br.w Katowicach i uroczyste przekazanie mu reprezentacji służb mundurowych w PE z rąk byłego europosła- Janusza Zemke (Nowoczesna Lewica). Jednocześnie składamy podziękowania europosłowi- dr Januszowi Zemke i eurodeputowanemu-prof. Bogusławowi Liberadzkiemu za ogromne wsparcie i zaangażowanie dot. służb mundurowych, a szczególnie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Liczymy na dobrą współpracę z eurodeputowanym-Markiem Baltem, rozpowszechnienie w PE filmu reż. Andrzeja Dziedzica pt."Listy śmierci"i przywrócenie nam praw nabytych,godności i honoru. 

                                                                                                                                                                                                                        Ewa Macek

 

 

 

Sąd Okręgowy w Katowicach przywraca wiarę w sprawiedliwość

 

 

Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę. Sąd: To naruszenie zasady ochrony zaufania demokratycznego państwa

Marcin Pietraszewski 3 lutego 2020 | 08:01

 

MSWiA, w ramach ustawy dezubekizacyjnej, odebrało pani Ewie z Katowic policyjną rentę rodziną. Sąd uchylił właśnie tę decyzję. Uznał ją za sprzeczną z konstytucją oraz naruszającą ochronę zasady zaufania demokratycznego państwa prawa. - Nie wykazano, że mąż kobiety zwalczał opozycję, Kościół czy związki zawodowe - podkreślił sąd w Katowicach.

Mąż pani Ewy przez kilkanaście lat pracował w wydziale „B” Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. To była jednostka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmująca się obserwacją oraz operacyjnym zabezpieczeniem przebywających na terenie Polski dyplomatów, a także cudzoziemców. Wykonywała zadania na potrzeby Służby Bezpieczeństwa, a także Milicji Obywatelskiej. Mąż pani Ewy był tam wywiadowcą i pilnował obcokrajowców, którzy przyjeżdżali nawiązywać kontrakty z hutami i kopalniami na Śląsku. W 1975 r. mężczyzna przeszedł na milicyjną emeryturę. Zmarł w 2008 r.

PiS pozbawił wdowę policyjnej renty

Zgodnie z przepisami pani Ewa otrzymała po zmarłym mężu policyjną rentę rodzinną. Krótko potem została objęta pierwszą ustawą dezubekizacyjną, wprowadzoną jeszcze za rządów PO. Na jej mocy świadczenie zostało obniżone o kilkaset złotych do kwoty 2,4 tys. zł.

W 2017 r. policyjna renta rodzinna została kobiecie odebrana całkowicie. Przyznano jej najniższe świadczenie w wysokości 854 zł. Politycy PiS przeforsowali wtedy tzw. drugą ustawę dezubekizacyjną, która całkowicie pozbawiła nabytych świadczeń byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Dotyczyło to także członków ich rodzin. Dla PiS było to przywracanie elementarnej sprawiedliwości społecznej.

Zobacz więcej: Sąd Okręgowy w Katowicach przywraca wiarę w sprawiedliwość

Spotkanie z europosłami 22.01.2020

  

SPRAWOZDANIE Z SPOTKANIA W DNIU  22  STYCZNIA  2020 r.  w KATOWICACH , w WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ przy ul. ROLNEJ 4 3

 

ZORGANIZOWANEGO Z INICJATYWY POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – M A R K A B A L T A , KTÓREMU UROCZYŚCIE BYŁY EUROPOSEŁ- J A N U S Z Z E M K E PRZEKAZAŁ REPREZENTACJĘ

POLSKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM.

 

WSPÓŁORGANIZATOREM SPOTKANIA BYŁ ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW

POLICYJNYCH W KATOWICACH.

 

Temat spotkania : „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”.

 

Na wstępie prowadząca spotkanie – Ewa Macek-Wiceprezes ZOW SEiRP i Koordynator woj. śląskiego ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych ustawy represyjnej z 16.12.2016 r. powitała zaproszonych gości:

 

 • MARKA BALTA – posła do PE z Lewicy

 • JANUSZA ZEMKE - byłego posła do PE z Lewicy

 • ANDRZEJA ROZENKA – posła na Sejm RP z Lewicy

 • ANTONIEGO DUDĘ - Prezesa ZG SEiRP

 • ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO – Przewodniczącego FSSM RP

 • HENRYKA BUDZYŃSKIEGO – Wiceprzewodniczącego FSSM RP

 • BOGUSŁAWĘ ŁUKASIEWICZ – Sekretarz FSSM RP

 • EWĘ GRZEGORCZYK – Skarbnika FSSM RP

 • ANDRZEJA PABIANKA – Członka Zespołu Prawnego FSSM RP

 • JANA PYRCAKA – Prezesa ZEiR SW

 • TADEUSZA FRYDRYCHA – Prezesa ZEiR SG

 • TATIANĘ AKSAMIT - Wiceprezes ZBFSOP

 • ALICJĘ GOŁASZEWSKĄ- Członka Zarządu ZBFSOP i FSSM RP

 

ZOW SEiRP w Katowicach reprezentowali:

 • RYSZARD MĘDRZYK- Prezes

 • RYSZARD PURZYŃSKI – I Wiceprezes

 • HENRYK MIKOSZ -Wiceprezes

 

oraz członków SEiRP ,SG,SW i Wojska woj. śląskiego,opolskiego,małopolskiego i święto-

krzyskiego.

W 2,5 godzinnym spotkaniu brało udział ok.280 osób.

Zobacz więcej: Spotkanie z europosłami 22.01.2020

List A Rozenek Styczeń 2020

16 stycznia 2020

 

Koleżanki i koledzy, represjonowani!

 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia przez PiS ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jak pewnie wiecie 16 grudnia zeszłego roku Klub Parlamentarny Nowej Lewicy Razem złożył projekt ustawy przywracającej uposażenia emerytom mundurowym. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę uchwalenia przez PiS haniebnej ustawy represyjnej.

Złożona przez Lewicę ustawa przywracająca emerytury mundurowym została skierowana do trzech sejmowych komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, ds. Służb Specjalnych i Polityki Społecznej i Rodziny. Projektowi nadano numer druku sejmowego (100).

Projekt Lewicy różni się jednym istotnym elementem od projektu obywatelskiego, który miałem zaszczyt prezentować w Sejmie 22 marca 2018 roku w Sejmie. Przywraca pełną emeryturę za cały okres służby, bez względu na to, czy miała ona miejsce w PRL, czy w nowej Polsce. Projekt obywatelski zakładał za czas służby w PRL przelicznik ZUS-owski (1,3), co było ukłonem w stronę PO i PSL, partii które wprowadziły pierwszą ustawę represyjną, uchwaloną w 2009 roku. Projekt Lewicy jest bezkompromisowy - zakłada, że nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej i odbierać praw nabytych, co dotyczy wszystkich i całego okresu służby bez wyjątku.

Musicie wiedzieć, że praktycznie nie ma szans na uchwalenie tej ustawy. PiS dysponuje większością zarówno na sali plenarnej, jak i w komisjach. Sukcesem będzie, jeśli druk 100 w ogóle opuści komisje.

Informuję również, że z inicjatywy europosła Lewicy Pana Marka Balta 22 stycznia odbędzie się w Katowicach spotkanie ze środowiskiem emerytów mundurowych. Na spotkaniu tym, były europoseł Janusz Zemke oficjalnie przekaże, na ręce europosła Marka Balta, obowiązki związane z reprezentacją interesów środowiska mundurowych w Brukseli. Środowisko zostanie też poinformowane o planach i możliwościach oddziaływania w tej sprawie na struktury unijne.

Przy okazji zwracam Waszą uwagę na wznowiony protest pod Sądem Okręgowym w Warszawie. Pikiety będą się odbywać w każdy czwartek w godzinach porannych, aż do odwołania (w załączeniu zdjęcia z dzisiejszego protestu).

 

 

Andrzej Rozenek /-/

 

 

Spotkanie Wigilijne 2019

11 grudnia 2019 roku w sali obok siedziby Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach SEiRP odbyło się jak co roku  przedświąteczne spotkanie.  Tym razem oprócz członków naszego koła i przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego zaproszona została pisarka Ewa Kassala, która przedstawiła swoja ostatnią powieść "Maria Magdalena" wprowadzając nas tym samym w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Gościły u nas również przedstawicielki Stowarzyszenia  Dress for Success Poland jak i Stowarzyszenia Aktywni Silesia.

 

Krótka relacja z tego spotkania:  Spotkanie wigilijne 2019

 

Wydarzenia 16.12.2019 r w Warszawie

 

Wysłuchanie sprawy represjonowanych w Senacie RP :  Senat RP

 

Warszawa, 16 grudnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy!

Represjonowani!Dziś minęły trzy lata od uchwalenia ustawy represyjnej. Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar śmiertelnych. To blisko 1000 represjonowanych, którzy z przyczyn naturalnych umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości. To około 50 tysięcy funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, oraz ich rodzin, którzy poprzez zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej zostali okradzenia z należnych im świadczeń i bezprawnie nazwani oprawcami, zbrodniarzami i bandytami.

W trzecią rocznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem wniósł do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Sensem tego projektu jest natychmiastowe przywrócenie emerytom mundurowym pełnego uposażenia emerytalnego, przeliczonego według współczynnika 2,6 za CAŁY okres służby (również za służbę przed 1990 rokiem).

Tego dnia odbyła się również w Senacie RP konferencja zatytułowana „Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Ocena skutków, możliwości zmiany”. Organizatorem tego wydarzenia był Koalicyjny Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Mogliśmy skorzystać z gościnności Senatu dzięki zaangażowaniu i wielkiej pomocy wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Senatu RP, Michała Kamińskiego.

Konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić wraz z przewodniczącym FSSM Zdzisławem Czarneckim, rozpoczęliśmy od wyświetlenia wstrząsającego filmu dokumentalnego w reż. Andrzeja Dziedzica pt. „Listy śmierci”. Następnie w imieniu represjonowanych wystąpili:

Mirosław Gawor,

Grażyna Biskupska,

Ewa Macek,

Tatiana Aksamit,

Dariusz Jasiński,

Grażyna Piotrowicz,

oraz w formie wcześniej nagranego wystąpienia Vincent V. Severski.

Głos zabrali też znamienici goście:

Adam Bodnar (RPO),

Henryk Majewski (były minister SWiA)

Marek Dukaczewski (były szef WSI)

Leszek Szreder (Stowarzyszenie Generałów Policji RP)

Krzysztof Balcer (NSZZ Policjantów).

Odczytano też listy, które do obradujących skierowali minister Andrzej Milczanowski i minister Janusz Zemke.

Wystąpili parlamentarzyści:

wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska),

posłowie i posłanki Lewicy:

Wiesław Szczepański,

Joanna Senyszyn,

Hanna Gil-Piątek,

Monika Pawłowska,

Paweł Krutul.

Koalicję Obywatelską reprezentowali:

Ewa Kołodziej,

Mirosław Suchoń.

Następnie na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński poinformowali o wynikach konferencji oraz o złożeniu przez Klub Parlamentarny Nowa Lewica Razem projektu ustawy cofającej skutki ustawy represyjnej z 2016 r. oraz ustawy z 2009 r.

Na koniec wszyscy udali się pod Sejm gdzie rozpoczęła się przygotowana przez FSSM demonstracja. Pod Sejmem głos zabrali wszyscy wyżej wspomniani, oraz przewodniczący Obywateli RP Paweł Kasprzak, poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, senator KO Jerzy Fedorowicz oraz generałowie Adam Rapacki i Tadeusz Frydrych.

Jak widzicie, Lewica dotrzymała słowa. Projekt ustawy opatrzony wymaganą liczbą podpisów został złożony. Będziemy też zabiegać o uchwalenie analogicznego projektu przez Senat RP, który w tej sprawie powinien skorzystać z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej.

 

Obiecuję, że nie jest to koniec naszej aktywności. Będziemy wykorzystywać każdą okazję, by upominać się o przywrócenie świadczeń emerytom mundurowym. Będziemy też aktywnie działać w Parlamencie, korzystając z ustanowionego niedawno Zespołu Parlamentarnego ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Pamiętamy i będziemy pamiętać o Waszej krzywdzie!

 

 

 

 

 

 

Manifestacja prze parlamentem : Manifestacja

 

Kolejna rocznica 16 grudnia

16 grudnia 2019 r., w trzecią rocznicę uchwalenia tego aktu bezprawia, jakim jest bez wątpienia ustawa represyjna, nasz głos musi zabrzmieć wyjątkowo donośnie.

 

Tego dnia FSSM RP organizuje w Warszawie całodzienną akcję protestacyjno-edukacyjną pod hasłem DOŚĆ REPRESJI”.

16 grudnia 2019 r. odbędą się:

w godz. 9:00 - 10:00 – Pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Płockiej – będzie to zakończenie trwającego przez ponad miesiąc protestu członków ZBFSOP.

w godz. 10:30 - 14:00 - Konferencja w Parlamencie RP nt. "Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany", zorganizowana przez klub parlamentarny LEWICA przy udziale FSSM RP.

w godz. 14:30 - 16:30 - Zgromadzenie publiczne pod Sejmem RP, podczas którego nastąpią: projekcja filmu  "Listy Śmierci", zapoznanie zgromadzonych z wnioskami i postanowieniami Konferencji nt. " Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany"" oraz wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji pozarządowych i środowiska mundurowego.

w godz. 17:00 - 18:00 - Msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji ofiar "ustawy represyjnej".

Koleżanki i Koledzy Represjonowani!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, która odarła Was z godności i praw słusznie nabytych, że będziecie o nie walczyć do końca, do zwycięstwa! Że tego nauczyła Was służba praworządnej Polsce!
Pokażcie też wszystkim tym, którzy o Wasze prawa walczą, że jesteście tego warci!
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Koleżanki i Koledzy Mundurowi!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie zgadzacie się na to, by służba dla Polski podlegała odpowiedzialności zbiorowej i wyłącznie politycznym osądom sprawujących (czasowo) władzę! 
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Polki i Polacy!!! Nasi sympatycy i nie tylko!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie godzicie się na łamanie praw jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej, a zwłaszcza na łamanie podstawowych zasad prawa,  takich jak: zasada odpowiedzialności indywidualnej za popełnione czyny i zasada niedziałania prawa wstecz.
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

16 grudnia 2019 r. razem pokażmy, że pojęcia "prawo i sprawiedliwość" rozumiemy dosłownie i zupełnie inaczej niż partia dziś rządząca, która wzięłą je na swe sztandary.

Zdzisław Czarnecki
Przewodniczący FSSM RP

Spotkanie w Toruniu

Solidarni z Represjonowanymi, Toruń, CKK Jordanki, 7 grudnia 2019r., konferencja prasowa z udziałem Wicemarszałka Senatu, Michalem Kamińskim oraz Posłem na Sejm RP, Andrzejem Rozenkiem

 

Konferencja

List A Rozenek Listopad 2019

Warszawa, 16 listopada 2019

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia zbrodniczej ustawy represyjnej.
Z ogromną troską i niepokojem przyjmuję docierające do mnie liczne sygnały o narastającej frustracji i zniechęceniu jakie ogarniają nasze środowisko. Jest to reakcja na wygrane przez PiS wybory, co dla Represjonowanych oznacza praktycznie brak możliwości przywrócenia należnych im świadczeń poprzez nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Ta reakcja, chociaż zrozumiała, budzi mój głęboki niepokój, gdyż niestety coraz częściej wiąże się z desperackim decyzjami, które nawet mogą się tragicznie skończyć, a czasem tak się kończą (!). Dlatego proszę Was, żebyście za wszelką cenę wytrwali. Wiem, że jest Wam bardzo ciężko, że macie już dość wszystkiego, że bieda odciska na Was swoje bezlitosne piętno, a poczucie samotności i wielkiej niesprawiedliwości nie daje Wam spokoju. Musicie to przezwyciężyć! Trzeba żyć i działać, chociażby po to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Żeby odpowiedzialni za śmierć 59 osób i upodlenie 50 tysięcy funkcjonariuszy i ich rodzin, ponieśli zasłużoną karę. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji proszę o kontakt z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych (fssm.pl). Postaramy się wspólnie jakoś zaradzić najtrudniejszym przypadkom.
Jak pewnie się orientujecie, zostałem wybrany do Sejmu RP. Wynik ponad 39 tysięcy głosów jaki uzyskałem jest w dużej części Waszą zasługa. Dziękuję raz jeszcze za głosy oraz za wsparcie materialne i duchowe. Teraz macie swojego przedstawiciela w Sejmie, który do skutku będzie się upominał o Wasze sprawy i przypominał o Waszej krzywdzie. Już wkrótce wraz z klubem Lewicy złożymy projekt ustawy przywracający ukradzione Wam świadczenia. Mam świadomość, że większość pisowska będzie chciała go odrzucić, ale przecież trzeba próbować. Będzie to okazja do przypomnienia całemu społeczeństwu o tragicznych skutkach haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku.
Wobec tymczasowego braku możliwości pozytywnego załatwienia sprawy na drodze politycznej, musimy wzmóc naciski na sądy. Nie chodzi o to, żeby wymuszać konkretne rozstrzygnięcia, tylko o to, żeby sędziowie odczuli, iż oczekujemy od nich wszczęcia zawieszonych postępowań. Panie i Panowie Sędziowie! Orzekajcie! I czyńcie to zgodnie z Konstytucją i literą prawa. Nie ma czasu. Już ponad tysiąc z represjonowanych umarło ze starości i z powodu chorób. Sprawiedliwość oznacza nie tylko zgodny z prawem wyrok. Musi też uwzględniać czynnik czasu.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli się akcji protestacyjnej pod sądami. Wasz trud został dostrzeżony, temat haniebnej ustawy znowu zaistniał, również w środowisku prawniczym.
Represjonowani! Bardzo Was proszę o dalszą aktywność. Co można zrobić, poza akcjami protestacyjnymi? Uczyńcie wszystko co w Waszej mocy, żeby film dokumentalny „Listy śmierci” w reżyserii Andrzeja Dziedzica dotarł do jak najszerszej publiczności w kraju i za granicą. Jego siła jest ogromna, każdy kto go zobaczy i ma w sobie elementarne odruchy ludzkie, staje się naszym sojusznikiem.
Wersja polska filmu:
youtu.be/VllzDGzFO1g
Wersja angielska:
youtu.be/7gY_utddUGE
W następnym liście podam Wam wszystkie dane kontaktowe na moje biuro poselskie, tak żeby każda i każdy z was mógł mieć bezpośredni kontakt ze mną. Proszę, wytrwajcie!

Wasz oddany przyjaciel,
Andrzej Rozenek /-/

 

Wycieczka do GŁUCHOŁAZ - sprawozdanie

Sprawozdanie z wycieczki do Głuchołaz.

 

W dniach 24-26 września 2019 r. Zarząd Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach zorganizował trzydniową, autokarową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po obszarze Opolszczyzny, rozciągającym się wzdłuż pasma gór Opawskich, z bazą hotelową w Głuchołazach Zdroju. W wycieczce uczestniczyły 44 osoby, członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego z Kół w Katowicach, Tychach i Bytomiu.

Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Zamku w Mosznej, którego bajkowa architektura i piękne parkowe otoczenie przyciąga liczne rzesze zwiedzających. Następnie dotarliśmy do Głuchołaz Zdroju, gdzie u stóp Góry Parkowej zakwaterowaliśmy się w - znanym ze szlaku św. Jakuba - pensjonacie „Czerwony Kozioł”, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego Centrum Wodoleczniczego „Skowronek”. Korzystając z pięknej pogody popołudnie poświęcone było zwiedzeniu części uzdrowiskowej Głuchołaz z tężnią solankową na górze ciekawie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego. Wieczór z uroczystą kolacją , muzyką i tańcami trwał do nocy.

Drugi dzień wycieczki to autokarowy rajd po czeskiej stronie gór Opawskich. Zwiedziliśmy Centrum Wodolecznicze im. Vincenta Priessnitza w Jeseniku z pomysłowym balneoparkiem, wypiliśmy piwo w historycznej, atrakcyjnej karczmie w wysokogórskiej miejscowości Rejviz oraz odwiedziliśmy górskie centrum pielgrzymkowe trzech narodów w Sanktuarium Matki Boskiej Pomocnej na zboczu Poprzecznej Hory koło miejscowości Zlate Hory. Nie zabrakło też możliwości dokonania zakupów po czeskiej stronie. Na szczególną uwagą zasłużył towarzyszący nam przewodnik i jego pełne humoru, atrakcyjne opowieści o zwiedzanych miejscach. Po obiedzie spacerowaliśmy po ciekawej okolicy w sąsiedztwie miejsca zakwaterowania. Wieczorne ognisko, z uwagi na siąpiący momentami deszczyk, zamieniło się w grillową kolację pod dachem, gdzie rozmowy końca zdawały się nie mieć.

Zobacz więcej: Wycieczka do GŁUCHOŁAZ - sprawozdanie

Plener SOCZEWKA 2019 - Sprawozdanie

 

              W dniach od 31.08. do 08.09.2019 r. odbył się Ogólnopolski Plener Plastyczny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka pt. „Letnie Impresje nad Wisłą”. Organizatorem wym. Pleneru był: Zarząd Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński. Komisarzem Organizacyjnym Pleneru była- Ewa Macek -Wice Prezes Zarządu. Na wym. Plener zostali zaproszeni Członkowie i Sympatycy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach- na czele z Panią Prezes Zarządu-Małgorzatą Szala,Członkowie ZW SEiRP w Katowicach-Grażyna Waryszak i Beata Wójcik, Prezes Zarządu Koła SEiRP w Bytomiu -Leszek Lorenc, Członkowie Koła nr 30 SEiRP z Częstochowy wraz z W-ce Prezes Joanną Siarską, a także Członkowie Koła SEiRP w Wołominie. W Plenerze uczestniczyło 60 osób, w tym: 23 twórców (20 malarzy,1 fotografik ,1 pirograf i 1 poeta/wraz z osobami towarzyszącymi. Uczestnicy Pleneru zakwaterowani byli w Ośrodku Szkoleniowo-Wczasowym „Mazowsze”w Soczewce k/Płocka.

 

Zobacz więcej: Plener SOCZEWKA 2019 - Sprawozdanie

RAPORT O SKUTKACH USTAWY REPRESYJNEJ

Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dn 12.09.2019 r. czyli raport "O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU, ZWANEJ II USTAWĄ REPRESYJNĄ, CZYLI O REPRESJACH RZĄDU PIS WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA, BOR, STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ SŁUŻĄCYCH  W  PRL  ORAZ PO 1990 ROKU W III-ej RP.", to kompendium wiedzy o ustawie represyjnej.

Zachęcam do lektury.

Kolejne wyroki w sprawie obniżenia emerytur/rent

Trzy wyroki przywracające świadczenia byłym funkcjonariuszom zapadły jednego dnia przed Sądem Okręgowym w Częstochowie.

 

Całość informacji czytaj Gazeta Prawna. PL :   https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431202,wyroki-w-sprawie-objetych-ustawa-dezubekizacyjna.html?fbclid=IwAR2Pwo85b59yrHb4y7oKTgKTWy2M6kw8K-nEDAkBE6bVdCYwoxWFzeomM00

List A Rozenka 16.09.2019

Warszawa, 16 września 2019 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej.
Następny list otrzymacie już po wyborach parlamentarnych. Miejmy nadzieję, że sytuacja polityczna będzie wtedy korzystniejsza, że ludzie, którzy podnieśli rękę na Konstytucję, którzy zastosowali odpowiedzialność zbiorową, naruszyli prawa nabyte emerytów mundurowych i przekreślili ich wkład w budowanie bezpiecznej i sprawiedliwej Polski, zostaną pozbawieni władzy.
Aby do tego doszło, potrzebna jest pełna mobilizacja. Nie tylko wszyscy musimy iść na wybory, musimy też dopilnować, żeby poszły nasze rodziny, nasi przyjaciele, znajomi i sąsiedzi. Każdy z nas w najbliższych tygodniach może przyczynić się do klęski „podłej zmiany”. Wystarczy przekonać kilka nieprzekonanych osób, doinformować i dopilnować. W walce z terroryzmem obowiązuje zasada „każdy jest zasobem”. My prowadzimy dzisiaj walkę o bardzo podobnym charakterze, a przeciwnik stosuje metody niewiele różniące się od metod terrorystów, więc przyjmijmy też tę skuteczną i sprawdzoną zasadę. Każdy jest zasobem, każdy może aktywnie włączyć się w nasz bój!
13 października Wasza kartka wyborcza może zmienić przyszłość. Pierwszym wyborem emerytów mundurowych powinna być Lewica. Silna lewica będzie najlepszym orędownikiem naszej sprawy. Drugim wyborem może być Koalicja Obywatelska. Pamiętamy liczne zapewnienia liderów PO o konieczności przywrócenia odebranych emerytur. Pamiętajcie też o Senacie. Obowiązuje zasada popierania wspólnie uzgodnionych przez opozycję kandydatów. W przypadku, gdy nie doszło do takiego porozumienia, podejmujcie decyzje mając na uwadze cel główny, czyli zwycięstwo nad kandydatem PiS.
Jeśli ktoś planuje 13 października podróż, chce wyjechać poza swój okręg wyborczy, może jeszcze pobrać, we właściwym urzędzie gminy, karteczkę z hologramem uprawniająca do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym. To jest nasze prawo, z którego każdy może skorzystać.
Jak wiecie Lewica ma bardzo skromne środki na kampanię wyborczą. Tym bardziej jestem wdzięczny wszystkim Wam za wpłaty, które zasilają moje konto wyborcze i konta innych kandydatów przez Was wspieranych. Wiem bardzo dobrze, jak jest Wam ciężko, wiem, że nie starcza na leki, na czynsz, a nawet na jedzenie. Tym bardziej jestem wzruszony widząc Waszą szczodrość. Nigdy o tym nie zapomnę!
Mam też dla Was bardzo ważną wiadomość. Dziś (data nieprzypadkowa) miała miejsce internetowa premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Andrzeja Dziedzica, zatytułowanego „Listy śmierci”. To wzruszający dokument, który powstał za prywatne pieniądze Autora, z ludzkiego odruchu serca. Film można obejrzeć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g&feature=youtu.be
Jest też dostępny w serwisie onet.pl.
Chciałbym Was prosić o jego rozpropagowanie. Jak to robić? Za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram etc.), poprzez pocztę elektroniczną (należy wysłać link do filmu, a w treści listu zachęcić do jego obejrzenia), ale przede wszystkim poprzez organizowanie seansów filmowych. Można je organizować w domu, w klubie, w domu kultury, czy nawet w zaprzyjaźnionym barze. Trzeba zadbać o możliwie duży ekran i dobrej jakości dźwięk. Im więcej ludzi zobaczy ten film, tym więcej zrozumie jak potworna jest ta władza, jaką krzywdę uczyniła mundurowym i do czego jest zdolna w stosunku do innych grup społecznych.
Druga moja prośba dotyczy emerytów wojskowych. Proszę, żebyście do nich dotarli. Pokażcie im projekt ustawy (druk 1105), która ich dotyczy. Projekt ustawy znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1105
Niech przeczytają i na własne oczy zobaczą, jaki los szykuje im podła zmiana. To bardzo ważne, bo wciąż duża część emerytów wojskowych nie wie o ustawie represyjnej wymierzonej w ich emerytury. Niech się dowiedzą przed dniem wyborów, a nie po wyborach, gdy przyjdzie listonosz z informacją o zabraniu znacznej części uposażenia.
Życzę Wam, żeby wybory przebiegły po naszej myśli, żeby były przeprowadzone uczciwie i doprowadziły do zwycięstwa demokratycznej opozycji. Jeszcze będzie normalnie!

Andrzej Rozenek

Skutki Ustawy represyjnej

W wyniku uchwalenia 16 grudnia 2016 r. Ustawy Represyjnej do domów ponad 56,5 tys emerytów mundurowych, wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach listonosze doręczyli decyzje Dyrektora ZER obniżające świadczenia emerytalne lub rentowe. Dla wielu z zainteresowanych to praktyczne "wyroki śmierci" zaocznie wydane przez ustawodawcę, które wprowadziły odpowiedzialność zbiorową.

Do chwili obecnej udokumentowanych jest 58 przypadków śmierci byłych funkcjonariuszy lub wdów bezpośrednio związanych z otrzymaniem decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalno-rentowego.

Nieduży fragment tego dramatu ludzi, którzy poświęcili swoje życie służeniu krajowi przedstawia film w reżyserii Andrzeja Dziedzic "LISTY ŚMIERCI" który od 16 Września br można obejrzeć na portalach społecznościowych.

 

Zachęcam do obejrzenia tego filmu.      Link : LISTY ŚMIERCI

500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne informacje dla emerytów i rencistów

500+ dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy również emerytów i rencistów. Po dodatkowe świadczenie trzeba złożyć specjalny wniosek i warto nie zwlekać.

 

Umiarkowany pośpiech jest wskazany przy wnioskowaniu o dodatek w kwocie 500 zł dla dorosłej osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, w tym emerytów i rencistów. Świadczenie naliczane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Z dodatku pierwotnie miało skorzystać 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Dlatego programem objętych zostanie łącznie ok. 850 tys. osób. W tym roku można zyskać maksymalnie 1500 zł (przy założeniu, że wnioskujący zmieści się w limicie, jeśli nie - świadczenie będzie pomniejszone). Wnioski trzeba składać w ZUS-ie, w przypadku rolników - w KRUS-ie, a osoby z mundurówki składają wnioski do zakładów emerytalno-rentowych.

500 zł dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 1100 zł brutto, czyli 935 zł netto. Senackie poprawki wprowadzają zasadę "złotówka za złotówkę". To oznacza, że jeśli inne świadczenia (w tym emerytura czy renta) łącznie sięgają na przykład kwoty 1010 zł brutto, wtedy na rękę z tzw. 500+ dla niepełnosprawnych takie osoby dostaną 490 zł. I tak dalej, aż do limitu 1600 zł.

Co warto raz jeszcze podkreślić, świadczenie nie jest przyznawane automatycznie - trzeba złożyć specjalny wniosek. Ustawa ma wejść w życie od 1 października, jednak prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapowiedziała, że jeśli ktoś złoży wniosek już we wrześniu, to też zostanie rozpatrzony.

List Andrzeja Rozenek - sierpień

16 sierpień 2019 r., Warszawa

Represjonowani! Koleżanki i Koledzy!

 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia ustawy represyjnej.

Niestety powiększyło się grono osób, które zmarły bezpośrednio w wyniku wprowadzenia haniebnej ustawy. Dziś, (według oficjalnych danych FSSM) jest to 58 osób. Cześć ich pamięci!

 

Nie udało się zgromadzić całej opozycji demokratycznej pod jednym szyldem. To poważny błąd. Jednak jak mawiał nasz wielki trener “dopóki piłka w grze” wszystko jest możliwe.

Nie ma co rozpamiętywać i szukać winnych. Trzeba w zaistniałem sytuacji zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby wybory, które będą 13 października, zakończyły się po naszej myśli.

Lewica połączyła swe siły. Dopóki sąd nie zarejestruje zmiany skrótu "SLD" na "Lewica" ugrupowania lewicowe idą do wyborów pod nazwą Komitet Wyborczy SLD, ale ze znakiem graficznym "Lewica", który został zarejestrowany. Ten sposób powołania komitetu oznacza zaledwie 5 procentowy próg, który wspólna lista musi przekroczyć. Wreszcie nikt nie będzie miał obaw, że głos oddany na lewicę może się zmarnować.

Teraz bardzo ważne jest zebranie podpisów. W załączniku otrzymaliście wzór karty. Bardzo proszę, pomóżcie nam w sprawnym i szybkim zarejestrowaniu komitetu. Potrzebujemy co najmniej 130 tysięcy podpisów. Czasu jest niewiele, do końca sierpnia trzeba je policzyć i złożyć. Proszę o dostarczenie wypełnionych list (w nieprzekraczalnym terminie 28 sierpnia) do lokalnych siedzib SLD, Wiosny lub Razem. Podpisy można zbierać wszędzie, w każdym miejscu na terenie kraju.

Kampania wyborcza będzie bardzo krótka. Każdy z Was może pomóc. Począwszy od aktywności na portalach społecznościowych, poprzez bezpośredni udział w akcjach, na kandydowaniu kończąc. Wiem, że na listach lewicy jest miejsce dla mundurowych, cieszę się, że z tego korzystacie. Za miesiąc postaram się Wam podać nazwiska przedstawicieli służb mundurowych, którzy będą kandydowali w najbliższych wyborach z list demokratycznej opozycji. Wierzę, że będzie to mocna ekipa.

Ważne jest też, żebyście swoim autorytetem i swoimi opiniami wspierali pomysł jednej listy opozycyjnej do Senatu. Ta sprawa jeszcze nie została przesądzona. Dobrze by było, żeby liderzy partii demokratycznych usłyszeli wyraźnie Wasz głos, który jednoznacznie wskazuje na konieczność takiego porozumienia. Niech mądrość i rozsądek zwyciężą nad partyjniactwem i egoizmem poszczególnych polityków!

Jak pewnie zauważyliście, kwestia obniżenia emerytur wojskowych stała się przedmiotem kłamliwej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszonej z okazji Święta Wojska Polskiego. “Pojawiły się przed dzisiejszymi uroczystościami jakieś horrendalne plotki, niestety obawiam się związane z polityką i toczącą się w tej chwili kampanią wyborczą, o tym, że mają być obniżane uposażenia emerytalne dla żołnierzy. Jest to absolutna, wstrętna nieprawda.” - powiedział prezydent. Tymczasem każdy może zajrzeć na stronę internetową Sejmu RP i na własne oczy zobaczyć, że to nie plotki, tylko ustawa przygotowana przez PiS (druk 1105), której aktualny status prawny brzmi: skierowana do pierwszego czytania. To, że od grudnia 2016 nic się w tej sprawie nie zmienia, nie oznacza, że projekt jest nieważny. To nie kefir, nie ma daty ważności. Skierowanie ustawy do pierwszego czytania oznacza, że w każdej chwili marszałkini Sejmu może ją podać pod głosowanie. Oczywiście należy przypuszczać, że pisowcy nie zrobią tego przed wyborami. Po wyborach, jeśli będą nadal rządzić, projekt ustawy będzie z pewnością procedowany na nowo. Wystarczą podpisy 15 posłów by procedura ruszyła na nowo.

Całe to zamieszanie i nieprawdziwa wypowiedź prezydenta, pokazuje jak władza bezwzględnie i kłamliwie zabiega o głosy środowisk mundurowych. Nie wolno dać się omamić tym łgarstwom. Wy, ofiary ustawy represyjnej, najlepiej wiecie ile są warte takie puste obietnice. Przed poprzednimi wyborami PiS zapewniało przecież Was, że nikt nie będzie drugi raz emerytur zabierał. Dziś jest szalenie ważne, żebyście naszym kolegom z wojska uświadomili, na swoim własnym przykładzie, jak to się kończy. Kto wierzy PiS, ten później gorzko żałuje!

Wielu z Was pyta, czy ja kandyduje i z jakiego okręgu. Kandyduje z okręgu wyborczego nr 20 (tak zwany “wianuszek” wokółwarszawski) z pozycji numer 1, z listy Lewicy. Chętnych, którzy chcą się zaangażować w moją kampanię proszę o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczy się każda głowa i każda para rąk. Z góry dziękuję!

Dlaczego kandyduje właśnie z tego okręgu? Poza tym, że jest to moje naturalne środowisko (wiele lat mieszkałem w Ząbkach, a wcześniej w Pruszkowie), decydującym argumentem jest możliwość starcia się z osobą która bezpośrednio politycznie odpowiada za wprowadzenie ustawy represyjnej. Z tego samego okręgu wyborczego startuje bowiem Mariusz Błaszczak. Mam nadzieję, że nie raz w czasie kampanii będę miał okazję powiedzieć mu prosto w oczy, co o nim myślą emeryci mundurowi.

 

Przepraszam, że tym razem list dotyczy wyłącznie polityki, ale sami dobrze rozumiecie, że od tego jaki będzie wynik wyborów, zależy los ustawy represyjnej i jej twórców. Przed nami najważniejszy politycznie czas. Od każdego z nas zależy, czy go nie zmarnujemy.

 

Andrzej Rozenek

 

 

Sylwetki twórców na Plener w Soczewce

W dniach od 31.08.do 08.09.2019 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Miejskie z Katowic, którego Prezesem jest-Ryszard Purzyński organizuje Ogólnopolski Plener Plastyczny pod nazwą „Letnie Impresje nad Wisłą”. Na Plener ten zaproszeni zostali twórcy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Tak Art Silesia w Tychach z Panią Prezes -Małgorzatą Szala oraz członkowie Koła SEiRP w Wołominie i sympatycy wym. stowarzyszeń. Powyższa impreza objęta została Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Uczestnicy Pleneru zakwaterowani będą w Domu Wczasowo-Szkoleniowym „Mazowsze” w Soczewce k/Płocka. Komisarzem Organizacyjnym wym. Pleneru jest W-ce Prezes Zarządu Koła -Ewa Macek. W pow. Plenerze, który ma charakter ogólnopolski weźmie udział 20 Twórców ( 17 artystów malarzy, 1 fotografik, 1 pirograf i 1 poeta) wraz z osobami towarzyszącymi i członkami SEiRP. Ogółem Plener będzie liczył 60 osób. Twórcy z pewnością utrwalą w swoich pracach piękno architektury i przyrody Płocka i jego okolic.

Poniżej zamieszczamy sylwetki Twórców-uczestników Pleneru Plastycznego pt.”Letnie Impresje nad Wisłą” w Soczewce k/Płocka

Krystyna Bileńki z Zaczernia koło Rzeszowa. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, założycielem i do jesieni 2017 roku Prezesem Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie. Maluje od ponad 30 lat. Tematy do prac czerpie z podróży i obserwacji otoczenia, inspirując się przyrodą, pejzażem, naturą. W swojej twórczości zachowuje realizm. Jej ulubione techniki to olej, suchy pastel malowanie na jedwabiu. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych w Warszawie, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi, Strzelcach Opolskich i Wołominie. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych na terenie całego kraju. Laureatka nagród i wyróżnień. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz w USA i w Niemczech. Animatorka kultury, organizator i komisarz kilkunastu plenerów plastycznych.

Gabriela Czarnecka z Wołomina. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Maluje od 1994 Preferuje technikę suchych pasteli, szczególnie tematy takie jak: pejzaże, kwiaty i martwą natura. Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu plenerów malarskich, w tym międzynarodowych oraz licznych wystaw zbiorowych. Od dziecka interesuje się wycinanką ludową. Stworzyła własną, autorską, koronkową wycinankę z uwzględnieniem motywów ludowych. Prowadzi warsztaty z wycinanki dla dzieci i dorosłych. Jest członkiem Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Warszawie.

Bożena Kasprzak ze Szczecina. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, olejnym i fotografią. Jej ulubione tematy to polskie krajobrazy i portrety. Ponadto interesuje się psychologią i historią. Uczestniczy również w koncertach i przedstawieniach muzycznych. Lubi podróżować i podziwiać świat przyrody i architektury. Od 2005 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach ,,Twórczości artystycznej’’ Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie. Brała udział w wielu plenerach plastycznych oraz wystawach zbiorowych.

Tadeusz Krzysztof Knyziak z Warszawy. Wiersze publikuje pod pseudonimem artystycznym Coobus. Autor tomików wierszy: Chwile i Światłocienie, a także współautor almanachów i antologii wydanych przez stowarzyszenia i portale literackie: Grzechy niepopełnione. Od kilku lat związany z Przyjaznym Portalem Literackim Ósme Piętro. Zamieszcza wiersze w internetowych grupach poetyckich: Ogród Poetów, Pisz i czytaj wiersze, jak również w Grupie poetyckiej im. Zbigniewa Herberta. Prowadzi blog archiwalny własnej twórczości coby99.bloog.pl. Od 2014 roku pojawił się w konkursach poetyckich, znacząc swój udział licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Był także jurorem w konkursie Portalu Literackiego Fabrica Librorum. Członek Warszawskiego II Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz nieformalnego Klubu Poszukiwaczy Słowa w Piasecznie pod Warszawą. W swojej poetyckiej twórczości preferuje lirykę i tradycyjne formy rymowane, nie stroni jednak od form bardziej współczesnych.

Arkadiusz Konaszewski ps."Konar" z Częstochowy. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach. Od ponad 40 lat zajmuje się malarstwem olejnym sztalugowym i rysunkiem piórkiem. Tematami jego prac są pejzaże, architektura i martwa natura. Brał udział w kilkunastu plenerach malarskich oraz w wielu wystawach zbiorowych na terenie całego kraju, w tym w galeriach: Szyb Wilson na Nikiszowcu w Katowicach, w Szkole Policji w Katowicach Piotrowicach, oraz na terenie miasta Tychy w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza" TSM OSKARD, a także w Warszawie, Wołominie, Tłuszczu, Koszalinie i w Mielnie. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją twórczość. Ostatnio zdobył nagrodę publiczności w Pierwszym Przeglądzie Sztuki i Rękodzieła "Powiązania 2016", zorganizowanym przez Klub Osiedlowy ORION TSM Oskard w Tychach. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Zobacz więcej: Sylwetki twórców na Plener w Soczewce

Święto Policji Katowice 21.07.2019

          21 lipca 2019 roku w Katowicach na Placu Chrobrego odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Policji, które w tym roku przypadło w 100-tną rocznicę jej powołania.

         Obok na Placu Sejmu Śląskiego policjanci i zaproszone inne służby zorganizowały festyn. Oprócz namiotów z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach swoją służbę prezentowali żołnierze, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa czy Centrum Powiadamia Ratunkowego 112. Każda ze służb przedstawiała aspekty swojej pracy popularyzując wśród uczestników festynu bezpieczeństwo, udzielanie pierwszej pomocy czy zachowanie się w razie zagrożenia jak również eksponowano używany aktualnie sprzęt i wyposażenia. Znalazła się również ekspozycji dot. Policji Państwowej.

 

         Nasze Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach również przedstawiało zakres działalności stowarzyszenia i prezentowało dzieła naszego kolegi Piotra Solisa, które zwracały uwagę przybyłych.

 

Niestety pogoda przerwała miłą atmosferę zmuszając nas do szybszego zakończenia prezentacji obrazów.

 

Relacja fotograficzna w Galerii.                                         film:               Święto Policji Katowice 21.07.2019

Tekst i foto Jacek Świderski

List Andrzeja Rozenek do represjonowanych

Warszawa, 16 lipca 2019 r.

 

Represjonowani! Koleżanki i Koledzy!

 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej.

Niestety ten miesiąc nie przyniósł dobrych wieści. Znany Wam i powszechnie szanowany pułkownik Wiesław Poczmański odszedł na wieczny odpoczynek. A jeszcze niedawno podziwialiśmy odwagę z jaką mówił o swojej służbie, o patriotyzmie i miłości do Polski, również tej Ludowej. Zainteresowanych odesłałbym do filmu dokumentalnego „W służbie narodu. Kulisy pracy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa” (reż. Andrzej Mańkowski, prod. Biały Smok Production, program 1, TVP SA 2015). Niestety, obraz ten na tyle rzetelnie przedstawia realia służby w PRL, na tyle mocno rozprawia się ze stereotypem „złego esbeka”, że doczekał się telewizyjnej cenzury i zalega półki archiwum TVP, nie doczekawszy się publicznej emisji. Nawet we wszystko pamiętającym internecie odszukanie „W służbie narodu...” jest bardzo trudne.

Pułkownika Wiesława Poczmańskiego pochowaliśmy 28 czerwca na warszawskich Powązkach wojskowych. W skromnej uroczystości pogrzebowej uczestniczyli przyjaciele zmarłego, jego Rodzina i delegacja Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z prezydentem Zdzisławem Czarneckim na czele.

Niewesoło również dzieje się w naszej sprawie. Największą szansę na rozprawienie się ze zbrodniczą ustawą z 16 grudnia 2016 roku upatrywaliśmy i nadal upatrujemy w głębokiej zmianie politycznej. Niestety siły opozycyjne nie potrafią się porozumieć. 38,5 procentowy wynik z wyborów do Parlamentu Europejskiego nazywają klęską. Zobaczymy, czy w październiku nie będą żałować i wspominać z rozrzewnieniem owych przeszło 38 procent. Rozdrobniona opozycja nie ma szans na zwycięstwo. Gdy piszę te słowa, wszystko jeszcze jest możliwe. Apelujmy więc do liderów partii politycznych, by w imię odpowiedzialności za Polskę stworzyli jak najszerszy blok pro-demokratyczny. Muszą do nich dotrzeć dwie prawdy: Z PiS-em naprawdę da się wygrać! Polska jest ważniejsza od partyjnych interesów i ambicji poszczególnych osób!

Pytacie, czy zamierzam startować w najbliższych wyborach. Mogę odpowiedzieć jednoznacznie: tak zamierzam kandydować. Jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czekam na decyzję władz partii z jaką koalicją pójdziemy do wyborów w październiku. Tak samo jak i Wy uważam, że dyskusje o formule startu opozycji trwają zbyt długo. Jeśli jednak ich efektem ma być szeroka lista partii opozycyjnych, warto okazać cierpliwość.

Aby nie pozostawiać was w ponurych nastrojach, załączam list otwarty, który do wiceministra Jarosława Zielińskiego napisali nasi koledzy z Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. List ukazał się też drukiem w tygodniku „NIE” i „Trybunie”.

 

Zawsze Wam oddany,

Andrzej Rozenek

Podziękowanie dla Posła Janusza Zemke

Szanowny Pan

Poseł dr JANUSZ ZEMKE

pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Panu za okazane wsparcie , zaangażowanie i wszelkie działania , które Pan podjął lub inicjował na rzecz środowiska mundurowego.

Od 1989 do 2009 nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz w latach 2009-2019 w Parlamencie Europejskim wyróżniał się Pan pracowitością , szacunkiem dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem ,w tym mundurowych. Służbę mundurowych , jej blaski i cienie poznał Pan pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz będąc przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zasiadając w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w której okresowo Pan przewodniczył poznał Pan całe spektrum zagadnień.

Jesteśmy przekonani, że Pana zaangażowanie , mądrość ,empatia i chęć działania społecznego zostaną docenione i wykorzystane w jeszcze wielu projektach.

Pana wiedza ,która tak chętnie się Pan dzieli była wsparciem merytorycznym dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną.

Dziękujemy Panu jak i europosłom:prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr Krystynie Łybackiej za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania 28.02.2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli pt.”Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”,dla 52 osobowej grupy z FSSM RP oraz zaproszonych eurodeputowanych z 4 komisji PE ,którzy uznali, że łamanie podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej.

Dziękujemy także Panu,jak i wym. europoslom za wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez wym.komisję rozmów z polskim Rządem na temat „ustawy represyjnej,która narusza zasady demokratycznego państwa prawa”.

Jesteśmy wdzięczni,że znalazł Pan czas i zechciał zaangażować się w nasze sprawy wśród rozlicznych inicjatyw podejmowanych przez Pana na rzecz rozwoju okręgu Kujawsko -Pomorskiego.

Czas spędzony w pana towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. Pana serdeczność i szczodrość pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

W dowód uznania Pana wieloletniej pracy dla środowiska mundurowego, okazywanej nam życzliwości oraz przyjażni jak również stworzenie mechanizmów merytorycznych i podejmowanych działań w obronie respektowania praw człowieka oraz godności i honoru mundurowych został

Pan wyróżniony najwyższym odznaczeniem Zarządu Głównego„Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”,na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach,który również przyznał Panu Posłowi „Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowicach”.

Powyższe odznaczenia Panu eurodeputowanemu Januszowi Zemke wręczyły w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przedstawicielki ZW SEiRP w Katowicach: Ewa Macek i Beata Wójcik.

Panie Pośle jest Pan naszym WIELKIM PRZYJACIELEM.

 

 

Opr. E. Macek i B. Wójcik

 

Podziękowanie dla Poseł Krystyny Łybackiej

 

 

Szanowna Pani

 

Poseł dr KRYSTYNA ŁYBACKA 

Pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Pani za okazane wsparcie , zaangażowanie i wszelkie działania , które Pani podjęła lub inicjowała na rzecz środowiska mundurowego. 

Od 1991 do 2014 nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz jako deputowana w Parlamencie Europejskim VIII kadencji wyróżniała się Pani pracowitością , szacunkiem dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem ,w tym mundurowych. 

Zaangażowanie Pani dostrzeżono w 2019 roku kiedy została Pani uznana za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez „The Parliament Magazine[. 

Pani wiedza była wsparciem dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną. 

Dziękujemy Pani,jak i europosłom:prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr Januszowi Zemke za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania pt.” Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz zaproszonym eurodeputowanym z 4 komisji PE,którzy uznali,że łamanie podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej. 

Dziękujemy także Pani jak i wym. europosłom za wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez KE rozmów z polskim Rządem w sprawie ustawy represyjnej,która narusza zasady demokratycznego państwa prawa.

 

Jesteśmy wdzięczni, że znalazła Pani czas i zechciała zaangażować się w nasze sprawy . 

Czas spędzony w Pani towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. Pani serdeczność pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. 

 

Opr. ZW SEiRP Katowice- E. Macek i B. Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Pszczyny 04.06.2019

Wycieczka do Pszczyny i Goczałkowic

 

W dniu 04 czerwca br. seniorzy Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach uczestniczyli w jednodniowej, autokarowej wycieczce do Pszczyny i Goczałkowic. Wycieczkę zorganizowała i przygotowała programowo szefowa zespołu seniorów Koła , Krystyna KUTA.

Przy wspaniałej czerwcowej pogodzie 26 członków z naszego Koła wyruszyło o godz. 09.00 z pl. Andrzeja w Katowicach. Na pszczyńskim rynku „wylądowaliśmy” o godz. 10.00, gdzie przed żarem słońca chroniły nas życzliwe kawiarniane parasole, chłodne napoje i smaczne lody. Wykorzystując sposobną chwilę zapoznaliśmy się z frapującą historią Pszczyny, której początki sięgają Polski Piastów w XII wieku.

Poprzez wieki przez Pszczynę prowadziły handlowe szlaki z południa Europy, przyczyniając się do rozwoju i bogacenia się miasta (prawa miejskie ok. 1498 r.) i jego mieszkańców. Szczytowym osiągnięciem tego okresu to ustanowienie w 1519 r. Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego, obejmującego także miasta Bieruń, Mikołów, Mysłowice a także 50 wsi własnych oraz 27 wsi rycerstwa lennego. W roku 1548 kwitnące państwo pszczyńskie kupił biskup wrocławski Baltazar PROMNITZ, tworząc ordynację, która przetrwała do 1765 r. Był to czas dalszego rozwoju miasta i okolicy, ale także czas wyniszczających wojen i pożarów. W ich wyniku ziemia pszczyńska przeszła w roku 1742 pod panowanie pruskie. W roku 1846 dobra pszczyńskie przejęła książęca rodzina von HOCHBERG, której rodowa rezydencja znajdowała się w Książu na Dolnym Śląsku. Nastąpił kolejny okres prosperity Pszczyny i okolicy, gdzie z towarzyskimi wizytami przebywały koronowane głowy z całej Europy, przyczyniając się do świetności pszczyńskiego pałacu i jego myśliwskiego charakteru. Ogromną uwagę zwiedzających przyciągają okazałe poroża zwierzyny płowej,w tym: jeleni, saren, danieli. Po I wojnie światowej, dzięki powstaniom śląskim i w wyniku Plebiscytu, ziemia pszczyńska powróciła do Macierzy. II wojna światowa oszczędziła w znacznym stopniu miasto i pałac z jego wyposażeniem, który w efekcie wieloletnich prac rewaloryzacyjnych jest dzisiaj perłą w kolekcji pałacowych rezydencji na Śląsku, dostępnych do powszechnego zwiedzania.

Przed bramą wejściową w obszar pałacowy wita gości słynna z urody i umiłowania polskości księżna Daisy czyli Maria Teresa Oliwia HOCHBERG von PLESS. Nasza obecność w pałacowych wnętrzach i otaczającym pałac parku dała nam satysfakcję poznawczą i poczucie godności dziejowej.

Drugim etapem naszej wycieczki były Goczałkowice ze swoją atrakcją przyrodniczą czyli ogrodami Kapiasa. Na powierzchni ponad czterech hektarów zgromadzono mnóstwo przepięknych roślin z wielu stron świata zestawionych w stylowych, tematycznych ogrodach: angielskim, francuskim, japońskim, skandynawskim, śródziemnomorskim, oczywiści polskim wiejskim itp., itd. Jest to miejsce, które można odwiedzać w każdej porze roku, podziwiać,czerpać inspirację, odpoczywać… gdzie wstęp jest bezpłatny. Zobaczysz raz, będziesz chcieć odwiedzać to miejsce wielokrotnie. POLECAMY.

My zjedliśmy tam również obiad, poczyniliśmy ogrodnicze zakupy i zmęczeni nieco upałem, wróciliśmy o 19.00 do Katowic.

Było miło, wesoło, sympatycznie. Dziękujemy Krysi za piękną wycieczkę do Pszczyny i Goczałkowic.

Fotorelacja z wycieczki w Galerii

List Andrzeja Rozenek do emerytów

16 czerwiec 2019 r., Warszawa

Represjonowani! Koleżanki i Koledzy!

 

    Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia ustawy represyjnej. Za nami trudny i pracowity czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się w naszą działalność. Kandydaci poczuli wsparcie z Waszej strony, są wdzięczni całemu środowisku, które jednoznacznie wsparło Koalicję Europejską. Pokazaliście, że można na Was liczyć.

    Ostateczny wynik wyborów wielu rozczarował. Zwycięstwo PiS dla emerytów mundurowych niewątpliwie jest bardzo złym sygnałem. Proszę, żebyście jednak zauważyli, iż osiągnięty przez zjednoczoną opozycję wynik (38,5 proc.) jest bardzo wysoki. To nie Koalicja Europejska zawiodła, tylko rządząca partia używając pieniędzy budżetowych i kłamliwej propagandy TVPiS, przeciągnęła na swoją stronę nowych wyborców. Determinacja z jaką pisowcy walczą o pozostanie przy władzy jest wprost proporcjonalna do niegodziwości, których się dopuścili.

    Środowisku represjonowanych mundurowych nie pozostaje nic innego, tylko jeszcze mocniej trwać przy opozycji, wspierać ją i wspomagać. Naszą szansą są jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Tylko wygrana opozycji daje możliwość przywrócenia ukradzionych świadczeń wszystkim represjonowanym, uzyskania przeprosin i ukarania winnych.

    Jak wiecie zdarzają się ostatnio pojedyncze pozytywne rozstrzygnięcia sądowe. Zwracam jednak uwagę, że są one nieprawomocne i zapadają w indywidualnych, specyficznych sprawach. Jest za wcześnie, żeby mówić o ukształtowaniu się jakiejkolwiek linii orzeczniczej. Ale oczywiście wszystkich sędziów, którzy orzekają zgodnie z prawem po naszej stronie, podziwiamy za odwagę i dochowanie wierności Konstytucji. Będziemy o nich zawsze pamiętać! Musimy też za wszelką cenę zachować jedność środowiska. Nasi przeciwnicy chcą podzielić mundurowych, licząc na podziały i wzajemne pretensje. Nie dajmy im tej satysfakcji, wszyscy represjonowani muszą być razem!

    Zdając relację ze swoich działań, serdecznie dziękuję za spotkania, które miały miejsce w ostatnim miesiącu. Pozdrawiam Wrocław, Opole i Strzelce Opolskie, Gdańsk, Lublin, Jarosław oraz Wałbrzych. Każde z tych spotkań było świetnie zorganizowane i inspirujące. Zaszczytem było u Was gościć.

    Przed nami czas najwyższego wysiłku. Wybory o kluczowym znaczeniu. Apeluję do Was, żeby potraktować ten okres priorytetowo. Kampania będzie krótka, ale zapowiada się bardzo ostro. Każdy może się włączyć. Instrukcji w jaki sposób to zrobić oczekujcie od FSSM i SLD.

    W następnym liście podam więcej szczegółów, póki co rozstrzyga się formuła w jakiej opozycja stanie do wyborów. Mam nadzieję, że zwycięży rozsądek i jedność.

    Zgodnie z oficjalnymi danymi FSSM, bezpośrednio w skutek ustawy śmierć poniosło 57 osób. Cześć ich pamięci! Zróbmy wszystko, żeby winni ponieśli odpowiedzialność, a tragiczna ofiara nie poszła na marne.

Andrzej Rozenek

 

 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądów

Jak opublikowała 10.06.2019 r. gazeta RZECZPOSPOLITA

 

Niezależnie od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądy okręgowe mogą rozstrzygać w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb PRL - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Ustawa z 16 grudnia 2016 r., na podstawie której automatycznie obniżono świadczenia wszystkim, którzy choć jeden dzień służyli w PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za służące totalitarnemu państwu, przewiduje, że od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sam Sąd miał jednak wątpliwość, czy przepisy ustawy w ogóle spełniają standardy konstytucyjne. Skierował więc pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego - sprawa zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt P 4/18.

NIE CZEKAJĄC NA WYROK TK

Zobacz więcej: Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądów

Nowa Książka Ewy Kassala

 

 

      3 czerwca 2019 roku zgodnie z zapowiedzią Ewa Kassala przedstawiła swoją nową książkę o fascynującej, legendarnej i tajemniczej kobiecie – Królowej SABY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W spotkaniu wzięli liczny udział członkowie naszego koła SEiRP w tym prezes Ryszard Purzyński oraz koła SEiRP z Sosnowca.

          Jak zawsze atmosferę spotkania zdominowana była tajemniczą opowieścią o legendarnej królowej jej przepowiedniach i proroctwach.

 

Więcej zdjęć z cyklu spotkań z pisarką do obejżenia w Galerii

Spotkanie 17.05.2019 Opole

         W dniu 17.05.2019 r. odbyło się w Opolu spotkanie emerytów mundurowych z przedstawicielami Koalicji Europejskiej - "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.   

         W spotkaniu tym wzięły udział przedstawicielki woj. śląskiego Ewa Macek i Beata Wójcik.   Przebieg spotkania napawa optymizmem i nadzieją, że zatryumfuje sprawiedliwość. 

 

Link do nagrania spotkania w Opolu   https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/349709269237496/UzpfSTEwMDAxNTk0MDgxMzU5Mzo0NjU2MTcyNDM5Nzk2MzI/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBvdMD9rqWwYBvsQMJ_PiUhDPJc2xrd5GSYr9EBCTHiozoWA25UiT7gnCbNUo7hrWHO1IB1hbhKosDW

Spotkanie 08.05.2019 Bielsko Biała

 K O L E J N E D E K L A R A C J E K O A L I C J I E U R O P E J S K I E J

 

N A S P O T K A N I U W B I E L S K U B I A Ł E J W D N I U 0 8. 0 5. 2 0 1 9 r.

 

Ś R O D O W I S K A E M E R Y T Ó W, R E N C I S T Ó W I I C H R O D Z I N

 

S Ł U Ż B M U N D U R O W Y C H W O J. Ś L Ą S K I E G O

 

                 Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach zorganizowali spotkanie 08.05.2019 r. w Bielsku Białej w sali Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, ul. Stojałowskiego 48 z Prezydentem FSSM RP - ZDZISŁAWEM CZARNECKIM i b. W-ce Premierem, b. Ministrem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, posłem -Tomaszem Siemoniakiem pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

 W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłanka na Sejm RP z PO, kandydatka z listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego – Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RP z PO-Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, przedstawiciel SLD z Bielska Białej - Przemysław Koperski, Sekretarz FSSM RP- Bogusława Łukaszewicz,gen. Tadeusz Frydrych z Straży Granicznej, gen. Michał Otrębski b. Komendant KGP w Warszawie,Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,I Wice Prezes ZW i Prezes Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach – Ryszard Purzyński,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Henryk Mikosz,a także W-ce Prezes ZW i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, prezesi, członkowie SEiRP woj. śląskiego, koordynatorzy ds. ustawy represyjnej, środowisko emerytów, rencistów, wdów Policji służb mundurowych, przedstawiciele SG, SW i Wojska, sympatycy środowiska emerytów mundurowych i mieszkańcy Bielska Białej i okolic. Ogółem było ok.100 osób.

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.. Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

  

Link do nagranie Video-KOD:    https://www.facebook.com/VidKOD/videos/755568241506144/UzpfSTM0Njc3NzA0OTAxOTgyMjo4NTY1NTU3MDgwNDE5NTE/

Zobacz więcej: Spotkanie 08.05.2019 Bielsko Biała

Ewa Kassala 16.05.2019

                    16.05.2019 r w sali konferencyjnej obok siedziby Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach SEiRP mieliśmy zaszczyt gościć pisarkę i podróżniczkę Ewę Kassala (Dorotą Stasikowską- Woźniak) .

              Dzięki niej chociaż na parę chwil przenieśliśmy się w tajemniczy i ekscytujący świat królowych starożytnego Egiptu. Barwna opowieść o życiu, radościach i troskach Kleopatry, Hatszepsut i Nefretete przybliżyły nam te władczynie i pozwoliła poczuć klimat tamtych czasów.

              Spotkanie przebiegało dynamicznie i z zaangażowaniem słuchaczy, którzy praktycznie wczuwali się atmosferę państwa faraonów.

 

 

Na zakończenie chętni mogli uzyskać egzemplarze powieści o tych królowych z dedykacjami pisarki.

 

  

Zdjęcia w zakładce GALERIA

Link do filmu ze spotkania  https://youtu.be/5pItwTdMSSE

 

List A Rozenka 16.05.2019

 

LIST ANDRZEJA ROZENKA DO REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW MUNDUROWYCH
16 maja 2019 r., Warszawa

Panie i Panowie!
Represjonowani i wspierający represjonowanych!

      W kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej piszę do Was by zdać relację z moich działań oraz wlać nieco otuchy w Wasze serca.
Od poprzedniego listu minęły cztery tygodnie, które wpisują się w kalendarz kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Sam nie startuję w tych wyborach, ale staram się wspierać kandydatów Koalicji Europejskiej, w tym w szczególności SLD.
      Chełm, Czarne, Legnica, Przemyśl, Warszawa, Częstochowa, Bydgoszcz i Radom to miasta w których mogliśmy się spotkać osobiście. Organizatorom spotkań, jak zwykle, dziękuję z całego serca. Przepraszam, że nie wszędzie gdzie mnie zapraszano mogłem dojechać, ale muszę jakoś łączyć działalność społeczną z zawodową.
W tej ostatniej również nie zaprzestałem walki o naszą sprawę. W tygodniku „NIE” pojawiły się artykuły o skutkach ustawy represyjnej, a w czasie moich wizyt w Superstacji i Polsat News starałem się zawsze ten temat poruszać.
      Kilka obserwacji wynikających z moich wyjazdów. Po pierwsze niestety widać narastające zniechęcenie i marazm. Po drugie, co jest w mojej ocenie sukcesem, znacząco wzrosło zainteresowanie polityków naszym tematem. Jest ich na spotkaniach coraz więcej, reprezentują praktycznie całą opozycję. Po trzecie pojawiają się niepokojące tendencje do dzielenie środowiska. Nie możemy się poddać złym nastrojom i podszeptom. Oby do jesieni! Mam nadzieję, że wtedy razem będziemy świętować powrót demokratycznego państwa prawa i zwrot ukradzionych świadczeń, oraz przywrócenie praw nabytych i ukaranie winnych.
A jest za co karać. Bezpośrednio w wyniku wprowadzenia tej zbrodniczej ustawy umarło 57 osób. To samobójstwa, zawały, porażenia, odstawienia leków, a nawet pożywienia. Blisko 1000 emerytów objętych działaniem ustawy odeszło z przyczyn naturalnych. Oni również nie doczekają sprawiedliwości. Cześć ich pamięci!
Teraz dobre informacje.
       8 maja w Poznaniu w pierwszej instancji zapadł wyrok w sprawie pani Elżbiety Przewoźniak z działu łączności. Sędzia w sposób jednoznaczny uznała, że należy naszą koleżankę wyłączyć spod działania haniebnej ustawy i oddać zagrabioną emeryturę. 15 maja, również w pierwszej instancji, zapadł wyrok w sprawie znanego wszystkim Wojciecha Raczuka. Tu również sędzia nie miała żadnych wątpliwości i podjęła decyzję o oddaniu i przywróceniu należnego świadczenia. Mój entuzjazm studzi jedynie fakt, że obydwa przypadku są szczególne. Pion łączności i milicjant z pionu kryminalnego to nie to samo co funkcjonariusz departamentu I, II, III czy IV, lub wielu innych wskazanych w ustawie instytucji. Poza tym niestety zdecydowana większość spraw odwoławczych jest nadal zwieszona. Ale cieszę się z każdego zwycięstwa naszych koleżanek i kolegów i gratuluję. Oby tak dalej!
       Na koniec prośba. 26 maja są wybory. Przy urnie nie może zabraknąć nikogo z nas. Nie może zabraknąć naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Mamy gwarancję, że żaden głos oddany na listę Koalicji Europejskiej nie zostanie zmarnowany. Wśród kandydatów KE łatwo znajdziecie tych, którzy Was wspierali, którym można zaufać. Nazwiska są Wam dobrze znane. Oby niedziela 26 maja zakończyła się radośnie i była ważnym krokiem do naszego wspólnego sukcesu. Tego życzę Wam i sobie!

Andrzej Rozenek

 

Spotkanie 06.05.2019 Częstochowa

K O L E J N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I   E U R O P E J S K I E J

 

N A   S P O T K A N I U    W   C Z Ę S T O C H O W I E    W   D N I U    0 6. 0 5. 2 0 1 9 r.

 

Ś R O D O W I S K A    E M E R Y T Ó W,    R E N C I S T Ó W    I     I C H     R O D Z I N

 

S Ł U Ż B    M U N D U R O W Y C H    W O J. Ś L Ą S K I E G O

 

 

        Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach,a także z b. Posłem na Sejm RP, W-ce Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem ( kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej)zorganizowali 06.05.2019 r. w Częstochowie w Hali Widowiskowej ul. Żużlowa 4 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. Posłem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM ROZENKIEM, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -TOMASZEM SIEMONIAKIEM i Prezydentem FSSM RP - ZDZISŁAWEM CZARNECKIM pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „. 

        W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłanka na Sejm RP z PO -Izabela Leszczyna,Poseł na Sejm RP - Wice Przewodniczący Nowoczesnej- Jerzy Meysztowicz, Poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, kandydat z listy Koalicji Europejskiej- do Parlamentu Europejskiego -Marek Balt, kandydat z listy KE do PO-Paweł Wojtunik(reprezentant środowiska mundurowego),Wice Prezydent FSSM RP, Przewodniczący ZG KZ EiR Służby Więziennej- Janusz Kwiecień,Członek GKR ZG KZ EiR -Służby Więziennej-Bogdan Mentlewiak, płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,a także W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek,bardzo liczne grono członków Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie z Prezesem -Konradem Ptakiem,koordynatorzy ds. ustawy represyjnej,środowisko emerytów,rencistów,wdów Policji służb mundurowych,przedstawiciele KOD z Częstochowy,sympatycy i mieszkańcy Częstochowy i okolic. Ogółem było ok.200 osób.

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

 

Link do nagrania https://youtu.be/4MXkD2exJIM 

Link do nagrania wideo KOD https://www.facebook.com/FSSM.RP/videos/425979298135409/

Link do TV ORION  https://pl-pl.facebook.com/telewizjaorion/

Zobacz więcej: Spotkanie 06.05.2019 Częstochowa

Wycieczka do Pszczyny

 

Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach organizuje wycieczkę do Pszczyny i Goczałkowic w dniu 4 czerwca 2019 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł. od osoby i obejmuje koszty autokaru, obiadu oraz wstępu z przewodnikami.

Zaplanowane jest zwiedzanie wnętrz XIX i XX wieku zamku książąt Pszczyńskich,

zwiedzanie ogrodów Kapias w Goczałkowicach.

Wpłaty na wycieczkę należy dokonać do 23 maja br. do Przewodniczącej Zespołu Seniorów lub wice przewodniczącej Grażyny Pikory w siedzibie zarządu koła w każdy czwartej w godz. 12 - 14

Kuta Krystyna - telefon kontaktowy 502 145 611

Protest nauczycieli

Do Nauczycieli,

Szanowni Państwo,

     My, emeryci służb mundurowych wyrażamy pełne poparcie dla Waszego protestu. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla odwagi nauczycieli, którzy zdecydowali się na tak radykalny krok, jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie, a której zdają się całkowicie nie zauważać rządzący.

    W pracy zawodowej, w przeszłości, część z nas była pedagogami, choć naszymi uczniami byli ludzie dorośli. Wszyscy zawdzięczamy bardzo wiele swoim nauczycielom i zdobytemu dzięki nim wykształceniu. My uczyliśmy się w czasach, gdy było ono naprawdę w cenie, a nauczyciele cieszyli się powszechnym szacunkiem.

    Dlatego w pełni rozumiemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na Was, przygotowujących młode pokolenie do życia w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Rozumiemy jednocześnie Waszą determinację w walce z degradacją zawodu nauczyciela, stale pogarszającą się sytuacją w polskiej oświacie.

     Brak reakcji rządzących na Wasze postulaty płacowe, a w efekcie podjęcie akcji strajkowej, uznajemy za oczywisty sposób upomnienia się o należne prawo do godnego życia i pełen determinacji krok w kierunku przełamania poczucia bezsilności.

    Zawrócenie polskiej edukacji z obecnego kursu, może się zacząć tylko od spełnienia nauczycielskich postulatów. Doceniony, lubiący swój zawód nauczyciel, szanowany przez uczniów i ich rodziców, będący partnerem dla przełożonych jest ważniejszy od całego, szeroko pojętego,  zaplecza  procesu nauczania.

     Życzymy wytrwałości w walce i pełnego zwycięstwa.

 -/Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP/-

Janusz ZEMKE odpowiada

 

Unia Europejska jest tutaj

 

Z JANUSZEM ZEMKE, posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego, rozmawia Nina Michalak

 

Janusz Zemke – prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), wcześniej poseł na Sejm RP i sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej 

  

Panie pośle, chętnie jest pan zapraszany przez media do komentowania zagadnień wojskowych i obronności. Uzbierał pan spory dorobek w tej dziedzinie – wskazując choćby na lata działalności w komisjach obrony narodowej Sejmu RP, a od 10 lat w Komisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) w Parlamencie Europejskim. 

Wspominając jeszcze kilka lat w roli sekretarza stanu MON, w okresie, kiedy Polska akurat wstąpiła do NATO, jest to niemały zasób poznawanych zagadnień. W Parlamencie Europejskim doszły jednak zupełnie nowe, nad którymi pracowałem w komisji SEDE, np. zapobieganie terroryzmowi w Europie, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii, ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego czy funkcjonowanie systemu Schengen. Codzienna niemała porcja studiowanych dokumentów europejskich na te tematy pozwala mi na bieżąco analizować sytuację w Unii. 

 Ma pan w PE jeszcze drugą dziedzinę zainteresowań, niosącą już bardziej praktyczne skutki dla Europejczyków. 

Tak, jest to praca w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN). Komisja ta opiniuje największe (finansowane z funduszy unijnych) inwestycje komunikacyjne w Europie, ale zajmuje się także bardzo konkretnymi projektami wpływającymi na codzienne życie obywateli półmiliardowej społeczności UE. Mój udział w debatach dotyczył np. zwiększenia bezpieczeństwa na drogach państw Unii, praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, transgranicznych usług doręczania paczek czy ochrony zwierząt podczas transportu w obrębie UE. 

Tylko niektórym posłom w Parlamencie powierza się rolę odpowiedzialnych za przygotowanie projektów unijnych aktów prawnych. Pan robił to wielokrotnie w imieniu swojej frakcji S&D. Co musi robić poseł sprawozdawca? 

Posłowie sprawozdawcy realizują swe obowiązki nieraz przez kilkanaście miesięcy. Przygotowują stanowisko całej grupy politycznej, w moim przypadku S&D, liczącej 186 europosłów z 28 krajów. W jej imieniu negocjują z pozostałymi frakcjami ostateczny kształt projektu unijnego prawa. Potem to trafia pod obrady Parlamentu. W minionej kadencji pracowałem m.in. nad zaleceniami dla wspólnego europejskiego obszaru lotniczego, bezpiecznego korzystania w Europie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych, a także nad rozporządzeniem o bezpieczeństwie lotniczym już po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii. 

Ta praca wymyka się spod statystyki, jaką często opisuje się aktywność posłów, czyli „najwięcej wystąpień”, „najwięcej zapytań”. 

– Uważam, że takie narzędzia pracy poselskiej trzeba wykorzystywać z sensem, kiedy stanowią uzupełnienie prowadzonego projektu, albo służą wyrażeniu swojej dezaprobaty czy poparcia. Od 2009 roku zabrałem głos w debatach plenarnych 326 razy i złożyłem 57 interpelacji i zapytań do Komisji Europejskiej… 

poproszę o jakiś przykład. 

– Wielokrotnie występowałem w Parlamencie i do Komisji Europejskiej w sprawie pilnego uruchomienia Funduszu Solidarności UE na pomoc w naprawie szkód spowodowanych w sierpniu 2017 roku przez gwałtowne burze i ulewy. Kataklizm najdotkliwiej dotknął miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie Parlament przyznał w 2018 r. na naprawę tych szkód 12 mln euro. Jest to realne wsparcie dla mojego regionu.

 

Zobacz więcej: Janusz ZEMKE odpowiada

Konferencja 21.03.2019 Katowice

M O C N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I   E U R O P E J S K I E J

N A   S P O T K A N I U   W   K A T O W I C A C H   W   D N I U   2 1. 0 3. 2 0 1 9 r.

Ś R O D O W I S K A   E M E R Y T Ó W,   R E N C I S T Ó W   I   I C H R O D Z I N

S Ł U Ż B   M U N D U R O W Y C H   W O J.   Ś L Ą S K I E G O

 

 

     Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z b. Posłem na Sejm RP, W-ce Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem (kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 21.03.2019 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. Posłem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM ROZENKIEM, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

     W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Poseł na Sejm RP z Nowoczesnej- W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, gen. Jan Pyrcak – b. Dyrektor Służby Więziennej, W-ce Przewodniczący ZG Służby Więziennej- Stanisław Jaguś, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk, Prezes Koła Miejskiego i I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Henryk Mikosz, a także W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Służby Więziennej.,

     Ogółem było ponad 150 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające.

 

     Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.. Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

  

Link do nagrania : Konferencja 21.03.2019 Katowice                                   Link do relacji "na żywo" Relacja z konferencji   dzięki Video - KOD

Zobacz więcej: Konferencja 21.03.2019 Katowice

Europosłowie domagają się reakcji w naszej sprawie

 

19.03.2019 W dniu dzisiejszym troje europosłów z S&D – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke – wystosowało pisma do przewodniczących KE J.C. Junckera i F. Timmermansa, informując o braku odpowiedzi na swoje wystąpienia do komisarz V. Jourovej.

 

Przypomnijmy, iż chodziło o korespondencję z 11 lipca 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustawy represyjnej przyjętej i wdrażanej w Polsce wobec funkcjonariuszy mundurowych z grudnia 2016 roku.

 

W piśmie do F. Timmermansa czytamy m.in.: "Zwracamy się do Pana Przewodniczącego bezpośrednio, jako do osoby prowadzącej w imieniu Komisji Europejskiej stałe rozmowy z władzami Polski w sprawie przestrzegania praworządności. Nadto, jest Pan kandydatem socjaldemokracji europejskiej, w tym naszym - na przewodniczącego Komisji Europejskiej w nowej kadencji. Jesteśmy przekonani, że podnoszona przez nas sprawa ma ważki wymiar prawny i ludzki, co wymaga zdecydowanych działań Komisji Europejskiej.".

 

List do przewodniczącego KE J.C. Junckera

 

List do wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa

Walne zebranie sprawozdawcze 2019

                                                                                                                                                                                                                          Katowice, 07 marca 2019 r.

 

  

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 01 marca 2019 r.

 

     W dniu 01.03.2019 r. w sali konferencyjnej KWP w Katowicach przy ul Lompy 19, odbyło się w godz. 11.00-14.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.

    Obrady otworzył Prezes Zarządu Koła Nr12 SEiRP w Katowicach - Ryszard PURZYŃSKI. Na wstępnie powitał wszystkich zgromadzonych na Walnym Zebraniu członków Koła dziękując im za liczne przybycie, co świadczy, iż działalność Koła jest przedmiotem żywego zainteresowania jego członków. Następnie Prezes powitał w imieniu własnym oraz zgromadzonych członków Koła przybyłych na obrady gości:

 

 1. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - insp. Pawła BARSKIEGO,

 2. Przew. Komisji Socjalnej EiR KWP w Katowicach - podinsp. Krzysztofa SZALĘ,

 3. Przew. NSZZ Policjantów KMP w Katowicach – st. asp. sztab. Jacka PROKOPA,

 4. Prezesa ZG SEiRP w Warszawie - Antoniego DUDĘ,
 5. Prezesa ZW SEiRP w Katowicach - Ryszarda MĘDRZYKA,
 6. Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Renatę KŁÓSKIEWICZ,

     Prezesów Zarządów Kół SEiRP w Częstochowie - Konrada PTAKA i w Bytomiu - Leszka LORENCA, z którymi Koło Nr 12 w Katowicach ma podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy. Przybyłych gości zebrani na sali powitali oklaskami.

 

    Z kolei Prezes przedstawił, pozostałych członków Zarządu za stołem prezydialnym: Wiceprezesów Koła Nr 12 - Ewę MACEK i Józefa GRYGIELA, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Nr 12 - Lucynę MISIARĘ, Skarbnika Koła - Małgorzatę KYRCZ oraz Przewodniczącego Zespołu Seniorów Koła - Krystynę KUTĘ.

    Następnie Ryszard PURZYŃSKI poprosił zabranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć członków Koła Nr 12, którzy w roku 2018 odeszli na „wieczną niebieską wartę”- Władysławy ZAPIÓR oraz Jana KARCZ.

    Z kolei przystąpiono do uroczystego uhonorowania insp. Pawła BARSKIEGO „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach” przyznaną na podstawie Uchwały nr 01/19 ZW SEiRP w Katowicach na wniosek Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach. Odznaczenie wręczyli prezesi ZW i ZK SEiRP, a wzruszony tym faktem Komendant Paweł BARSKI podziękował za wręczone mu odznaczenie deklarując jednocześnie dalszą, znaczącą współpracę ze Stowarzyszeniem.

    Następnie zapoznano zebranych z uchwała Zarządu z dnia 20 lutego 2019 r. ustanawiającą nowe wyróżnienie dla członków Koła, w postaci szklanej statuetki o nazwie „Zasłużony Senior” Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach, przeznaczone dla długoletnich członków Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd Koła w wym. uchwale wytypował pierwszych beneficjentów tego wyróżnienia w osobach:

- Henryka PYŻOWSKIEGO, l. 92,

- Juliana BODERY, l. 92

- Zbigniewa KRZESZOWSKIEGO, l. 91.

    Prezesi ZW i ZK SEiRP wręczyli te pierwsze Statuetki kolegom Henrykowi PYŻOWSKIEMU i Julianowi BODERZE, natomiast z uwagi na trudności w poruszaniu się Zbigniew KRZESZOWSKI odbierze Statuetkę w miejscu swojego zamieszkania.

                                     Link do nagrania: Walne zebranie sprawozdawcze 2019                                                              Zdjęcia można obejrzeć w GALERII                     

Zobacz więcej: Walne zebranie sprawozdawcze 2019

Podsumowanie współpracy z Silesia Tak Art

SILESIA TAK ART – podsumowanie współpracy

 

Wczoraj zakończyliśmy prezentację naszych twórców, a od dzisiaj przez kilka dni będziemy przedstawiać inne osoby związane z naszym stowarzyszeniem, które uczestniczą w plenerach lub w innych działaniach kulturalnych, a które niekiedy podejmują się niełatwych wyzwań organizacyjnych. Na pewno jedną z takich osób jest koleżanka Ewa Macek z Bytomia, która od 2016 roku jest związana ze Stowarzyszeniem Silesia Tak Art. Koleżanka Ewa jest animatorką kultury. Jej pasją jest organizacja różnych działań kulturalnych, m.in. plenerów plastycznych, spotkań z poezją oraz wystaw indywidualnych i zbiorowych różnych twórców oraz pasjonatów. Jej wiodącym hobby są przede wszystkim podróże, z których czerpie moc do pracy. Lubi zwiedzać świat ten bliski i daleki. Chętnie organizuje wycieczki krajoznawcze oraz imprezy integracyjne dla seniorów oraz dla twórców. Do tej pory była współorganizatorką trzech plenerów plastycznych, podczas których pełniła funkcję komisarza organizacyjnego, tj.kolejno: w 2016 roku w Bartkowej nad Dunajcem, w 2017 roku w Zakopanem oraz w 2018 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Uczestnicy plenerów na pewno zapamiętali olbrzymią ilość atrakcji w postaci wycieczek i spotkań, które szczelnie wypełniały czas i nie pozwalały nikomu na to, aby się nudził. W tym miejscu pragniemy podziękować naszej koleżance za jej pomoc i wkład w organizację wskazanych plenerów, w których duża część z nas miała okazję uczestniczyć. Ewo!!! cieszymy się, że spotykasz się z Naszą Tak-Art-ową Rodziną i z naszymi sympatykami oraz życzymy Ci wytrwałości, dobrego zdrowia i wszystkiego co najlepsze!:)

 

Zarząd Silesia Tak Art:)))

APEL DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

16 lutego 2019 Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt XIII 1 U 326/18, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) oraz zmienionej nią ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, ze zm.).

Od ponad roku sprawa nie została skierowana na rozprawę. Dalsze uchylanie się Trybunału Konstytucyjnego od jej rozpoznania – co istotne w składzie wolnym od wad prawnych – pogłębia negatywne i nieodwracalne skutki dla licznych uczestników postępowań sądowych w całym kraju. Staje się powodem wielu ludzkich tragedii, naraża Państwo Polskie na przyszłe negatywne konsekwencje prawne.

List Andrzeja Rozenek

 

List od Andrzeja Rozenka
16.02.2019 r. Warszawa
Koleżanki i koledzy!
Represjonowani!
Tak jak obiecałem, w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, piszę do Was, by zdać relację z tego co słychać w naszej sprawie.
Muszę na wstępie, z żalem, dopełnić smutnego obowiązku i poinformować, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez FSSM odnotowano 54 ofiarę ustawy represyjnej.
Cześć ich pamięci!
Dziękuję za Wasze reakcje na poprzedni list i zaproszenia do poszczególnych miast w całej Polsce. Wszędzie gdzie tylko zechcecie przyjadę.
17 stycznia odbyło się spotkanie w Przasnyszu. Organizator wywodzący się z naszego środowiska działacz SLD Jerzy Pałysa zaprosił tym razem nie tylko mundurowych. Udało się zgromadzić liczną publiczność, włącznie z burmistrzem Przasnysza. Omówiliśmy aktualny stan prawny i polityczny oraz skutki ustawy represyjnej. Dyskutowaliśmy też o bieżących sprawach politycznych. 
9 lutego odbyło się spotkanie w Rzeszowie. Tu również przyjęto otwartą formułę, ale na sali przeważali przedstawiciele środowiska emerytów mundurowych. Poza mną w spotkaniu uczestniczył prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki. Poruszono zarówno temat represjonowanych, jak i przyszłych działań demokratycznej opozycji. Sala została wypełniona do ostatniego miejsca. Organizatorem był Wiesław Buż, przewodniczący RW SLD w Rzeszowie.
Na obydwu spotkaniach dominowały głosy o konieczności zawiązania szerokiego porozumienia sił opozycyjnych, którego celem byłoby odsunięcie PiS od władzy i przywrócenie porządku demokratycznego. W zmianie politycznej uczestnicy spotkań upatrywali najpewniejszego sposobu odzyskania utraconych świadczeń emerytalnych i zadośćuczynienia.
Chcę też zwrócić Waszą uwagę na coraz liczniejsze głosy poparcia i zrozumienia płynące zarówno ze strony polityków, jak i dziennikarzy. Już nie tylko politycy SLD mówią o wielkiej krzywdzie, jaką wyrządzono mundurowym. Posłowie PO Tomasz Siemoniak i Bartosz Arłukowicz wspominali publicznie o naszej sprawie. Donośnie też wybrzmiał głos Pani redaktor Moniki Olejnik:
"Jarosław Kaczyński wraz ze swoimi ludźmi zdezubekizował służby mundurowe, zabierając ludziom nie tylko pieniądze, ale i honor. Pod nóż szły emerytury i renty bibliotekarek, księgowych, pielęgniarek, lekarzy, policjantów, którzy ścigali morderców, złodziei, bo tak się zdarzyło, że pracowali do 1 lipca 1990 r. dla złego systemu. Zdezubekizowano gen. Czempińskiego, dzięki któremu Polska zyskała 16,5 mld dolarów w nagrodę za to, że uczestniczył w brawurowej akcji, ratując agentów CIA w Iraku. Gen. Czempiński dostał nagrodę od George Busha, medal CIA, a od Jarosława Kaczyńskiego dostał..."
Grono osób, które wiedzą jak potwornie skrzywdzono emerytów mundurowych, stale się powiększa. To również Wasza zasługa. Nie ustawajcie proszę w aktywności na portalach społecznościowych, rozmawiajcie ze znajomymi sąsiadami i rodziną. Niech jak najwięcej ludzi wie i rozumie z jak nieludzką władzą mamy do czynienia.
Do końca PiS-owskiego rządu pozostało niewiele ponad 200 dni. Oby demokratyczna opozycja sprostała wyzwaniom jakie przednią stoją. Oby mądrość i pragmatyzm wygrały z emocjami i egoizmem. Tego życzę Wam i sobie.
Andrzej Rozenek

Posiedzenia Zarządu Koła w 2019

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE ŻE:

 

10.01.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

20.02.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

28.06.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

24.09.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

18.10.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

09.12.2019 O GODZ. 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu

Wystąpienie min. A. Milczanowiskiego przekazane Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Panu Franciscus Timmermans

W dniu 23 stycznie 2019 r. w  Krakowie w czasie Konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Panu Franciscus Timmermans   zostało przekazane wystąpienie min. Andrzeja Milczanowiskiego w sprawie skierowania do Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu Ustawy Represyjnej z 16 grudnia 2016 roku .

Poniżej tekst tego wystąpienia

milczanowski-nie-ustaje-w-obronie-represjonowanych

Informacja J. ZEMKE o dalszych działaniach europosłów

 Informacja o zamierzonych działaniach europosłów S&D ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r.Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów S&D ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z pytaniami dotyczącymi działań Komisji Europejskiej mających na celu przeciwdziałanie na poziomie Unii Europejskiej – przepisom ustawy represyjnej, pragnę przekazać poniższą informację.

9 stycznia br. wystąpiliśmy (wraz z K. Łybacką i B. Liberadzkim) do komisarz V. Jourovej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie zgłoszonych przez nas zastrzeżeń, że przyjęte regulacje krajowe w poważny sposób naruszają prawo Unii i zobowiązania traktatowe ciążące na państwach członkowskich (zakazujące m.in. stosowania praktyk dyskryminujących w zakresie zatrudnienia i pracy), a ponadto są sprzeczne z - fundamentalną w porządku prawnym UE - zasadą praworządności, gdyż w sposób arbitralny, na zasadzie ślepego wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej - odebrano dziesiątkom tysięcy osób świadczenia należne im za okres pracy i służby w legalnie działających organach państwa polskiego bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów i udowodnienia indywidualnej winy.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze od Pani komisarz odpowiedzi. Jesteśmy jednak zdeterminowani i dlatego - w sytuacji, gdy odpowiedz ta nie napłynie w ciągu najbliższego miesiąca, wystąpimy (B. Liberadzki, K. Łybacka, J. Zemke) do przewodniczącego Komisji Europejskiej z dwiema sprawami.

 • Po pierwsze – z wnioskiem o włączenie kwestii skandalicznej ustawy represyjnej do agendy rozmów między KE a polskim rządem dotyczącym naruszenia praworządności w Polsce (kwestia ta była już poruszona we wcześniejszych naszych pismach).

 • Po drugie – z wnioskiem, by Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ze skargą na naruszenie przez przepisy ustawy represyjnej zobowiązań traktatowych ciążących na Polsce, gdyż – jak wspomniałem wcześniej – jesteśmy przekonani, że ustawa ta narusza podstawowe wartości i nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od obowiązującego prawa Unii Europejskiej, w tym Karty Praw Podstawowych. Co więcej, zwrócimy się, by Komisja Europejska wraz ze skargą (której rozpatrywanie może być długotrwałe) wniosła również do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych (tj. zabezpieczenie) i zobowiązanie władz państwa polskiego do bieżącego wypłacania emerytur i rent byłym funkcjonariuszom – w wysokości ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r.

Z pozdrowieniami,

Janusz ZEMKE

Bruksela, 24 stycznia 2019 r. 

 

 

  

  

Wycieczka do Częstochowy 12.01.2019

 

P O D P I S A N I E    P O R O Z U M I E N I A     K O Ł A    M I E J S K I E G O

N R  1 2   S E i R P   w   K A T O W I C A C H

z   K O Ł E M   N R 3 0   S E i R P   w  C Z Ę S T O C H O W I E

i    W S P Ó L N E    Z W I E D Z A N I E

K L A S Z T O R U   N A   J A S N E J   G Ó R Z E

 

 

W dniu 12.01.2019 r. Członkowie Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach wraz z Członkami Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie spotkali się na Jasnej Górze, w celu zwiedzenia klasztoru. W wycieczce uczestniczyło ogółem-29 osób.

Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczestnicy wycieczki zwiedzili Bazylikę i Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z XVII w..Należy podkreślić,że podczas zasłonięcia wym. Obrazu towarzyszą intrady(uroczysty hejnał). Jedną z 9-ciu melodii skomponowanych przez watykańskiego kapelmistrza -ks. Wawrzyńca Perossiego w 1908 r. gra zespół składający się z Ojców Paulinów. Ponadto Członkowie Koła SEiRP z Częstochowy okazali się bardzo dobrymi przewodnikami i zwiedziliśmy jeszcze: Salę Rycerską, Muzeum 600 Lecia, Arsenał (zbrojownię). Szczególne wrażenie wywarł na zwiedzających: Jasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich oraz obraz „Golgota Jasnogórska” autora -Jerzego Dudy-Gracza namalowany w latach 2000-2001. Dużym zainteresowaniem cieszył się Skarbiec z XVII w. z różnymi kosztownościami ze złota i srebra,w tym: kolekcja różańców składanych przez królów ( Bonę i Jana III Sobieskiego).

Ukoronowaniem wspólnego pobytu zaprzyjaźnionych 2 Kół SEiRP było wspólne zdjęcie na dziedzińcu klasztoru Jasnej Góry. Przechodząc przez kolejne Bramy: Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Boskiej Bolesnej, Lubomirskich i Wałowej uczestnicy wycieczki zwiedzili fortyfikacje (wały) wokół klasztoru, pomnik Jana Pawła II(wys. ponad 4 m) oraz panoramę miasta Częstochowy w białej połaci śniegu. Uwieńczeniem pobytu na Jasnej Górze było zwiedzenie przepięknej,uroczej, ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej,która wywarła na Gościach ogromne wrażenie.

Następnie grupa udała się do Restauracji „Ewita” w Częstochowie na uroczysty obiad i podpisanie Porozumienia o wzajemnej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez: Wice Prezes Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach- Ewę Macek i Prezesa Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie- Konrada Ptaka.

Pow. Porozumienie dot. wzajemnej współpracy m.in. poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i ich rodzin, wzajemnej komunikacji w opracowaniu wprowadzania w życie inicjatyw zmierzających do zmiany niekorzystnych przepisów dla emerytów,rencistów i ich rodzin,aktywnym propagowaniu wśród Policjantów działań podejmowanych przez SEiRP na rzecz środowiska policyjnego. Ponadto zawarte Porozumienie dotyczy wspólnego organizowania:spotkań integracyjnych,wycieczek,wczasów krajowych i zagranicznych,imprez sportowo-oświatowych.

Spotkanie przebiegło do późnych godzin wieczornych w bardzo miłej atmosferze i przepysznym obiedzie. Aż było żal odjeżdżać po dniu pełnym bogatych wrażeń.

Należy podkreślić, że Koleżanki i Koledzy z Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie przygotowali bardzo dobrze pod względem organizacyjnym wym. spotkanie integracyjne.

 

 

Zarząd Koła                                                                                                                             Zdjęcia w Galerii

List Andrzeja ROZENEK do emerytów

 

 

Koleżanki i Koledzy!

Dziś mija 25 miesięcy od uchwalenia przez Sejm RP ustawy represyjnej. Jak wiecie w jej efekcie śmierć poniosły co najmniej 53 osoby, a pozostali zostali skazani na życie w nędzy i publicznie napiętnowani.

Od przeszło dwóch lat staram się wraz z moimi przyjaciółmi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i innymi organizacjami, robić wszystko co w ludzkiej mocy, żeby opinia publiczna dowiedziała się o krzywdzie emerytów mundurowych. Wspólnym wysiłkiem zebraliśmy ponad 250 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który 22 marca 2017 roku miałem zaszczyt prezentować. Doprowadziliśmy do jednomyślnego głosowania opozycji demokratycznej za naszym projektem. Dzięki eurodeputowanym z SLD byliśmy szeroką delegacją poszkodowanych w Parlamencie Europejskim, gdzie wysłuchano nas z uwagą i przerażeniem. Mogliśmy też osobiście porozmawiać, gdyż od wiosny 2016 roku do dziś, byłem na Wasze zaproszenie na 73 spotkaniach w całej Polsce.

Wiem z licznych sygnałów jakie do mnie docierają, że jest potrzeba kolejnych spotkań w terenie. Jak już wielokrotnie deklarowałem sprawa ustawy represyjnej jest moim priorytetowym zadaniem i nie mam zamiaru jej odpuszczać, aż do definitywnego rozstrzygnięcia na korzyść środowisk mundurowych, tzn. wypłacenia odszkodowań w postaci zaległych świadczeń z odsetkami, przywrócenia świadczeń oraz przeprosin ze strony władzy wykonawczej i IPN. W związku z tym informuję, że w najbliższym czasie planuje ponowny objazd kraju, by spotkać się z Wami i podyskutować o najbliższych gorących politycznie miesiącach. W objazd ten włączy się europoseł Janusz Zemke, wielki przyjaciel i obrońca mundurowych.

O spotkaniach i terminach będziemy informować Was tą drogą. Proszę też o Wasze sugestie, gdzie trzeba przyjechać. Zrobimy wszystko, by nie zawieść Waszych oczekiwań. Proszę też, żebyście z treścią tego listu zapoznali szerokie grono wszystkich represjonowanych.

W dniu 25 miesięcznicy przegłosowania zbrodniczej ustawy represyjnej życzę Wam wytrwałości. Niestety sprawdzają się nasze przypuszczenia, że droga sądowa będzie długa a nawet praktycznie zamknięta. Cała nadzieja w zmianie politycznej, która ma szansę nastąpić już jesienią tego roku. By tak się stało potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich środowisk pro-demokratycznych, w tym środowiska emerytów mundurowych. Liczę, że porozmawiamy o tym i innych ważnych sprawach na spotkaniach w Polsce. Do zobaczenia!

 

Andrzej Rozenek

 

Dieta Seniorów

         W dniu 16.01.2019 r. w Katowicach ul. Kopernika 14 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie Zespołu Seniorów naszego koła z dietetyczką panią mgr. Anną Pisulak - Kubicą.

         Tematem spotkania było "Dieta czyni cuda" - Piramida żywieniowa. Wykład połączony był z własnoręcznie przygotowywaniem 3 rodzajów cocktaili i 3 past dietetycznych. Produkty zostały zakupione przez przewodniczącą Zespołu a urządzenia takie jak blendery, naczynia czy tace zorganizowali członkowie koła we własnym zakresie. W spotkaniu wzięło udział 26 osób. 

         W czasie konsumpcji przygotowanych potraw były rozmowy, wymiana przepisów oraz chęć organizowania następnych warsztatów kulinarnych.

NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r.

NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r.

Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw Człowieka.

1) Ustawa powoduje powtórne karanie zbiorowe funkcjonariuszy Państwa Polskiego pomimo, że nie zostali oni skazani żadnymi wyrokami sądowymi jak i nie przypisano im żadnej winy. Tym samym nie popełnili żadnego przestępstwa, a więc przeciwnie byli wielokrotnie wynagradzani. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo powinien zostać osądzony i ukarany indywidualnie. Ustawa dotyka ok.40 tys. emerytów, rencistów, wdowy i sieroty.

2) Zgony-prowadzona jest tzw. Biała Księga. Na dzień dzisiejszy odnotowano 52 zgony
(14 samobójstw, pozostałe to: zawały serca, udary, wylewy). W obecnej chwili badane są kolejne zgony. Wiele osób w wyniku tej ustawy zostało inwalidami.

3) Drastyczne obniżenie emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Kształtują się w przedziale od 854,00 zł. netto do 1.716,00 zł. netto. Maksymalnie obniżono je o 80% (szczególnie tym emerytom i rencistom pracujących do 1990r. i wdowom, których mężowie pracowali również do 1990r. Nawet, gdyby ktoś pracował dalej to i tak nie będzie miał podniesionej emerytury. Takie ograniczenie stwarza grupę ludzi wyklętych, a wręcz „podludzi” tak jak wprowadził to Hitler w ustawach norymberskich 1933r. To ustawa segregacyjna, objęci nią funkcjonariusze nie mają praw ogólnych.

4) Obniżenie współczynnika emerytalnego. W pierwszej ustawie z 2009r. obniżono współczynnik za każdy rok pracy przepracowany w organach bezpieczeństwa do 0,7%. Osoby, które pracowały tylko do 1990r. otrzymały najniższe emerytury. Obecna ustawa zmienia przelicznik na 0% za pracę do 1990r. (przestępcy odsiadujący wyroki w zakładach karnych mają 0,7%,a jeśli w tym czasie pracują to 1,3%). Objęci ustawą funkcjonariusze i ich rodziny, którzy nigdy nie byli sądzeni i skazani są więc w o wiele gorszej sytuacji niż mordercy i gwałciciele.

5) Odbieranie rent inwalidzkich, które orzeczone były przez Wojewódzkie Komisje Lekarskie MSWiA. Nawet, gdy inwalidztwo powstało po 1990r. i w związku ze służbą to i tak odbierane są renty (np. w wyniku strzelaniny w Magdalence).

6) Odbieranie rent rodzinnych. Były Minister MSWiA- M. Błaszczak podawał w środkach przekazu publicznego, że wysokość rent rodzinnych jest w wysokości średniej krajowej i wynosić będzie ok.1700 zł. brutto, co jest nieprawdą, bowiem wdowy po funkcjonariuszach, którzy małżonkowie pracowali do 1990r. otrzymują 850 zł. netto. Sytuacja życiowa tych osób przedstawia się bardzo dramatycznie (zwłaszcza osób samotnych), ponieważ każda z nich musi zmagać się z konsekwencjami decyzji o drastycznym obniżeniu przyznanego świadczenia (prawa nabytego na stałe, jest własnością). Większość z nich boryka się z problemami życia codziennego, najczęściej są to osoby niepełnosprawne. Osoby te są w zaawansowanym wieku emerytalnym i nigdzie nie znajdą zatrudnienia. Dodatkowym obciążeniem psychicznym jest świadomość napiętnowania ich bliskich jako funkcjonariuszy SB, pomimo, że nie można przypisać im żadnej winy.

7) Odwrócenie zasady domniemania niewinności. Odgórnie wszystkich funkcjonariuszy uznaje się winnych i jeżeli chcieliby się odwołać to muszą udowadniać, że są niewinni.

8) Niedotrzymanie umowy. Funkcjonariusze, którzy przeszli pozytywną weryfikację nie są na równi traktowani z funkcjonariuszami zatrudnionymi po 1990r. Szereg emerytur zabierana jest za pracę po 1990r. Gdyby wtedy podjęli pracę poza resortem i nie poddali się weryfikacji to dzisiaj nie zabrano by im emerytur i rent.

9) Zabieranie praw nabytych. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne to prawa nabyte, a nie przywileje. Zostały one naliczone na podstawie przepracowanych lat i z uwzględnieniem trudnych warunków. Była to służba w niewymiarowym czasie pracy, czasami nawet po kilka dni i z narażaniem życia. Zasady nabywania emerytur mundurowych obowiązują od 1990r.,a nagle rządzący zmieniają zasady dla grupy „podludzi” po 27 latach.

10) Brak przygotowania pomocy osłonowej, szczególnie dla osób samotnych (Fundusz Socjalny MSWiA jest doraźny, tj. 2-3 razy w roku i zbyt niski, aby roztoczyć pomocą ok.40 tys. osób objętych represją).

11) Brak pomocy MOPS, MOPR (kwota 854 zł. netto jest za wysoka, aby udzielić jakiegokolwiek dodatku). Renta czy emerytura w wymienionej kwocie jest znacznie niższa niż koszt pobytu w ośrodku pomocy społecznej.

12) Wykluczenie osób objętych ustawą represyjną w zatrudnieniu w resorcie budżetowym (UM,UG, PZŁ, urzędy celno-skarbowe, uczelnie).

13) Brak wydania pozytywnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie art. 8a (akt łaski).

14) Brak wysyłania z wojewódzkich Zakładów Emerytalno-Rentowych MSWiA odwołań od decyzji emerytalnych i rentowych . Wiele osób wyroków nie doczeka.

15) Bezterminowe zawieszenie spraw w SO w Warszawie (złożenie zapytania Sędziego do TK w sprawie konstytucjonalności wymienionej ustawy)

16) Szkalowanie. Partia rządząca przedstawia osoby objęte ustawą represyjną w bardzo złym świetle. Ubecy, esbckie wdowy, mordercy ,oprawcy, kaci, gorszy sort to tylko niektóre epitety. Tymczasem wszyscy żyliśmy i pracowaliśmy w czasach PRL-u i nikt nie miał wpływu na to kiedy się urodził i w jakich czasach przyszło mu żyć. SB to ochrona naszej gospodarki, to powstanie bazy PESEL, ochrona naszych osobistości świata (zabezpieczenie wizyt Papieża, Prezydentów i innych osób), ochrona i zdobycie najnowszych technologii w tym m.in. lekarstw, itd., a nie tylko walka z wewnętrzną opozycją do obecnego wtedy Rządu. Skandalem jest, że ustawodawca uznał, że objęci ustawą „represyjną” pracowali na rzecz państwa „totalitarnego”, a termin ten budzi wiele wątpliwości natury prawnej.

17) Ustawa godzi w godność, honor mundurowych i ich rodzin.

18) Ustawa godzi w: zaufanie obywatela do państwa i prawa; do zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia egzystencji, sprawiedliwości społecznej zagwarantowane w Konstytucji RP.

19) Zubożenie osób samotnych, brak środków do życia może doprowadzić do bardzo wielkiego problemu, mianowicie: bezdomności i samobójstw. Jest to ustawa eutanazyjna.

20) Nierówne traktowanie przez Rząd seniorów, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, wdowy i sieroty.

21) Łamanie praworządności w kraju wg Unii Europejskiej i PE. Nie ma kraju, gdzie współczynnik emerytalny/rentowy jest 0%.

 

opr.E.M.

 

Nowe naliczenie zaległego ekwiwalentu za urlop - wyrok TK

        W związku z orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Zarząd Główny NSZZ Policjantów przygotował poradnik oraz wzór skargi o wznowienie postępowania. Poniżej zamieszczamy do wykorzystania informację w zakresie postępowania oraz edytowalny wzór skargi o wznowienie postępowania w zakresie ustalenia należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Wznowienie postępowania może w przypadku orzeczenia nastąpić tylko na wniosek zainteresowanej strony, a organy nie będą działać z urzędu. Skarga o wznowienie powinna czynić zadość wymaganiom formalnym: wskazywać stronę wraz z jej adresem, organ do którego jest kierowana, żądanie wznowienia postępowania i ponownego przeliczenia należnego ekwiwalentu z uwzględnieniem właściwego mnożnika, krótkie uzasadnienie i być podpisana.
        Skarga jest wolna od opłat i powinna być wniesiona do właściwego Komendanta Miejskiego, Powiatowego, Wojewódzkiego Policji, który wydał pierwotną decyzję w sprawie ekwiwalentu urlopowego. Zazwyczaj będzie to Komendant jednostki, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed odejściem ze służby.
       W uzasadnieniu skargi należy wskazać na niekonstytucyjność art. 115a ustawy o Policji i zapadłe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku, sygnatura akt K 7/15, które stanowi samodzielną podstawę wznowienia postępowania.
       Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się wprost jaki mnożnik dla funkcjonariuszy Policji będzie właściwy. Wskazał jedynie, że należy skorelować ten mnożnik z wymiarem służby i sposobem ustalania wymiaru urlopu. W innych służbach mundurowych mnożnik ten wynosi 1/21 lub 1/22. Z pewnością powyższa kwestia wymaga uregulowania ustawowego i będzie przedmiotem sporów przed sądami administracyjnymi.

 

Druki do pobrania na stronie  http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2018/11/07/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wzor-skargi-o-wznowienie-postepowania/

 

Warsztaty z komponowania florystycznego wiązanek 17.10.2018

 

Seniorskie Warsztaty Tematyczne.

W dniu 17 października br. w Katowicach przy ul. Lompy 19, w sali konferencyjnej obok naszego pomieszczenia klubowego, odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne zespołu seniorskiego skupiającego członków naszego Koła. Przebiegły one pod nazwą :

 

Komponowanie florystyczne wiązanek kwiatowych”.

 

Animatorką warsztatów była profesjonalna florystyka p. Ewa KMIOTEK, nota bene, córka szefowej zespołu seniorskiego, pani Krystyny KUTA. W zajęciach wzięło udział szereg naszych koleżanek przy dopingu czterech panów, którzy pełnili funkcje wybitnie transportowo-dopingowe.

Celem warsztatów było zapoznanie się z technikami formowania wiązanek kwiatowych i stworzenie stroików na święto zmarłych. Efekty prac naszych koleżanek demonstrujemy w materiale fotograficznym.

Początki zwykle są trudne, ale…. podobno apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc optymistycznie patrzymy w przyszłość.

W następnych warsztatach będą tworzone fantazyjne nakrycia głowy. Być może także męska asysta znajdzie swój sposób na miłe spędzenie czasu w pomieszczeniu klubowym.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach.

 

Pamiętajmy : nie bądź sam, wyjdź do ludzi.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

 

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP 

PŁOŃSK 26 – 27 października 2018 r.

 

W dniach 26 – 27 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SEiRP, który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań ia na kolejną czteroletnią kadencją. 

W pracach zjazdu uczestniczyło 71 delegatów ( na 75 wybranych) w związku z czym postanowienia Zjazdu uzyskały status prawomocnych decyzji. 

Z woj. śląskiego było 6 delegatów, wśród nich: Antoni Duda, Henryk Borowiński, Ryszard Mędrzyk, Ewa Macek, Edward Lesiewicz i Arkadiusz Rogala. 

W toku obrad Zjazdu udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz. 

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany dotychczasowy Prezes kol. Antoni Duda. 

W skład siedmioosobowego Prezydium, oprócz Prezesa weszli: 

- Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki , Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński, Wojciech Trzeciecki 

Wybrano również siedmioosobową Komisję Rewizyjną której przewodniczącym został kol. Ireneusz Koczan, a także przyjęto ostateczną wersję Statutu i Uchwałę Programową Zjazdu.

 

 

   

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Dress for Success Poland

 

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się 10 jubileuszowa konferencja Dress for Success Poland w Katowicach w hotelu „Novotel”.

Dress for Success Poland jest organizacją non profit,która na całym świecie pomaga kobietom w poszukiwaniu pracy,pomaga stanąć kobietom na nogi.Kobiety,które osiągnęły sukces pomagają tym,które znalazły się na życiowym zakręcie. Dyrektorem Generalnym jest Pani Dorota Stasikowska- Wożniak a Przewodniczącą Rady Patronackiej – Pani dr Ewa Piaskowska.

Dress dor Success Poland wspiera kobiety w poszukiwaniu pracy,organizuje im bezpłatne szkolenia,warsztaty,podnoszące samoocenę,daje wsparcie psychologiczne,pomaga przygotować CV,przygotowuje do spotkań przed kamerą czy wystąpień publicznych,prezentacji.

Nazwa Dress for Success Poland – to sukienka do sukcesu i bierze się stąd,że uczestniczki programu uczą się nawet,jak wygladać, ubierać profesjonalnie.

Na tegorocznej konferencji można było zobaczyć prezentację 10 letnią organizacji pracy w Polsce. Przez te lata przewinęło się 1100 kobiet,z których wsparcie otrzymało 75 %,wróciły na rynek pracy.

Beneficjentki Roku (laureatki z poprzednich lat), podzieliły się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami. Beneficjentką 2018 roku została-Joanna Dwojewska z Poznania, która od 2 lat prowadzi z sukcesem własny gabinet refleksologii.

Gośćmi konferencji były także: Pani Prezydentowa-Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji Porozumienie bez Barier, patronka Dressu, posłanka -Kamila Gasiuk-Pihowicz, patronka Dressu i laureatka tytułu Dama Roku 2017.

Dyrektor Generalna- Dorota Stasikowska-Wożniak,która przez 10 lat kieruje pracą Dress for Success Poland,z rak Pani Prezydentowej-Jolanty Kwaśniewskiej otrzymała tytuł „Lady of the Decade”- Kobiety Dekady.

Zarząd Dress for Success Poland zaprosił dużą ilość gości a wśród nich:współwłaścicielkę firmy „Oceanic” S.A.- Dorotę Soszyńską, współpracowników,wykładowców z uczelni, z warsztatów,władze samorządowe,przedstawicieli środowiska Seniorów i grupę Kobiet z warsztatów wrześniowych- członkinie SEiRP z Katowic i Sosnowca:Ewa Macek,Beata Wójcik,Jolanta Piętka, Alicja Przybylak,Ewa Kwaśniak,Jolanta Raczyńska i Jolanta Foryś. Szkoda,że nie mogły przybyć na wym. Galę pozostałe koleżanki warsztatów.

Delegacja naszych członkiń SEiRP z Katowic i Sosnowca wręczyły Pani Prezydentowej-Jolancie Kwaśniewskiej,prezesce „Porozumienia bez barier” i Pani Dyrektor Generalnej Dress for Success Poland - Dorocie Stasikowskiej-Wożniak bukiety kwiatów i Listy z Gratulacjami Jubileuszu 10 lecia,życząc dalszej owocnej działalności na rzecz Kobiet w Polsce,w których jest ogromna Siła.

Ponadto podziękowały za ogromne wsparcie, przeszkolenie w warsztatach w celu przygotowania do podjęcia nowych miejsc pracy i zaproszenie na wym. Galę.

Goście wysłuchali również koncertu”Gdzieś tam za tęczą” w wykonaniu Izabeli Migocz(sopran).

Konferencję prowadziła Maria Zawała z TVS.

Taki wspaniały wieczór w wym. towarzystwie był ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem dla wym. Koleżanek z naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/10-lat-dress-for-success-w-polsce-zdjecia-konferencja-rocznicowa-w-katowicach/ar/13564370

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć na naszej stronie.

 

 

Opr.Ewa Macek

Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK cd.

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ

SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

ZARZĄD

03-446 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 pok. 368 B

KRS 0000342738 NIP 1132826106

 

 

                                                                                                                                                                                                         Warszawa, dnia 18 października 2018 r.

 

Śmieszno, i straszno!Jako Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podobnie jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów, z uwagą obserwowaliśmy „fascynującą tragikomedię w pięciu aktach” wystawioną nam przez partię, nazywającą siebie przewrotnie „Prawo i Sprawiedliwość”.  Jak to w teatrze, nawet kiepskim, kurtyna kiedyś opada i przychodzi czas na oceny i recenzje. Spróbujmy więc dokonać takiej recenzji, oczywiście z uwzględnieniem wątku prawnego, czyli materii, która jakoś szczególnie nie ekscytuje ekipy obecnie rządzącej. Zrobimy to w układzie chronologicznym.

Akt I. W dniu 4 października br. zbiera się na posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, która, na prośbę Marszałka Sejmu, ma wydać Opinię w sprawie pytania prawnego skierowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Opinia taka, głosami posłów PIS, zgodnie z poglądem przedstawionym przez Biuro Analiz Sejmowych, została w tym dniu uchwalona. Czytamy w niej, najogólniej rzecz ujmując, że ustawa emerytalna zmieniona ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. jest zgodna z Konstytucją RP. Wątpliwości Komisji, co do zgodności z Konstytucją, wzbudził jedynie art. 15 c ust. 2 i 3 w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po dniu 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS  i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą w Policji. Przekładając to na język powszechnie zrozumiały można przyjąć, że Komisja zarekomendowała Marszałkowi Sejmu zaprezentowanie takiego stanowiska w trakcie rozprawy przed „Trybunałem Konstytucyjnym”. A jak do tego doszło? Otóż w ramach standardowej procedury, określonej w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,  Prezes „TK” wystąpiła do zainteresowanych uczestników postępowania, tj. Sejmu oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o złożenie pisemnych stanowisk w tej sprawie. Dlaczego sprawa ta trafiła akurat do Komisji Ustawodawczej? Wynikało to z jej Kompetencji określonej w Załączniku do Regulaminu Sejmu RP.

Akt. II. W dniu 5 października br. Marszałek Sejmu, w wystąpieniu  do Prezes „Trybunału Konstytucyjnego”, będącym formą przedstawienia stanowiska Sejmu w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie, nie miał już wątpliwości i uznał kategorycznie, że art. 15c ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Nawiasem mówiąc dziwne jest to (jak piszą niektóre media), że uznanie oczywistości wymagało takiego stanowiska drugiej osoby w Państwie, oczywiście pożądanego, lecz spóźnionego o ponad dwa lata. W każdym razie, na tamtą chwilę, chociażby dla części z nas, sprawy szły w pożądanym kierunku. Podkreślmy jednak wyraźnie, że rozwiązaniem jedynie słusznym i całkowitym byłoby bezwarunkowe wyłączenie przepisów ustawy represyjnej z porządku prawnego RP.

Zobacz więcej: Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK cd.

1.10.2018. Obywatelski Parlament Seniorów

 

1 października 2018 r. w muzeum POLIN w Warszawie z udziałem delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).

Zasadniczym tematem Sesji była: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Obrady prowadziła przewodnicząca OPS, pani Krystyna Lewkowicz. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu; Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; wiceprezes NIK; prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent m. st. Warszawy; dr Mariusz Saganowski, ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Związku Powiatów Polskich i Uniwersytetu Warszawskiego.

Będąc delegatem i uczestnicząc po raz trzeci w obradach reprezentuję zawsze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego oraz Śląską Delegaturę OPS. Dla mnie osobiście i nie tylko, jednym z ciekawszych tematów i może najważniejszym to opieka geriatryczna, która w skali kraju jest ogólnie słaba, a pacjenci pozostawieni są najczęściej samym sobie. Ten problem będzie niestety narastał m. in. z powodu starzenia się naszego społeczeństwa. Dobrym przykładem systemowej opieki geriatrycznej są Niemcy, gdzie powstała sieć oddziałów geriatrycznych współpracujących z lekarzami rodzinnymi i opiekunami rodzinnym. To przynosi efekty. Aby w Polsce opieka geriatryczna była rozwijana i na przyzwoitym poziomie muszą pójść naciski społeczne ze strony pacjentów, potencjalnych pacjentów, środowisk skupionych w uniwersytetach III wieku, radach seniorów, organizacjach senioralnych i nie tylko. Najwyższy czas, by do takiego działania przystąpić. Siła ruchu senioralnego leży bowiem w jego jedności i współpracy.

Na zakończenie obrad w wyniku głosowania przyjęto Deklarację Programową IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zatytułowaną: Seniorzy i przyszłość Polski, w której zawarto m. in. główne kierunki polityki senioralnej, stanowisko w kluczowych sprawach społecznych, a także uwagi dot. nie rozwiązanych problemów dotykających osoby starsze.

Obywatelski Parlament Seniorów za główny warunek skutecznego oddziaływania na kierunki polityki senioralnej uważa dalszy proces konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele, programy i współdziałanie w ich realizacji.

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron (delegat OPS)

 

    

Co ze sprawą "Naszej" ustawy w TK

 

W dniu 04 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP.

Komisja obradowała w związku z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP.
 

Art. 121

1. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza Marszałek Sejmu spośród posłów.

2. Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.

Jej przedmiotem było m.in. stanowisko Sejmu RP w sprawie pytania prawnego SO w Warszawie do TK w sprawie ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn. akt P 4/18.

 

W ślad za informacją Zarządu Głównego SEiRP zamieszczamy poniższe informacje (linki do całości tematu):

 

Informacja

    

 

Koło nr 12 w Katowicach SEiRP nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywni Silesia w Katowicach. Jest to organizacja społeczna, non-profit. Celem jej jest aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym i integracja międzypokoleniowa.

Dla zainteresowanych więcej informacji :

https://www.youtube.com/watch?v=Cs3Yj3nUcMw

 

W najbliższą sobotę 1 września 2018r o godz. 11.00 odbędzie się Koncert W Krainie Operetki i Musicalu - ulica Jakuba Grzyśki 19A, 40-560 Katowice wstęp wolny,

a 6 września 2018 o godz. 17.00 odbędzie się Koncert Prezydenta Miasta dla Seniorów: Big Silesian Band Joachima Krzyka - sala koncertowa pl. Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach ( bilety w kole)

Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

W przyszłości informować będziemy o innych inicjatywach Stowarzyszenia

 

Komunikat w sprawie art 8a

 

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
                                               
                                                            Komisja Prawna FSSM RP
 
 

Spotkanie w Rybniku 1

 

W dniu 27.07.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku przy ul. Szafranka 7 odbyło się otwarte spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącą Okręgu Rybnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej -Grażynę Graś. Gościem spotkania ,którego tematem były:”Represje wobec emerytów mundurowych i ich rodzin” oraz tegoroczne wybory samorządowe był Kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy- ANDRZEJ ROZENEK.

W spotkaniu uczestniczyło ok.50 osób,głównie mieszkańcy Rybnika i okolic oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,a także członkowie Koła wym. Stowarzyszenia z Gliwic.

Andrzej Rozenek i osoby zabierające głos w dyskusji jednoznacznie podkreślili,że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot. emerytów mundurowych i ich rodzin jest niezgodna z Konstytucją RP i odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. W demokratycznym państwie prawa nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Omówiono także negatywne skutki wprowadzenia wym. ustawy oraz współpracę z partiami opozycji.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili,iż należy połączyć siły w taki sposób,aby pokonać partię rządzącą PIS w wyborach samorządowych,do Europlarlamentu i Parlamentu .Partia PIS uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP,prawem polskim i unijnym. Nie ma zgody na łamanie praworządności w kraju.

W obronie niezawisłości Sądów w naszym kraju Andrzej Rozenek wraz z uczestnikami spotkania udał się pod Sąd Rejonowy w Rybniku,gdzie zostały zapalone znicze.

 

Relacja z całego spotkania pod nr linku:

 

https://www.facebook.com/hkustra/wideos/2090851170957134/UzpfSTEwMDAxNTKOMDgxMzU5MzozMjEzMTk50DE3NDI2OTM/?fref=pb&hc_location=friends_tab

 

 

Śląski Koordynator

Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ewa Macek

 

Odpowiedz na pismo V. Jourowej

Věra Jourová
Członkini Komisji Europejskiej
Bruksela, 21/06/2018
Do: p. Liberadzki, p. Łybacka, p. Zemke

Szanowni Państwo,
dziękuję za Państwa pismo z dnia 7 marca 2018 r., skierowane do Prezydenta Junckera i do mnie, w którym poinformowali nas Państwo o konferencji poświęconej represjom skierowanym przeciw emerytowanym funkcjonariuszom organów ścigania i wojskowym w Polsce oraz zwrócili uwagę Komisję w imieniu uczestników tej konferencji ma polskie przepisy, które mają wpływ na prawa emerytalne i rentowe byłych funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. 

Komisja jest świadoma, że w Polsce istnieje szereg inicjatyw legislacyjnych, które mają wpływ na osoby zatrudnione przez organa poprzedniego systemu lub z nimi współpracujące, w szczególności: (i) Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, przyjętej 16 grudnia 2016 r.; (ii) Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętej 16 listopada 2016 r.; oraz (iii) projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, złożony w Sejmie w grudniu 2016 r., ale jeszcze nieprzyjęty.

Na mocy Traktatów, które stanowią fundament Unii Europejskiej, Komisja nie jest upoważniona do ingerowania w funkcjonowanie Państw Członkowskich w sensie ogólnym. Może takie działania podejmować jedynie w kwestiach związanych z prawem UE. Jak Komisja już podała w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne , na podstawie dostępnych informacji nie wydaje się, by powyższe przepisy wiązały się z wdrożeniem prawa unijnego. Unijne przepisy antydyskryminacyjne ustanawiają ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy i zabraniają dyskryminacji z tytułu niektórych (wymienionych w sposób wyczerpujących) przyczyn; przyczyny te nie obejmują przekonań politycznych ani członkostwa w instytucjach takich jak organy bezpieczeństwa państwa polskiego przed 1990 r. 

Każda osoba dotknięta powyższymi przepisami, która uważa, że jej prawa lub wolności gwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka zostały naruszone, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Pytanie, czy powyższe przepisy naruszają podstawowe zasady konstytucyjne, jest kolejnym dowodem na potrzebę efektywnej kontroli konstytucyjności legislacji w Polsce. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Komisja w szeregu przypadków wyrażała zaniepokojenie co do sytuacji Trybunału Konstytucyjnego i skuteczności kontroli konstytucyjności i zwracała się do polskich władz o zajęcie się tymi kwestiami, które zostały uznane za pilne. Ostatnio – 20 grudnia 2017 r. – Komisja przyjęła skierowany do Rady uzasadniony wniosek (na mocy art. 7(1) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)) o stwierdzenie, że zachodzi widoczne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę zasad praworządności jako jednej z wartości wzmiankowanej w art. 2 TUE.

Od stycznia bieżącego roku dialog między Komisją a polskimi władzami prowadzony jest wielopoziomowo. Jest on kontynuowany z uwagi na pilną potrzebę wypracowania rozwiązań. Komisja oczekuje podjęcia konkretnych środków i monitoruje na bieżąco prowadzone w tym zakresie prace w polskim parlamencie. 

Z poważaniem,
Věra Jourová

Otrzymują:
p. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
p. Krystyna Łybacka, Poseł do Parlamentu Europejskiego
p. Janusz Zemke, Poseł do Parlamentu Europejskiego
rue Wiertz 60
1047 Bruksela

ODPOWIEDŹ

 Bruksela, 11 lipca 2018 r.

Bogusław LIBERADZKI

Krystyna ŁYBACKA

Janusz ZEMKE

Pani věra JOUROVÁ

Członek Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Komisarz,

Uprzejmie dziękujemy Pani Komisarz za odpowiedź z 21 czerwca br.

Odnosząc się jej treści, pragniemy zaznaczyć. że — wbrew retoryce towarzyszącej uchwalonym przepisom tzw. ustawy represyjnej 1 , powielonej także niestety w piśmie przez Panią Komisarz — w omawianej sprawie - nie mamy do czynienia z odebraniem „politycznych benefitów” emerytalnych funkcjonariuszy i żołnierzy służących Polsce przed 31 lipca 1990 r., lecz pozbawieniem ich w ogóle prawa do jakichkolwiek świadczeń emerytalnych wynikających zarówno ze stażu pracy w tamtym okresie (art. 15c ust. 1 lit. a ustawy represyjnej). jak również obniżeniem wysokości świadczeń związanych z podjęciem każdej innej pracy - już po zakończeniu służby (art. 15c ust. 3 ustawy represyjnej).

Wszystkie osoby objęte działaniem ustawy represyjnej już raz zostały pozbawione (w 2009 roku²) możliwości przeliczania stażu pracy w organach bezpieczeństwa państwa przed rokiem 1990 — z uwzględnieniem przelicznika 2,60/0 za każdy rok służby. Współczynnik ten został im wówczas obniżony do 0,7%, co stanowiło nieco ponad połowę współczynnika zwykłej emerytury „cywilnej” (1,3%). Obecnie, ustawą z 2016 r. współczynnik 0,7% zmniejszono do 0%, co de facto oznacza wymazanie z życiorysu kilkudziesięciu tysięcy osób okresu kilkunastu lat ich aktywności zawodowej przed rokiem 1990, gdy - nie popełniając żadnego przestępstwa – działały w pełnym przeświadczeniu o służbie w interesie własnego państwa. Przecież w żadnym zorganizowanym społeczeństwie nie jest możliwe, by nie działały w nim organy władzy rządowej w obszarze spraw wewnętrznych, czy obrony narodowej, jak również podległe im służby powołane do zwalczania przestępczości i zagrożeń zewnętrznych.

Zobacz więcej: Odpowiedz na pismo V. Jourowej

Wystąpienie Premiera w Strasburgu

 

 Publikujemy Komunikat Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych odnoszący się do treści wystąpienia premiera M. Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.


"KOMUNIKAT"
dotyczy wystąpienia Premiera M. Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 4 lipca 2018 r.


Każdy z nas miał okazję wsłuchać się w treść szeroko publikowanego wystąpienia Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszonego w Parlamencie Europejskim w dniu 4 lipca 2018 r., podczas debaty o przyszłości wspólnoty europejskiej. Usłyszeliśmy niewiele znaczące hasła pokroju „Unia 4.0”, „demokratyczne przebudzenie narodów”, itp. Nie obyło się bez cytowania Jana Pawła II oraz ekonomisty francuskiego T. Piketty’ego. Europarlamentarzyści byli też zachęcani do czerpania inspiracji z „polskiego modelu społeczno-gospodarczego”. 

To czarowanie audytorium jednak nie zadziałało.
Deputowani z różnych państw i politycznych frakcji domagali się konkretnych odpowiedzi na niewygodne dla M. Morawieckiego pytania. Co z polskimi sądami, z Sądem Najwyższym na czele? Jak w Polsce wygląda wolność mediów? Co z prawami kobiet? 

Jedno z pytań zadał także eurodeputowany SLD – 
Janusz Zemke"Panie premierze! Do zasad podstawowych państwa praworządnego należy to, że nie stosuje się w tym państwie odpowiedzialności o zbiorowym charakterze. Musi być zawsze tak, że zarówno wina, jak i kara mają charakter indywidualny. A tymczasem w Polsce przyjmowane są akty prawne, które wprowadzają odpowiedzialność o zbiorowym charakterze. Przykładowo osoby, które służyły tylko jeden dzień do roku 1990 otrzymują dzisiaj znacznie niższą emeryturę i rentę. Otóż ja się chciałem spytać w związku z tym - czy pański rząd uchyli te akty prawne i czy pański rząd wycofa z polskiego sejmu projekt, który ma także tego typu restrykcjami objąć i funkcjonariuszy i żołnierzy?" 

A jaką usłyszeliśmy odpowiedź:

Zobacz więcej: Wystąpienie Premiera w Strasburgu

Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską c.d.

 

W sobotę 23 czerwca Gazeta Wyborcza umieściła relację ze spotkania Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.

 

Zapraszam do zapoznania się.

 

Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską

 

Po otrzymaniu kilkunastu listów z życiorysami od kobiet pokrzywdzonych haniebną ustawą z 16 grudnia 2016 r. i wzruszającego Apelu z prośbą o spotkanie, Pani Prezydentowa JOLANTA KWAŚNIEWSKA w dniu 13 czerwca br. przyjęła w biurze swojej Fundacji „Porozumienie Bez Barier” delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.

Tematem spotkania było omówienie negatywnych skutków wprowadzenia tej represyjnej ustawy,niezgodnej z Konstytucją RP,prawem polskim i prawem unii europejskiej oraz przedstawienie warunków socjalno-bytowych rodzin mundurowych. Poruszono też zagadnienia związane ze stosunkiem Państwa do emerytów mundurowych,którzy swoją służbę już zakończyli.

Zobacz więcej: Spotkanie z Prezydentową J.Kwaśniewską

Spotkanie A. Rozenek z żołnierzami

 

Spotkanie z żołnierzami w Cieszynie.

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Cieszynie, z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem OKIU Andrzejem Rozenkiem. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia 43 ofiar „ustawy represyjnej”. Poruszono tematy związane z sytuacją emerytów mundurowych, podkreślono konieczność dalszej integracji środowiska. Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację na krajowej scenie politycznej oraz w PE, zaznaczył wagę zbliżających się wyborów samorządowych. Podczas dyskusji głos zabrała Grażyna Piotrowicz, która w ramach FSSM prowadzi tzw. „białą księgę” zawierającą w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, przypadki śmierci spowodowanej działaniem ustawy. Spotkanie przebiegało w konwencji luźnej dyskusji.

Organizatorami spotkania byli: Jan Ogar oraz Mariusz Kosmaty reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie.

W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, udział wzięli: Beata Wójcik Koło Miejskie SEIRP w Sosnowcu oraz Krzysztof Buchacz z Koła nr 12 SEIRP w Katowicach.

 

Polska Seniora

 

       W dniu 23 maja 2018 r. w Sali konferencyjnej Biura Centrum w katowickim Węglokoksie przy ulicy Mickiewicza 29 odbyło się spotkanie konsultacyjne programu Polska Seniora, zorganizowane przez sejmowy zespół konsultacyjny Posłanek na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w osobach : EWY KOŁODZIEJ z Katowic,która była Gospodarzem wym.spotkania, Anny BIAŁKOWSKIEJ (Radom) i Katarzyny OSOS (woj., lubuskie). W spotkaniu skierowanym do środowiska seniorów miasta Katowice wzięło udział ok.60 osób, w zdecydowanej większości członków-seniorów Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach,Koła SEiRP z Sosnowca,Służby Więziennej.W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Ryszard Mędrzyk oraz Prezes Służby Więziennej w Katowicach-Stanisław Jaguś.

       W pierwszej części spotkania Panie Posłanki zaprezentowały historię i merytoryczną zawartość programu POLSKA SENIORA, stworzonego i realizowanego przez Platformę Obywatelską w latach 2011-2015, w szczególności w sferze opieki zdrowotnej oraz społeczno-kulturalnej. Następnie słuchacze przytoczyli szereg konkretnych problemów, z jakimi senioralna część społeczeństwa spotyka się w dzisiejszej codzienności. Dyskusja była ożywiona, miejscami emocjonalna, niestety z gorzkim poczuciem braku wiary w realną możliwość szybkiej zmiany „na lepsze”. To ostatnie można było nieco poprawić znakomitymi pączkami, jakimi częstowały uczestników spotkania przemiłe Gospodynie, zaopatrując również każdego w Kopertę Życia. Fotograficzne migawki ze spotkania poniżej.

Zobacz więcej: Polska Seniora

5 lat „SILESII” Tak ART

 

 

W dniu 21 maja 2018 r., w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu ŚL.,

 

miał miejsce Wernisaż Plastyczny, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta, poświęcony pierwszemu pięcioleciu działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury „Silesia „ Tak Art w Tychach. Elementami uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu malarskiego uczniów liceum plastycznego Wodzisławiu Śl., występ młodzieżowego zespołu muzyki kameralnej z Wodzisławia, uhonorowanie dyplomami i odznakami Stowarzyszenia animatorów kultury miasta Wodzisław Śl. Wśród uhonorowanych znalazło się również Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach, współpracujące ze Stowarzyszeniem „SILESIA” Tak Art od trzech lat w zakresie poszerzania możliwości prezentacji twórczości artystycznej dla artystów wywodzących się z kręgu seniorów, członków SEiRP woj. śląskiego. Wym.Koło reprezentowali:W-ce Prezes Zarządu-Ewa Macek(Komisarz Plenerów),W-ce Prezes-Edward Krzysztofik i Sekretarz Koła-Jacek Przybylak.Kulminacyjnym punktem Wernisażu była wystawa przepięknych prac Twórców Silesii Tak Art oraz Twórców Ziemi Wodzisławskiej.

 

Za całość perfekcyjnie przygotowanej imprezy wyrazy uznania składamy Pani Prezes-Małgorzacie Szala,W-ce Prezesowi-Arkadiuszowi Konaszewskiemu,Komisarzowi Artystycznemu-Krzysztofowi Szala, Piotrowi SOLISOWI-Twórcy i członkowi także Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.Ponadto w wernisażu uczestniczyli Twórcy wym.Stowarzyszenia:Barbara Zientara Chmiel,Ryszard Maresz z osobami towarzyszącymi. Dokumentację fotograficzną z obecności delegacji Koła na tej sympatycznej uroczystości prezentujemy poniżej.

 

 

Zobacz więcej: 5 lat „SILESII” Tak ART

Wystąpienie Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji

aaaa

15.05.2018 Wracamy dziś raz jeszcze do konferencji w Brukseli ph. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", która odbyła się 28 lutego br. Jednym z mówców był Henryk Majewski, były minister spraw wewnetrznych w III RP i działacz opozycji w latach 80.

 Poniżej tekst wystąpienia Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji oraz pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne Thyssen (w wersji polskiej i angielskiej). To właśnie ta pani komisarz została upoważniona przez J.-C. Junckera do przeanalizowania materiałów z konferencji i przedłożenia informacji:

 

 

Zobacz więcej: Wystąpienie Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji

Dalsze działania represjonowanych

Wersja skrócona ....(...)eurodeputowani SLD podjęli bezprecedensowe działania, by kwestia naruszenia praw podstawowych obywateli UE w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej – została uwzględniona przez Komisję Europejską w agendzie rozmów z rządem Polski, jako jeden z elementów naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego. Dzięki tym działaniom w dniu 5 kwietnia 2018 r. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę represji wobec emerytów mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

(...) już dzisiaj w obliczu nadchodzącego terminu złożenia przez Komisarza Marianne Thysen informacji na temat naszej sytuacji przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi chcemy rozpocząć akcje którą nazywamy „kartka do Junckera” .
Ma ona na celu pokazać przewodniczącemu KE, skalę zjawiska i że jesteśmy zdeterminowani swoje walce. Przygotowaliśmy tekst w języku angielskim, który należy ręcznie przepisać na kartkę i wysłać do Komisji Europejskiej. Kartkę należy zaadresować na przedstawiony poniżej od adres, przykleić znaczek za 5 zł i bez koperty wysłać do Brukseli. W naszym przekonaniu najlepszym rozwiązaniem będzie wysłanie kartki z widokiem miejscowości, z której pochodzicie lub pobliskiej waszego miejsca zamieszkania. Nie jest to działanie, które w sposób bezpośredni „załatwi” naszą sprawę, ale bez wątpienia pomoże nam budować konieczną do pochylenia się przez struktury unijne nad naszym losem. Jak wiecie, degradacja systemu prawnego w Polsce, postępuje mimo rekomendacji z Unii Europejskiej. Dlatego zainwestujcie te 6 zł (1 zł na kartkę i 5 zł znaczek) wyślijcie je do Brukseli. Nasze zwycięstwo jest wprost proporcjonalne do naszej jedności. Dlatego im więcej wyślemy kartek tym bardziej nasze szanse na uzyskanie pomocy są większe. Pomagajcie napisać je tym załamanym, przekonujcie wątpiących i motywujcie tych leniwych. 

Panie Przewodniczący Juncker, jestem jednym/jedną z 55 tysięcy osób objętych w ramach odpowiedzialności zbiorowej niekonstytucyjną ustawą wprowadzoną przez rząd PIS dotyczącą emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. W wyniku tej ustawy łamiącej zarówno Polską Konstytucję jak i podstawowe prawa człowieka zmarło już 42 osoby. Wprowadzone w sądownictwie polskim zmiany nie dają mi szans bronić się. Proszę bronić obywateli UE. Pozdrawiam
Mr. Chairman Juncker, 


I am one of the fifty five thouusand people falling under an unconstitutional law of collective responsibility regarding retired officers of uniformed services introduced by the government of the Law and

Justice. As a result of breaking the Polish Constitution and the basic human rights already forty people have died. Due to changes introduced in the Polish justice system I don't have the chance to fairly

fight for my rights. Please, defend me, the EU citizen, against discrimination introduced by the Law and Justice goverment. Best Regards


Adres: 

Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium

 

Dla przypomnienia:

· Kartki należy wysłać jak najszybciej;

· Wypisujemy je  tylko w języku angielskim;

· Kartki nie wkładamy do koperty;

· Znaczek do Brukseli kosztuje 5 zł, kartka około 1 zł – najlepiej aby przedstawiała ona widok Waszego miasta;

· Kartkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.

WERSJA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH

Dear Sir,

I am deeply moved by the situation of fifty thousand persons affected by an unconstitutional law introduced by the ruling party in Poland.The law imposes a collective responsibility

and punishment on retired police officers and and other members of the Polish law enforcement agencies. The bill which is breaking both the Polish constitution and basic human

rights has resulted so far in the death of forty two persons. The changes introduced to the Polish legal system deprive them of any chance to defend their rights and find justice in the

Polish courts. Help them, please! They are also the EU citizens!

Best  regards

 

Adres: 
Dear Mr. Jean-Claude Juncker
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Belgium

 

MARSZ WOLNOŚCI 12.05.2018

12 maja 2018r w Warszawie odbył się kolejny MARSZ WOLNOŚCI.

Marsz wyruszył z przed Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 2) na Plac Zamkowy. Uczestniczyło w nim

ponad 50 tys. osób. Z Katowic, Sosnowca i Częstochowy byli członkowie SEiRP - emeryci, renciści policyjni,

wdowy i osoby wspierające powyższy "MARSZ WOLNOŚCI"

 

 

 

 

 

 

Bruksela cd.

 

 

Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej

 

9.04.2018 Poseł Janusz Zemke poinformował, iż w dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź od dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O'Flaherty na przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach ustawy represyjnej.

 

Jak pamiętamy, troje europosłów SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke rozpowszechnili materiały z zorganizowanej przez siebie konferencji w Brukseli pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" (28 lutego 2018 r.).
Przesłano je także do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA).

 

Zobacz treść pisma do FRA

 

W odpowiedzi, szef Agencji Praw Podstawowych Michael O'Flaherty podkreślił, że wie, iż kwestią ustawy represyjnej zajmuje się obecnie Komisja Europejska (europosłowie poinformowali także komisarz V. Jourovą – DG Justice), zaś otrzymana dokumentacja w sprawie rozwiązań ustawy represyjnej wprowadzających odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy – może zostać wykorzystana przez Agencję Praw Podstawowych UE w jej dalszych pracach.

 

Odpowiedź Michaela O'Flaherty FRA

 


Bruksela, 9 kwietnia 2018 r.

 

 

Spotkanie 05.04.2018 dot. ustawy represyjnej

 

S P O T K A N I E   Z   P E Ł N O M O C N I K I E    M K I U 

A N D R Z E J E M    R O Z E N K I E M ,   

PREZYDENTEM   FSSM   RP   -   ZDZISŁAWEM CZARNECKIM

W   D N I U   O5.04.2018r.   W   K A T O W I C A C H

 

         Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi SLD : - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim zorganizowali 5.04.2018 r. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – Panem ANDRZEJEM ROZENEK i Prezydentem FSSM RP - Zdzisławem Czarneckim pt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN„.

         W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii- Jerzy Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu- Mirosław Suchoń, Przedstawiciel Biura Posłanki na Sejm RP – Izabeli Leszczyny – Pan Łukasz Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD: Marek Balt i Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach- Pani Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej Piotrowski,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik,Pan Dariusz Sierocki z FSSM RP oraz Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński i W-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska.

        Ogółem było ponad 130 osób,wśród nich emeryci,renciści,rodziny i osoby wspierające.

        Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych. Spotkanie trwało ponad 3 godziny.

         Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych.

         Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej/ w tym woj. śląskie/, zbiórkę podpisów pod zmianą Ustawy/ ponad 250 tys. w całym kraju/.Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie – 22 marca br.,pierwsze czytanie zmiany projektu Ustawy. Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL,Demokratów, SLD/która nie jest w Sejmie/, a także uczestnikom pikiety. Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych.

        Pełnomocnik KIU- Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych- Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r., reakcję Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii Europejskiej.

       Wym. Posłowie jednomyślnie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych.

       Posłowie partii opozycyjnych , przedstawiciele KOD ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że należy połączyć wspólne siły/ Komitet ds. Wyborów Samorządowych, Europarlamentarnych i Parlamentarnych/. W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w taki sposób, aby pokonać partie PIS/ uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucja RP i prawem polskim i unijnym.

Zebrani uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne manifestacje i marsze.

  

Zapraszam do obejrzenia ciekawego filmu z relacji wym. spotkania.   (Relacja ze spotkania)

  

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

EWA MACEK

Spotkanie u Prezydenta RP B. Komorowskiego

 

SPOTKANIE Z PANEM PREZYDENTEM RP - BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

 

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent RP - Bronisław Komorowski spotkał się w Warszawie/ w swoim biurze/ z wdowami, osobą niepełnosprawną, żonami i matkami osób niepełnosprawnych, służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyły Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej-Pani Mirosława Nykiel i Pani Ewa Kołodziej. Wielkie podziękowania należą się wym Posłankom, za jego zorganizowanie.

Z wielką uwagą Pan Prezydent RP- Bronisław Komorowski wysłuchał poszczególnych historii wym. osób represjonowanych Ustawą z 16 grudnia 2016 r., które szczegółowo opowiedziały o tym

wszystkim,co je ostatnio spotkało i o walce, jaką toczą, aby zmienić tę represyjną Ustawę, niezgodną z prawem i Konstytucją RP .

Pan Prezydent wraz z Małżonką - Panią Prezydentową -Anną Komorowską zapewnili, że na wszelkich spotkaniach będą informować różne środowiska o niesprawiedliwej represji,jaka

spotkała emerytów,rencistów-inwalidów, wdowy i sieroty służb mundurowych ze strony partii rządzącej, która uchwaliła tę haniebną Ustawę.

 

Delegaci służb mundurowych podziękowali serdecznie za spotkanie i wsparcie ze strony Pana Prezydenta RP- Bronisława Komorowskiego oraz Pani Prezydentowej- Anny Komorowskiej.

Efekt konferencji w Brukseli

 

5.04.2018 Jak poinformował poseł Janusz Zemke, w dniu dzisiejszym troje europosłów SLD, którzy skierowali pismo do przewodniczącego Komisji Europejskiej (treść pisma we wcześniejszej informacji) , informując o tzw. ustawie dezubekizacyjnej - otrzymało odpowiedź, o której poniżej.

Po konferencji-wysłuchaniu publicznym w Brukseli 28 lutego br. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", troje europosłów SLD: Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke – skierowało pismo (wraz z materiałami z konferencji) informujace o problemie z ustawą repesyjną w Polsce do przewodniczacego Komisji Europejskiej J.C. Junckera:

 

W dniu dzisiejszym, europosłowie otrzymali odpowiedź, w której J. C. Juncker informuje, że Komisja Europejska zainteresowała się sprawą, zaś jej przewodniczący wyznaczył komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników –Marianne Thysen do przeanalizowania sytuacji oraz udzielenia odpowiedzi.

 

O dalszym toku sprawy niezwłocznie poinformujemy.

 

Administrator Jacek Świderski

WAŻNY KOMUNIKAT

 

U W A G A

 

NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA BANKOWEGO

NOWY NUMER KONTA TO:

 

81 1090 1186 0000 0001 3611 0045

BZ WBK

 

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT OD CHWILI OBECNEJ NA NOWY NUMER KONTA

 

 

Zarząd Koła

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2018

 

 

W dniu 16 marca 2018 roku w sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach SEiRP.

 

W zebraniu uczestniczyło 108 osób z tego 93 członków koła uprawnionych do głosowania i zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej z PO, Prezes ZG SEiRP Antoni Duda, Prezes ZW SEiRP w Katowicach Piotr Stypa, Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP podinsp. Krzysztof Szala, Przewodniczący ZZ Policjantów KMP w Katowicach kom. Jacek Prokop, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik, Prezesi współpracujących kół :z Bytomia- Leszek Lorenc, Gliwic- Henryk Mikosz i Tych- Tadeusz Szkarłat.

 

Zaproszeni goście zabierając głos podziękowali za dotychczasową współpracę i życzyli dalszych sukcesów w działalności koła. Posłanka na Sejm RP z PO Ewa Kołodziej podziękowała za dotychczasową współpracę i wspólne działanie na rzecz poprawy praworządności w kraju wszystkim członkom Koła.Podkresliła,że po zmianie obecnej partii rządzącej opozycja/w tym PO/ anuluje ustawę represyjną z 16.12.2016r. Prezes ZG SEiRP Antoni Duda podziękował za dotychczasową pracę koła szczególnie za zaangażowanie w działaniach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Zaznaczył,że Koło ma ogromne osiągnięcia wśród kół SEiRP w kraju.Prezes ZW SEiRP także podkreślił bardzo dobrą współpracę z Zarządem Koła i Koordynatorem.

 

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji- kom.Jacek Prokop podziekował za dotychczasową dobrą współpracę i zaoferował dalszą pomoc dla Koła. 

(wystąpienia)

 

Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach za duże zaangażowanie w pracy koła i udzielanie bieżącej pomocy członkom Koła zostali wyróżnieni:

 

Zobacz więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2018

POSIEDZENIA ZARZĄDU 2018

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE, ŻE:

 

08.01.2018 r. odbyło się posiedzenie ZARZĄDU

12.03.2018 r. odbyło się posiedzenie ZARZĄDU

16.03.2018 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZA LATA 2014 - 2018

 

Wywiad w Radiu DOXA 13.03.2018

Wywiad w radio DOXA Opole: Europosłanki z PO_Danuty Jazłowieckiej, Europosła SLD-Janusza Zemke, Ewy Macek i Jacka Mykity-represjonowanych ustawą z 16.12.2016r.

 

Wywiad w Radio DOXA:   wywiad 13.03.2018

Relacja z Brukseli cd.

 

 

Skrócona relacja z konferencji w Brukseli Relacja z konferencji (udostępnił Jacek Mykita)

 

 

 

O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli. Były szef MSW, represjonowany w PRL: staję w obronie ludzi, którzy dzielnie służyli wolnej Polsce (ONET)

 

 

 

 

 

- W latach 80. byłem represjonowany. W 1984 roku zostałem aresztowany za działalność opozycyjną. Jednak z wielu powodów jestem dziś tutaj z wami. Tzw. ustawa dezubekizacyjna uderza w wielu bohaterów wolnej Polski. Dlatego jestem tu i protestuję przeciwko łamaniu konstytucji, praw człowieka i honoru oficera polskiego! - mówił łamiącym się głosem były szef MSW, Henryk Majewski. W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom, którzy zaczęli służbę przed 1989 rokiem.

 

 • Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych we współpracy z europosłami SLD

 • Wzięli w niej udział także eurodeputowani z państw członkowskich UE

 • Henryk Majewski: stworzono ustawę, która godzi w elementarne zasady państwa prawnego

 • Tomasz Oklejak: ustawa nie bierze pod uwagę indywidualnych osiągnięć poszczególnych funkcjonariuszy

 • Poruszającą historię opowiedział Wojciech Raczuk, który w PRL-u służył w wydziale kryminalnym

 • Porucznik Raczuk: Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyły jak leje się ze mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia

 

- W przepisach europejskich stanowi się: "we wszystkich swoich działaniach Unia Europejska przestrzega zasady działania równości wobec swoich obywateli". Nie ma więc miejsca dla obywateli różnych kategorii. Prawa obywatelskie przysługują każdemu jednakowe. Dlatego dziś wśród nas są dzielne osoby, których dotknęła ta ustawa, choć służyli budowaniu wolnej Polski - powiedział otwierający konferencję europoseł  Bogusław Liberadzki.

Henryk Majewski: stworzono ustawę, która godzi w elementarne zasady państwa prawnego

Po nim głos zabrał były szef ministerstwa spraw wewnętrznych, Henryk Majewski. - Chciałbym zacząć od rysu historycznego. Po uzyskaniu niepodległości, państwo uchwaliło w 1920 roku ustawę emerytalną. Zawarło w niej warunki dotyczące wszystkich funkcjonariuszy byłych zaborców. Lata ich wysługi u wroga zostały zaliczone w poczet ich emerytur. Rząd II RP dążył do tego, by społeczeństwo rozbite przez zaborców, łączyć, mimo trudnej historii - opowiadał były minister.

 

- Wiele lat później, pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki stwierdził, że obywatele muszą mieć poczucie wolności, bezpieczeństwa i współuczestnictwa. Tłumaczył, że takie poczucie mogą uzyskać jedynie w państwie praworządnym. Bo tylko prawo, które ma na celu dobro wspólne, może cieszyć się szacunkiem i autorytetem społecznym. Te słowa do dziś pozostają aktualne - mówił.

 

Zobacz więcej: Relacja z Brukseli cd.

Spotkanie Seniorów

 

S P O T K A N I E S E N I O R Ó W

 

KOŁA MIEJSKIEGO NR 12

 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

 

 

 

W dniu 20 lutym 2018 r. w godz. od 12- 14 tej w sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyło się spotkanie Seniorów Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach . Na pow. spotkanie przybyli zaproszeni goście :

 • Poseł na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, od 2011 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Pani Ewa Kołodziej;

 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice- Pani Małgorzata

  Moryń-Trzęsimiech;

 • Przedstawicielki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach-

  Panie: Magdalena Grzywa i Dorota Cicha;

 • Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Katowice- Pan Mirosław Cygan;

 • Z-ca Komendanta Miejskiego Policji- poinsp. Arkadiusz Konowalski;

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach- poinsp. Krzysztof Szala;

 • W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik.

 

           Spotkanie prowadził Prezes Koła - Ryszard Purzyński wraz z Sekretarzem Koła- Ewą Macek, którzy podkreślili, że czas senioralny bywa różny,ale nie da się ukryć, że z upływem lat coraz trudniejszy. Aby w tym okresie nie pozostać w samotności należy zrzeszać się w organizacje,w których wzajemna empatia i solidarność życiowa jest dobrem nie do przece- nienia.Szczególnie wtedy, gdy historia naszego kraju odczytana na nowo, zepchnęła nasze środowisko do roli „drugiego sortu”, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

Pani Poseł na Sejm RP- Ewa Kołodziej w swoim wystąpieniu podkreśliła główną rolę Seniorów w życiu służb mundurowych, zapewniła,że partie opozycyjne w nowym rządzie przywrócą drastycznie obniżone ustawą represyjną z 16.12.2016 r. świadczenia emerytalne i rentowe służb mundurowych. Podkreśliła,że napisała już kilka interpelacji dot. pow. ustawy, a także w sprawie rozbieżności pomiędzy działaniami rządu wobec emerytów służb mundurowych a realizacją założeń Polityki Społecznej wobec osób starszych 2030,uczestniczy w konferencjach poświęconych Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej dot. zmiany tej haniebnej, niesprawiedliwej i represyjnej ustawy. Pani Poseł rozdała dla wszystkich Seniorów :koperty życia     / pomoc medyczna/ i odblaski.

Następnie zabrała głos Pani Naczelnik- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, która zaznaczyła,że w Katowicach działa Program „Aktywny Senior 60+, organizowane są dla Seniorów darmowo : Senioriady/potańcówki/,zajęcia sportowe.Prowadzone są na szeroką skalę :dystrybucja kopert życia/ rejestracja na pogotowiu/, kolportaż ulotek na temat przemocy w rodzinie, a także zajmują się orzekaniem niepełnosprawności.

Z kolei Pracownice MOPS zapoznały Seniorów z pomocą socjalną/finansową/ dot. zasiłków mieszkaniowych,celowych/ zwrot za opał,leki/.Szeroko omówiły dofinansowania PFRON / turnusy rehabilitacyjne,środki ortopedyczne, pomoc w likwidacji barier architektonicznych/. Zapoznały z orzeczeniami niepełnosprawności o stopniach:znacznym,umiarkowanym i lekkim/, wskazały przyznawanie dodatków pielęgnacyjnych dla stopnia znacznego w kwocie-153,00 zł miesięcznie. Zapoznały też z Programami: „Słoneczniki”/ wolontariusze poprzez swoją obecność/ oraz „Babcia,Dziadek i Ja”.Zaznaczyły,że chętnie służą wszelką pomocą dla Seniorów.

W dyskusji jeden z Seniorów poruszył takie problemy jak: dyskryminacja represjonowanych emerytów i rencistów przy zatrudnianiu, brak respektowania eksternistycznych ukończonych kursów, brak Programu dot. opieki Seniorów nad dziećmi.

Wyczerpujących odpowiedzi na pow.tematy udzielali: Pani Poseł-Ewa Kołodziej,Z-ca Komendanta KMP w Katowicach – podinsp. Arkadiusz Konowalski i Sekretarz Koła-Ewa Macek, która szczegółowo omówiła pomoc prawną dot. odwołań od decyzji obniżających emerytury, enty inwalidzkie i renty rodzinne członków Koła, pomoc socjalną oraz konferencję w Brukseli w dniu 28.02.br. poświęcona represji służb mundurowych w Polsce / ustawa z 16.12.2016 r./,w której będzie brała udział. Zachęciła zebranych do zapoznawania się na bieżąco ze ze stroną internetową Koła.

Na zakończenie Prezes Koła- Ryszard Purzyński wraz z Sekretarz Koła- Ewą Macek podziękowali zaproszonym gościom za przybycie i wyczerpujące informacje dot. Programu „Senior 60+”, a w szczególności Pani Poseł na Sejm RP- Ewie Kołodziej,która bardzo aktywnie współpracuje z naszym Kołem.

Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, wybrano Zarząd Zespołu Seniorów Koła: Renata Kłóskiewicz, Krystyna Kuta,Alojzy Łatacz,Zofia Skrzyńska,Kazimierz Szata.

 

 

ZARZĄD KOŁA 

 

 

 

List Prezydenta Federacji do Prezydenta RP

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poinformował pisemnie Prezydenta Andrzeja Dude o Konferencji w Parlamencie Europejskim pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I  ŻOŁNIERZY W POLSCE,              która jest efektem poszukiwania pomocy wobec osób pokrzywdzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016.

 

Pismo Zdzisława Czarneckiego do Prezydenta RP

Komunikat 5 - Zespół Twórców i Animatorów Kultury

W dniu 07 lutego 2018 r. w siedzibie Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach, decyzją Zarządu Koła, powołany został spośród członków Koła zespół twórców i animatorów kultury. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie twórców i pasjonatów spośród grona naszych emerytów do prezentacji swych pasji i talentów zarówno w środowisku emerytów, jak i na szerszej płaszczyźnie.

W skład zespołu wchodzą:

1/ Ewa Macek,2/ Krzysztof Szala,3/Ryszard Purzyński,4/Piotr Solis,5/ Ewa Kowalczyk, 6/ Janina Rutkowska/ „Inka”/, 7/ Wiesława Prętkiewicz, 8/ Jacek Przybylak, 9/Kazimierz Szata 10/Roman Gieszczyk, 11/Irena Hładun,12/Roman Hładun,13/Krystyna Kuta,14/Adam Słonina,15/Pikora Grażyna,16/Pikora Mirosław.

Powołano inicjatywny zarząd tego zespołu w osobach Piotra SOLISA-Przewodniczącego, Romana GIESZCZYKA-Członka i Jacka PRZYBYLAKA-Sekretarza, którzy doprowadzą do określenia celów działalności zespołu oraz form jego funkcjonowania.

Pierwszym widocznym przejawem działalności zespołu będzie oprawa plastyczna najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 16 marca br. Przewidywany jest współudział organizacyjny członków zespołu w przygotowaniu III Pleneru Twórców w Kazimierzu nad Wisłą na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Działalność członków zespołu znajdzie swe odzwierciedlenie na stronie internetowej Koła.

Kontakt z szefem grupy inicjatywnej

Piotrem SOLISEM:

tel.501 797 461; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m

Katowice, 08 lutego 2018r. Jacek Przybylak

 

Komunikat 4

W Kole Miejskim Nr 12 w Katowicach powstał ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ który zajmuje się zbieraniem informacji sytuacji prawnej związanej z ustawą represyjną, przekazywaniem informacji o nich i przede wszystkim pomocą członkom koła przy sporządzaniu pism na drodze sądowej, doradztwem o możliwości postępowania (nie jest to zespół prawny i nie wyręczy wynajętych prawników).

W skład zespołu weszli

1. Przewodniczący               Krzysztof Buchacz      te.    663208208

2. Z-ca Przewodniczącego    Andrzej Florczak

3. Sekretarz                       Andrzej Denkowski

4. Członek                         Jacek Świderski

5. Koordynatora woj.śląskiego emerytów i  rencistów policyjnych    Ewa Macek

 

 

Od tej chwili wszelkie informacje Zespołu będą publikowane w nowej Zakładce    "ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ"

Spotkanie z żołnierzami w Cieszynie

Spotkanie z żołnierzami.

 

W dniu 6 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów służb mundurowych odbyło się spotkanie z Koordynatorem FSSM woj. śląskiego Ewą Macek i Koordynatorem- Krzysztofem Buchacz. Celem spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej „ustawę represyjną” z dnia 16 grudnia 2016 r.

Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy 33 ofiar obowiązującej od października 2017 r. ustawy. Ewa Macek przedstawiła aktualny status ustawy złożonej w dniu 11 stycznia przez OKIU na ręce Marszałka Sejmu. W skali kraju udało się zebrać 250 000 podpisów poparcia. W województwie śląskim zebrano ich ponad 30 000. Należy podkreślić, że przedstawiciele służb mundurowych z Cieszyna byli bardzo mocno zaangażowani w zbierania podpisów i wspierali działania OKIU.

W dalszej części spotkania poinformowano zebranych o odbytych 5 konferencjach z udziałem Posłow na Sejm RP partii opozycyjnych: PO,Nowoczesnej, SLD, Kola. Ewa Macek podkreśliła bardzo duże wsparcie i zaangażowanie Pani Poseł na Sejm RP z PO- Ewy Kołodziej.E.Macek i K.Buchacz poiformowali zebranych owyjeździe przedstawicieli środowisk mundurowych do siedziby PE w Brukseli. W dniu 28 lutego nastąpi wysłuchanie na forum PE delegatów środowisk mundurowych dotkniętych „ustawą represyjną.”,Woj. śląskie i wdowy reprezentować będzie- Ewa Macek. Spotkanie zorganizowane zostało przez uerodeputowanych SLD z inicjatywy Posła Janusza Zemke.

Wspólnie uzgodniono, ze aktualnie najważniejszą sprawą jest docieranie do osób starszych, nieporadnych, niepełnosprawnych i samotnych, dotkniętych ustawą. Zwrócono uwagę na konieczność udzielania wsparcia tym osobom. Nie bez znaczenia jest również dalsza integracja środowisk służb mundurowych.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 30 osób zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Jana Ogara-Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Cieszynie. W spotkaniu wziął udział Prezes Koła SEiRP w Cieszynie- Pan Józef Hanzel, oraz przedstawiciele ZEiR SG.

 

 

W imieniu Koordynatorów woj. śląskiego

Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Ewa Macek i Krzysztof Buchacz

 

 

KOMUNIKAT !

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP poinformowała, że Ustawa Represyjna została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

 

              Jeden z sędziów Sekcji ds Odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom (...) XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, wydając stosowne postanowienie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zmienionej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., z Konstytucją RP. Konsekwencją tej decyzji są już i będą kolejne postanowienia SO w Warszawie o zawieszeniu postępowań do czasu rozstrzygnięcia przez TK ww. pytania prawnego.

 

             Taka sytuacja spowoduje zawieszenie postępowań na obecnie nieokreślony czas wszystkich wpływających z ZER odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty. Znając szybkość toczących się spraw w naszym sądownictwie na orzeczenie w I instancji możemy poczekać kilka lat.

 

Podkategorie

 • Wycieczki

   

   

                                                                                              OGŁOSZENIE

   

                                                       KOŁO NR.12 ORGANIZUJE W DNIACH 21-28.04 2023R. WYCIECZKĘ DO SZKLARSKIEJ PORĘBU

                                                      DO OŚR.''KRÓLOWA KARKONOSZY''.KOSZT WYCIECZKI TO 800ZŁ.OD OSOBY.

                                                      ZAPISY PRZYJMUJE KRYSTYNA MAZUR,TEL:669 645 158.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 • Wernisaże
  • Plener Plastyczny "Marzenie pod Nosalem w Zakopanem /informacja po plenerze/

                                           W  dniach od 02.09. do  10.09.2017 r. odbył się Plener  Plastyczny pod Honorowym  Patronatem Burmistrza Urządu Miasta Zakopane pt. „Marzenie pod Nosalem”w  Zakopanem.Organizatorami wym.Pleneru byli:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Silesia Tak Art w  Tychach   z  Prezesem  Zarządu- Małgorzatą  Szala i  Zarząd Koła Miejskiego nr 12  Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w  Katowicach, którego Prezesem Zarządu jest -Ryszard Purzyński.Komisarzem Organiza- cyjnym Pleneru była- Ewa  Macek.W  Plenerze uczestniczyło 40  osób, w  tym: 17 twórców/13 malarzy,1 pirograf,1 rzeżbiarz,1 poeta,1 fotografik/wraz z osobami towarzyszącymi,a także członkowie wym.Koła.Zakwaterowanie i  wyżywienie było w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” w  Zakopanem.

   Zgodnie z  programem odbyły się: Wystawa prac Twórców w dniu-04.09.br. oraz Wernisaż Poplenerowy w dniu-09.09.br.w  Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem,ul.Kaspru-sie 35a.

   Twórcy wraz z Panią Prezes-Małgorzatą Szala z  rąk Przedstawicielki Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane otrzymali dyplomy  za wykonane prace na wym.Plenerze. Twórcy weny twórczej poszukiwali w  przepięknych pejzażach końca lata w Zakopanem i jego okolicach.Komisarzowi  Pleneru-Ewie Macek został wręczony List Pochwalny od Z-cy Burmistrza Urzędu Miasta Zakopane za zorganizowanie w  sposób profesjonalny,na wysokim poziomie i bardzo dobrą wspołpracę z  Wydziałem Kultury wym.Urzędu.Organizatorzy Pleneru podarowali 3 prace-obrazy dla: Burmistrza  Urządu Miasta Zakopane, dla Dyrekcji ZCE- Domu Kultury i Dyrekcji Liceum Plastycznego.

                                              Odbył się również uroczysty wieczór poezji przy świecach poetów: Tadeusza Krzysztofa Knyziaka z Warszawy oraz  Elżbiety Buganik z  Gromadki.

                                              Miłym akcentem była wycieczka autokarowa na Słowację:Łomnica/ wjazd kolejką linową do  Łomnickiego Stawu pod szczyt/,Smokowiec i spacer wokół jeziora w Szczyrbskim Plesie utrwalony wspólnym zdjęciem.

                                              Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pracowni :rzeżby, malarskich,rzeżby,grafiki i meblarstwa  w  Liceum Plastycznym w  Zakopanem, którego przewodnikiem był  Dyrektor - Stanisław Cukier/rzeżbiarz/.

                                              W  wolnych chwilach uczestnicy Pleneru relaksowali się na basenach termalnych w: Szaflarach oraz w  Chochołowie,a także spacerowali szlakami turystycznymi po górach,podziwiając przepiękne widoki  Tatr i  tradycyjne Krupówki.

                                              Na zakończenie Pleneru odbyło się również spotkanie integracyjne przy uroczystej kolacji z muzyką do póżnych godzin nocnych w KWR „Marzenie”w Zakopanem, którego właściciele-P.P. Marzena i Władysław Ustupscy Każmik uraczyli nas swoimi specjałami. Twórcy, w  dowód zadowolenia z pobytu w wym.kompleksie „Marzenie”/profesjonalnej obsłudze/ podarowali  na pamiątkę Właścicielom jedną ze swoich prac.

                                               Plener zakończył się 10.09.br. w  bardzo miłej i wesołej atmosferze  i  wszyscy byli zadowoleni.Ach było żal wyjeżdżać!!!

   Wszyscy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnym Plenerze w  następnym roku.

    

   Opis przebiegu Pleneru i sylwetki Twórców na stronie internetowej:www.zakopane.eu.

   Zapraszamy do artykułu w Głosie Podhalańskim z dn.02.10.br.

    

   Opis Pleneru/poezja/ na stronie internetowej.

   Zdjecia  zamieszczone w  Galerii.

    

    

                                                                                    Opracowała: Komisarz Organizacyjny Pleneru

    

                                                                                                         Ewa  Macek

 • Zebrania sprawozdawcze
 • Życzenia świąteczne
 • Życzenia na Dzień Kobiet
 • Zabawy
 • Spotkania integracyjne
 • Spotkania jubilatów
 • Posiedzenia Zarządu